BIČIULIS

Ona PETRAVIČIENĖ

Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų atlaidų dieną Kelmės parapijos tikintieji kartu su naujuoju leidiniu gavo ir anketą, kurioje prašoma įrašyti 15 kandidatų į Parapijos pastoracinę tarybą vardus ir pavardes.

Pirmajame leidinio puslapyje išspausdintame parapijos klebono kunigo Mindaugo Grigaliaus pasisakyme rašoma, kad parapijos augimas, darbai ir veikla bei perspektyva negali priklausyti vien nuo kilnojamų kunigų. Kiekvienas parapijietis turėtų jausti asmeninę atsakomybę ir pagal talentus ar gebėjimus įsitraukti į nuolatinę jos veiklą. Gausėjant įvairių darbų krūviui, kurie siejami ir su būsima Parapijos namų statyba, nuo šio rudens klebonas pageidauja veiklesnio parapijos bendruomenės bendradarbiavimo ir jos pagalbos. Vyskupo E. Bartulio raginimu rugsėjo 16 d., sekmadienį, po Šv. Mišių, yra numatyta 12 parapijos Pastoracinės tarybos narių rinkimai. Kitą narių dalį paskirs klebonas. Kandidatų pavardes ir vardus tikintieji gali įrašyti į anketą ir iki rugsėjo 9 d. įmesti į bažnyčios gale esančią aukų dėžutę. Leidinyje galima susipažinti ir su parapijos Pastoracinės tarybos statusu, jai keliamais tikslais bei uždaviniais.

Leidinyje yra informacija ir apie Parapijos namų statybą. Straipsnyje rašoma, kad pavasarį turėjusi prasidėti šių namų statyba vėluoja dėl projektavimo ir techninių klausimų sprendimo. Netrukus prasidėsiančių statybos darbų projekto sąmatos vertė siekia 353705 Eur. Šio projekto įgyvendinimui iš privačių parapijos aukotojų gauta 2330 Eur; 13345 Eur paaukojo rėmėjai iš užsienio, o 5700 Eur yra įnašas iš parapijos kasos. Kadangi tai sudaro tik 6,04 proc. projekto įgyvendinimui reikalingos pinigų sumos, tikintieji pagal galimybes kviečiami savo aukomis ir kilniu konkrečiu darbu prisidėti prie naujų Parapijos namų statybos, Kelmėje.     

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Prieš tai buvęs įrašas
«
Sekantis įrašas
»
UAB ROSEBA