BIČIULIS

                      Kelmės rajono savivaldybės administracija (įstaigos kodas 188768730, buveinė – Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, interneto svetainės adresas – www.kelme.lt, tel. (8 427) 69 053, faks. (8 427) 69 052, el. paštas: aldona.kucinskiene@kelme.lt) skelbiamų derybų būdu perka savivaldybės socialinio būsto fondui plėsti būstą (paskirtis – gyvenamoji). Pirkimas suskirstytas į 5 dalis:

                      I dalis – vieno kambario butas (pirmame aukšte) Kelmės mieste.

                      II dalis – vieno kambario butas Kelmės mieste.

                      III dalis – dviejų kambarių butas Kelmės mieste.

                      IV dalis – trijų kambarių butas Kelmės mieste.

                      V dalis – trijų kambarių butas Kelmės mieste.

                      Reikalavimai perkamiems butams:

                      1. Vieno kambario butas turi būti ne mažesnio kaip 24 kv. m ir ne didesnio kaip 40 kv. m naudingo ploto;

                      2. Dviejų kambarių butas turi būti ne mažesnio kaip 33 kv. m ir ne didesnio kaip 57 kv. m. naudingo ploto;

                      3. Trijų kambarių butas turi būti ne mažesnio kaip 47 kv. m ir ne didesnio kaip 68 kv. m naudingo ploto;

                      4. Vienas vieno kambario butas (Kelmės mieste) turi būti 1-ame aukšte (neįgaliajam) ne mažesnio kaip 24 kv. m ir ne didesnio kaip 40 kv. m naudingo ploto;

                      5. Butai turi būti patogioje vietoje susisiekimo atžvilgiu, tinkamas gyventi be papildomų remonto išlaidų, geros techninės būklės (neperkami būstai kurių nusidėvėjimas didesnis kaip 60 proc.), jis turi atitikti teisės aktų nustatytus sanitarinius bei normatyvinius statybos techninių dokumentų reikalavimus, keliamus gyvenamosioms patalpoms, butai turi būti su komunaliniais patogumais (vandentiekis, kanalizacija, centrinis ar vietinis šildymas), įrengti elektros energijos apskaitos prietaisai.

                      6. Butai perkami kartu su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais priklausiniais (rūsiais ir pan.), jei tokie yra, buto kadastro byla turi atitikti esamą patalpų padėtį, butas negali būti perleistas tretiesiems asmenims, įkeistas ar kitaip suvaržytos jo valdymo ir naudojimo teisės (įsigyti ar renovuoti būstai už kreditavimo įstaigų kreditus ir turi būti baigti išsimokėti). Neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas.

                      Pirkimo dokumentų pateikimas: socialinio būsto pirkimo sąlygos ir kiti pirkimo dokumentai teikiami nemokamai adresu: Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, 212 kab., darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val., dokumentus ir pirkimo sąlygas galima rasti interneto svetainėje www.kelme.lt/Socialinis-bustas-946957. Informacija teikiama tel. (8 427) 69 063.

                      Paraiškų pateikimas: kandidatas Kelmės rajono savivaldybės administracijai (Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, 212 kabinetas) paraišką kartu su parduodamo būsto dokumentais pateikia užklijuotame voke su užrašu „Socialinio būsto pirkimas“, nurodant kuriai pirkimo daliai/dalims teikiamas pasiūlymas ir nurodytais kandidato rekvizitais. Kandidatas prie paraiškos turi pateikti (pridėti) parduodamo būsto dokumentus: parduodamo nekilnojamojo turto nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijas, kurios negali būti senesnės kaip 2018 metai ir kuriose būtų nurodytas fizinio nusidėvėjimo procentas, kadastro duomenų bylos ir parduodamo būsto energinio naudingumo sertifikato kopijas. Jeigu butas yra atnaujintame (modernizuotame) name, turi būti pateikiama pažyma apie savininko įsipareigojimus bei įsiskolinimus, susijusius su namo modernizavimu. Jei pardavėjui atstovauja įgaliotas asmuo, turi būti pateiktas teisės aktų tvarka patvirtintas įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui derėtis dėl būsto pardavimo, parduodamo būsto dokumentų pateikimo ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo. Paraiška ir kiti dokumentai turi būti sunumeruoti, paskutiniame lape turi būti nurodytas pateikiamų dokumentų lapų skaičius ir tai patvirtinta kandidato arba jo įgalioto asmens parašu. Kandidato teikiami dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba.

                      Paraiškų pateikimo (priėmimo) terminas: iki 2019 m. vasario 20 d. 12 val.

                      Paraiškų priėmimo vieta: Kelmės rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrius, Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, 212 kab., darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. Paraiška su dokumentais dalyvauti socialinio būsto pirkimuose gali būti pateikta paštu, per kurjerį arba tiesiogiai atvykus į Kelmės rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrių, 212 kab. Jeigu paraiška su parduodamo būsto dokumentais gauta pasibaigus nustatytam terminui, šie dokumentai, grąžinami juos pateikusiam kandidatui.

Danutė LAIVIENĖ

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

einanti Administracijos direktoriaus pareigas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Prieš tai buvęs įrašas
«
UAB ROSEBA