BIČIULIS

2018 metais Savivaldybės meras organizavo 83 komitetų ir Tarybos posėdžius (2017 m. – 83), kuriuose buvo svarstomi 424 sprendimų projektai, mero potvarkiu sušaukė 13 Savivaldybės tarybos posėdžių, pasirašė 411 Savivaldybės tarybos priimtų sprendimų.

2018 m. Vyriausybės atstovas savivaldybės merui pateikė 7 reikalavimus (2017 m. – 5). Reikalavimai Nr. 4-5, Nr. 4-9,  Nr. 4-15, Nr. 4-20, Nr.-22, Nr. 4-28, Nr. 4-36 buvo įvykdyti arba pagal prašymą įvykdymo terminas buvo atidėtas.

2018 m. užregistruoti  8 Vyriausybės atstovo savivaldybei teikimai Nr. 3-9, Nr. 3-21, Nr. 3-22 Nr. 3-23, Nr. 3-28,  Nr. 3-41,  Nr. 3-42 ir Nr. 3-47 (2017 m. – 4).  Visi teikimai įgyvendinti.

Meras Vaclovas Andrulis 2018 m. sausio ir balandžio mėnesį dalyvavo susitikimuose su rajono gyventojais, kas mėnesį vykusiuose rajono seniūnijų seniūnų ir kasdieniuose Savivaldybės ir Administracijos vadovų pasitarimuose, Savivaldybės tarybos posėdžiuose pristatė 43 klausimus, 60 kartų pasisakė Tarybos posėdžių metu.

Meras vadovavo Garbės piliečio vardo ir ženklo „Už nuopelnus Kelmės rajonui“ kandidatų atrankos, Strateginio planavimo komisijoms, Kelmės rajono savivaldybės bendruomeninės vaiko teisių apsaugos tarybai, organizavo du Kolegijos posėdžius.

 

                      RAJONO MERO POTVARKIŲ, PRIIMTŲ 2018 METAIS, ANALIZĖ

 

2018 m. priimti 477 (2017 m. – 390) mero potvarkiai veiklos, personalo, atostogų ir komandiruočių klausimais. Daugiau negu 2017 metais potvarkių meras pasirašė veiklos organizavimo klausimais:

                     

Priimtų  mero  potvarkių  temos

Priimtų

potvarkių

skaičius

Procentas nuo

bendro  skaičiaus

Atostogų, komandiruočių  klausimai

 

225 47,17
Personalo  klausimai, apdovanojimas  padėkos  raštais

 

196 41,09
Veiklos organizavimo klausimai (komisijų,  darbo  grupių  sudarymas, atstovų  delegavimas,  mero  potvarkių  pakeitimas  ir  kt.) 56 11,74
Iš viso

 

477  

           

2018 m. parengti 39 Savivaldybės  mero potvarkiai dėl apdovanojimo padėkos raštais ir 77 padėkos už išskirtinius darbus arba jubiliejinių sukakčių progomis rajonui nusipelniusiems piliečiams, Administracijos, savivaldybės įmonių ir įstaigų darbuotojams, kolektyvams.

 

 

 

Be asmenų prašymų, rajono savivaldybės mero priimamajame per 2018 metus registruoti 8 244 gauti dokumentai (516  dokumentų daugiau negu 2017 metais).

RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO FONDO LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 2018 M.

Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario mėnesį Savivaldybės tarybos patvirtintame Kelmės rajono savivaldybės 2018 metų programiniame biudžete Mero fondui skirta 11tūkst. eurų, panaudota 11000 (vienuolika tūkstančių) eurų. Lėšos panaudotos taip:

knygoms, leidybai, spaudos darbams – 3431,98 Eur,

savivaldybės informacijos sklaidai – 484 Eur,

reprezentacinėms dovanoms – 1105,17 Eur,

sporto komandoms už aukštus sportinius pasiekimus apdovanoti – 3000 Eur,

garbės ženklams „Už nuopelnus Kelmės rajonui“ pirkti – 1048,47 Eur,

maisto prekėms (reprezentacijai) – 1930,38 Eur.

Išlaidos apmokėtos pagal pateiktas sąskaitas faktūras su mero rezoliucija „Apmokėti iš mero fondo“, pridedant komisijos pasirašytus prekių nurašymo aktus, kuriuose tiksliai nurodyta, kam panaudotos lėšos.

 

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJOSE NAGRINĖTI KLAUSIMAI, SVARBESNIEJI 2018 METŲ SUSITIKIMAI

 

Data Kur lankėsi Svarbesnieji susitikimai Nagrinėtas klausimas
2018-01-04 Kultūros paveldo departamentas   Dėl Tytuvėnų kultūros centro
2018-02-01 LITEXPO parodų ir konferencijų centras Vilniuje   Didžioji idėjų ir pokyčių konferencija Vilniuje. Dedikuota nacionalinei iniciatyvai „Idėja Lietuvai“
2018-02-07 Kultūros paveldo departamento Šiaulių teritorinis padalinys ir Šiaulių regiono plėtros taryba   Dėl regioninių projektų
2018-02-12 Vidaus reikalų ministerija   Dėl regiono specializacijos pristatymo viceministrams
2018-03-01 Klaipėda   Projekto HEKLA baigiamoji konferencija „Naujos švaraus energijos šaltinio panaudojimo galimybės Baltijos jūros regione“
2018-03-09 Kauno rajono savivaldybė Susitikimas su savivaldybės meru  
2018-03-13 VšĮ Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras   Šiaulių regiono specializacijos krypčių pristatymas
2018-03-16 Palanga   Respublikinis forumas „Naujoji regioninė politika“
2018-03-30 Šiaulių vyskupija Susitikimas su Šiaulių vyskupu Dėl Tytuvėnų kultūros centro pastatų
2018-03-30 Radviliškio savivaldybė   Šiaulių regioninės plėtros tarybos posėdis
2018-04-12 Lietuvos savivaldybių asociacija, Vilnius Savivaldybių merų/administracijos direktorių pasitarimas Dėl Vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarkos
2018-04-25   Susitikimas su VšĮ Šiaulių paliatyviosios pagalbos ir slaugos centro vadovais  
2018-04-26 Vilniaus „Litexpo“ parodų ir kongresų rūmai   Kelmės krašto pristatymas parodoje „Resta 2018“
2018-04-27 Verslo pusryčiai

Kelmės rajono savivaldybėje

Susitikimas su Kazachstano Respublikos ambasadoriumi Verslo pusryčiai ir Kazachstano Respublikos ambasadoriaus priėmimas
2018-05-03 Šiaulių televizija   Tiesioginė radijo RS2 laida
2018-05-14   Šiaulių verslo konfederacijos ir vietos verslininkų atstovų susitikimas  
2018-05-16   Erasmus+ projekto ketvirtasis tarptautinis partnerių susitikimas  
2018-05-22 Radviliškio r. savivaldybė Šiaulių apskrities savivaldybių merų ir administracijos direktorių pasitarimas Dėl Šiaulių regiono atliekų tvarkymo, skolų susidarymo priežasčių, komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtros Šiaulių regione (konteinerinių aikštelių įrengimo), APP problemų
2018-05-26 Kelmės rajono savivaldybė XXXVIII Liaudies meno šventės užsienio delegacijų priėmimas Skirta Lietuvos valstybės šimtmečiui paminėti
2018-05-28 Kelmės rajono savivaldybė Susitikimas su Izraelio atstovais Dėl žydų atminimo įamžinimo Kelmės rajone
2018-05-31 Jonava   Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavimas
2018-06-05 Joniškis   Šiaulių regiono plėtros Tarybos posėdis
2018-06-05 Kelmės rajono savivaldybė Susitikimas su tarptautinės mokinių pažinimo stovyklos dalyviais iš Vokietijos Dermbacho pagrindinės mokyklos  „Šalių kultūra, tradicijos ir papročiai“
2018-06-06 Kelmės rajono savivaldybė Susitikimas su UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros atstovais  
2018-06-14 Vidaus reikalų ministerija, Vilnius   Diskusija dėl investicijų į tikslines teritorijas. Intergruotų teritorijų vystymo programų klausimai
2018-06-15  

Panevėžys

Asociacijos veiklos klausimai, ataskaita, sakralinio turizmo klausimai Lietuvos šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos visuotinis narių susirinkimas
2018-06-21 Vilnius   Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos įgyvendinimo stebėsenos komiteto posėdis
2018-06-27 Vilnius   Diskusija regioninės plėtros ir sanglaudos politikos klausimais
2018-07-06 Vingio parkas, Vilnius   Lietuvos šimtmečio Dainų šventė „Vardan tos…“
2018-08-17 Kelmės rajono savivaldybė Susitikimas su premjeru S. Skverneliu  
2018-08-28 Fizinių ir technologijos mokslų centras   Savivaldybių švietimo konferencija „Pakeliui siekiant bendro tikslo – visos mokyklos geros“
2018-08-29   Kelmės rajono švietimo darbuotojų forumas „Lygiaverčiai susitarimai pamokos kokybei gerinti“
2018-09-13 Pakruojis   Šiaulių regiono plėtros tarybos posėdis
2018-09-14–09-16 Vokietija Nepriklausomybės atkūrimo 100 metinių minėjimas Volfgango von Šteteno pilyje. Forumas „1990–1991 metų Lietuvos ir Estijos Respublikų nepriklausomybės atkūrimas“
2018-09-18 Vilnius Automobilių kelių direkcija Dėl projektų keliams gerinti
2018-09-21 Kelmės kultūros centras Susitikimas su Vytautu Baku Dėl gyventojams aktualių problemų
2018-09-28 Telšiai Telšių apskrities VPK Dėl teisės aktų įgyvendinimo administracinės tvarkos klausimais
2018-10-03 Kelmės rajono savivaldybė Susitikimas su SKĮA direktore Dėl pakuočių ir komunalinių atliekų susidarymo ir tvarkymo Kelmės rajone
2018-10-04 Lietuvos Respublikos Seimas, Vilnius Užimtumo tarnybos pristatymo renginys Dėl Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų reorganizacijos
2018-10-04 Vilnius   Dėl savivaldybių kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio didinimo galimybių ir būdų
2018-10-7–10-11 Kazachstanas   Dėl tarptautinio bendradarbiavimo
2018-10-12 LSA, „Compensa“, Vilnius   „Auksinės krivūlės“ laureatų apdovanojimai
2018-10-16 Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Vilnius Susitikimas su

A. Degučiu

Dėl aktualių rajonui problemų sprendimo
2018-10-19 Kelmės rajono savivaldybė Susitikimas su Žemės ūkio ministru

G. Surpliu

Dėl rajono ūkininkams rūpimų klausimų
2018-10-23   Susitikimas su  Vokietijos ambasados Vilniuje atstovu vokiečių kalbos koordinatoriumi Lietuvoje p.  Michaeliu Brehmu Tarptautinio vokiečių kalbos egzamino DSD I diplomų teikimas rajono mokyklų mokiniams J. Graičiūno gimnazijoje
2018-10-30 Kelmės meno mokykla Susitikimas su Europos komisijos nariu Vyteniu Povilu Andriukaičiu Diskusija tema „Maistas: kaip nešvaistyti šio turto“
2018-11-05 UAB „Toksika“, Šiaulių rajonas Apskrities merų pasitarimas  
2018-11-09 LSA, Vilnius   Lietuvos savivaldybių asociacijos tarybos posėdis
2018-11-12 Šiaulių rajono savivaldybė Apskrities merų pasitarimas Dėl savivaldybių biudžetų formavimo
2018-11-16 Vilnius Tarptautinis Merų  forumas Temos: Ką pakeitė tiesioginiai merų rinkimai. Kodėl Lietuvą skiriame į dvi dalis. Kaip pritraukti investicijų ir formuoti geresnį regionų įvaizdį
2018-11-20 Šiauliai   Šiaulių regiono plėtros tarybos posėdis
2018-11-29 Finansų ministerija, Vilnius Susitikimas  su Lietuvos savivaldybių merais Dėl Seime svarstomų 2019 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektų, savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo
2018-11-30 Utena Susitikimas su Vietos valdžios atstovais Regionų lyderystės forumas 2018 dėl gerosios patirties bei praktikos, įgytos per 2018 metus
2018-12-03    12-04 Druskininkai Mokymai savivaldybių merams Dėl savivaldai aktualių klausimų
2018-12-11 Finansų ministerija, Vilnius   Dėl savivaldybių skolinimosi tvarkos

 

2018-12-12 Lietuvos Respublikos Seimas, Vilnius Lietuvos savivaldybių asociacijos žemės valdymo ir kaimo reikalų komiteto posėdis Dėl melioracijos statinių racionalesnio valdymo, finansavimo ir teisinių santykių pertvarkymo modelio, efektyvaus ir racionalaus žemės valdymo ir administravimo

 

Meras dalyvavo:

Lietuvos moksleivių sąjungos iniciatyvos „Laiko kapsulė: pasidalink dabartimi“ renginyje Kelmės kultūros centre, „Moteris saulė 2017“ apdovanojimų iškilmėse Šiauliuose, A. Seselsko grafikos darbų knygos „Sielos sodai“ pristatyme Kelmės kultūros centre kovo mėnesį;

Gailių bendruomenės namų salės atidaryme, Vokiečių kalbos šventėje Kelmės „Aukuro“ pagrindinėje mokykloje, vakarienėje su vokiečių kalbos šventės dalyviais Užventyje balandžio mėnesį;

atsinaujinusio Samariečių bendrijos pastato atidarymo šventėje, rajono gimnazijų Meno ir Muzikos skyrių mokinių šventiniame koncerte, skirtame Europos dienai paminėti, Kelmės kultūros centre;

Kelmės rajono tinklinio, krepšinio, stalo teniso komandų pagerbime, knygos „Kelmės kraštas. Žymūs žmonės“ pristatyme Kelmės krašto muziejuje, „Poezijos pavasarėlio“ bei R. Biržinytės literatūrinės premijos įteikimo šventėje Žemaitės viešojoje bibliotekoje, Tarptautinio folkloro festivalio „Ir pajauga žali leipa“ atidarymo koncerte Kelmės kultūros centro erdvėse, Žaliosios vėliavos ir aplinkosaugos švietimo fondo sertifikato įteikimo mokykloms šventėje „Aukuro“ pagrindinėje mokykloje gegužės mėnesį;

45-osios Žemaitės literatūrinės premijos įteikimo šventėje Žemaitės viešojoje bibliotekoje, Liolių pagrindinės mokyklos 95-mečio, Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro 10 metų jubiliejaus minėjimo, Petrališkės bendruomenės įkūrimo 15 metų sukakties, Vijurkuose globėjų šventėse birželio mėnesį;

mokinių, per 2018 metų valstybinius brandos egzaminus gavusius šimto balų įvertinimą, pagerbimo ceremonijoje liepos 30 d.;

Pašilės bendruomenės projekto „Socialinių įgūdžių ugdymo vasaros stovykla“ atidaryme, menininkų kūrybinių dirbtuvių „Bendrystėje šviesti Lietuvai“ uždarymo renginiuose rugpjūčio mėnesį;

Rajono žemdirbių šventėje Pakražantyje, Mokslinėje praktinėje sveikatos konferencijoje Kelmės kultūros centre, Bendruomeninių vaikų globos namų „Šypsena“ atidaryme Lupikuose spalio mėnesį;

Kelmės daugiafunkcinio sporto centro atidaryme, Pakražančio seniūnijos bendruomenių vakare „Sveiks, kaimyne, eikš į talką“, Tarptautinės neįgaliųjų dienos, Lietuvos kariuomenės dienos minėjime Kelmės kultūros centre lapkričio mėnesį;

Sausio-gruodžio mėnesiais meras dalyvavo rajono bendruomenių, kultūros centrų, įstaigų ir organizacijų renginiuose.

SAVIVALDYBĖS ATSTOVAVIMAS LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS VEIKLOJE

2018 metais Meras, atstovaudamas Kelmės rajono savivaldybei, dalyvavo Asociacijos valdybos posėdžiuose, kuriuose buvo aptartos savivaldybėms aktualios problemos ir pasiūlymai.

 

SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ VEIKLA, OBJEKTŲ PRIEŽIŪRA

Kelmės rajono savivaldybė yra keturių uždarųjų akcinių bendrovių („Kelmės šilumos tinklai“, „Kelmės vanduo“, „Kelmės autobusų parkas“, „Kelmės vietinis ūkis“) steigėja ir vienintelė šių bendrovių akcininkė, valdanti 9177,2,9 tūkst. Eur vertės akcijas (2018-01-01), taip pat vienos savivaldybės įmonės savininkė, kuriai perduotas savivaldybės turtas patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti.

SĮ Kelmės knygynas 2018 metais dirbo pelningai. Numatomas pelnas – 4,2 tūkst. eurų. Teigiamą finansinį rezultatą lėmė išaugusios pajamos. Kad pasiektų teigiamų finansinių rezultatų, įmonė aktyviai dalyvauja viešųjų pirkimų konkursuose, siekdama pritraukti daugiau pirkėjų, organizuoja įvairias akcijas.

UAB „Kelmės autobusų parkas“ pagrindinė veiklos sritis – keleivių vežimas autobusais vietinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais. 2018 metų įmonės numatomas finansinis rezultatas – 9,0 tūkst. eurų pelno. Tokį finansinį rezultatą lėmė nuo 2018 m. sausio 1 d. padidintas keleivių vežimo vietinio susisiekimo maršrutais tarifas. Be pagrindinės veiklos bendrovė vykdo mažmeninę naftos produktų ir suskystintų dujų automobiliams prekybą, kuri įmonei yra pelninga. 2018 m. įmonė iš kuro kolonėlės uždirbo 13,0 tūkst. eurų pelno.

Preliminariais duomenimis UAB „Kelmės vanduo“ nuostolis 2018 metais – 73,2 tūkst. eurų. 2018 m. nuostolis 38,7 tūkst. eurų mažesnis nei 2017 m. Tam įtakos turėjo nuo 2018 m. lapkričio 1 d. padidėjusios teikiamų paslaugų kainos. Nors pajamų įmonė kas metai gauna daugiau, įmonės sąnaudos didėja dėl išaugusių kuro, elektros energijos kainų, dėl eksploatuojamų susidėvėjusių vandens tinklų ir juose vykstančių gedimų.

UAB „Kelmės vietinis ūkis“ 2018 m. finansinis rezultatas – 20,7 tūkst. eurų pelno. Bendrovei komunalinių atliekų surinkimas, išvežimas ir daugiabučių namų techninė priežiūra bei teritorijų tvarkymo darbai 2018 metais buvo nuostolingi, tačiau naudingųjų iškasenų gavyba, statybinės veiklos ir santechnikos darbai lėmė pelningą bendrovės finansinį rezultatą.

UAB „Kelmės šilumos tinklai“ 2018 m. dirbo nuostolingai. Preliminariais duomenimis nuostolis – 38,0 tūkst. eurų. Didžioji dalis nuostolio susidarė dėl nenusidėvėjusio šildymo katilo nurašymo (24682 Eur), LR Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos departamento 2016 m. skirtos baudos (2018 m. priteista 5791 Eur), kitų sąnaudų didėjimo.

Kelmės rajono savivaldybė yra vienuolikos viešųjų įstaigų dalininkė, 2018 m. sausio 1 d. valdė 475,7 tūkst. eurų dalininkų įnašo.

Savivaldybės įmonės, visos rajono biudžetinės įstaigos pateikė 2018 metų veiklos ataskaitas Tarybai svarstyti. Ūkio subjektų ataskaitos skelbiamos Savivaldybės internetinėje svetainėje www.kelme.lt.

Su visa Kelmės rajono savivaldybės mero 2018 metų ataskaita galima susipažinti Savivaldybės internetinėje svetainėje http://www.kelme.lt/Meras414

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

UAB ROSEBA