BIČIULIS
  1. Dėl viešosios įstaigos Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo.
  2. Dėl Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2018 metų ataskaitos patvirtinimo.
  3. Dėl Kelmės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2019–2021 metais bendrojo plano patvirtinimo.
  4. Dėl pritarimo susitarimui su uždarąja akcine bendrove „Gintarinė vaistinė“.
  5. Dėl socialinio būsto pirkimo Kelmės rajono savivaldybės nuosavybėn.
  6. Dėl pritarimo ir lėšų skyrimo projektui „Kelmės dvaro rūmų, esančių Dvaro g. 15, Kelmėje, restauravimas ir naujos ekspozicijos įrengimas“.
  7. Dėl lėšų skyrimo išlaidoms, pripažintoms netinkamomis, atsiradusioms įgyvendinant projektą „Kelmės kultūros centro pastato Kelmėje, Vytauto Didžiojo g. 73, rekonstravimas“, kompensuoti.
  8. Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2019 metų programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo.

                      Su visais rajono savivaldybės tarybos 2019-04-30 posėdžio darbotvarkės klausimais ir sprendimų projektais išsamiai galite susipažinti rajono savivaldybės interneto svetainėje http://www.kelme.lt.

Vaclovas Andrulis

Savivaldybės meras

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

UAB ROSEBA