BIČIULIS

VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras (įstaigos kodas 162730352, buveinė – Nepriklausomybės g. 2, Kelmė, interneto svetainės adresas – www.kelmespspc.lt, tel. (8 427) 51422, faks. (8 427) 54276, el. paštas info@kelmespspc.lt) skelbiamų derybų būdu perka 3 kambarių butą Kelmės mieste.

  1. Butas turi būti ne mažesnio kaip 65 kv. m. naudingo ploto;
  2. Butas turi būti patogioje vietoje susisiekimo atžvilgiu, tinkamas gyventi be papildomų remonto išlaidų, geros techninės būklės, jis turi atitikti teisės aktų nustatytus sanitarinius bei normatyvinius statybos techninių dokumentų reikalavimus, keliamus gyvenamosioms patalpoms, butas turi būti su komunaliniais patogumais (vandentiekis, kanalizacija, centrinis ar vietinis šildymas), įrengti elektros energijos apskaitos prietaisai.
  3. Butas perkamas kartu su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais priklausiniais (rūsiais ir pan.), jei tokie yra, buto kadastro byla turi atitikti esamą patalpų padėtį, butas negali būti perleistas tretiesiems asmenims, įkeistas ar kitaip suvaržytos jo valdymo ir naudojimo teisės (įsigyti ar renovuoti būstai už kreditavimo įstaigų kreditus ir turi būti baigti išsimokėti). Neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas.

Pirkimo dokumentų pateikimas: Tarnybinio buto pirkimo sąlygos ir kiti pirkimo dokumentai teikiami nemokamai adresu: Nepriklausomybės g. 2, Kelmė, sekretorės kab., darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val., dokumentus ir pirkimo sąlygas galima rasti interneto svetainėje www.kelmespspc.lt/ .Informacija teikiama tel. (8 427) 51422.

Paraiškų pateikimas: kandidatas VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui (Nepriklausomybės g. 2, Kelmė, sekretorės kabinetas) paraišką kartu su parduodamo būsto dokumentais pateikia užklijuotame voke su užrašu „Tarnybinio būsto pirkimas“ ir nurodytais kandidato rekvizitais. Kandidatas prie paraiškos turi pateikti (pridėti) parduodamo būsto dokumentus: parduodamo nekilnojamojo turto nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijas, kurios negali būti senesnės kaip 2019 metai ir kuriose būtų nurodytas fizinio nusidėvėjimo procentas, kadastro duomenų bylos ir parduodamo būsto energinio naudingumo sertifikato kopijas. Jeigu butas yra atnaujintame (modernizuotame) name, turi būti pateikiama pažyma apie savininko įsipareigojimus bei įsiskolinimus, susijusius su namo modernizavimu. Jei pardavėjui atstovauja įgaliotas asmuo, turi būti pateiktas teisės aktų tvarka patvirtintas įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui derėtis dėl būsto pardavimo, parduodamo būsto dokumentų pateikimo ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo. Paraiška ir kiti dokumentai turi būti sunumeruoti, paskutiniame lape turi būti nurodytas pateikiamų dokumentų lapų skaičius ir tai patvirtinta kandidato arba jo įgalioto asmens parašu. Kandidato teikiami dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba.

Paraiškų pateikimo (priėmimo) terminas: iki 2019 m. rugpjūčio 13 d. 17 val.

Paraiškų priėmimo vieta: VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, Nepriklausomybės g. 2, Kelmė, sekretorės kab., darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. Paraiška su dokumentais dalyvauti tarnybinio būsto pirkime gali būti pateikta paštu, per kurjerį arba tiesiogiai atvykus į VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro sekretorės kab. Jeigu paraiška su parduodamo būsto dokumentais gauta pasibaigus nustatytam terminui, šie dokumentai, grąžinami juos pateikusiam kandidatui.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Prieš tai buvęs įrašas
«
UAB ROSEBA