BIČIULIS

                      Kelmės rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188768730, buveinė – Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, elektroninio aukciono (interneto svetainėje www.evarzytines.lt), būdu parduoda:

  1. Mokyklos su mansarda pastatą, unikalus Nr. 5493-2002-6011, plotas 253,42 kv. m, ūkinį pastatą unikalus Nr. 5493-2002-6022, kitus inžinerinius statinius – kiemo statinius, unikalus Nr. 5493-2002-6033, ir šiam objektui priskirtą 0,2024 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-1587-4925, esančius Žemaitės g. 17A, Užventyje, Kelmės r. Pradinė objekto pardavimo kaina 2803,00 Eur, iš šios sumos nekilnojamojo turto kaina 2510,00 Eur, žemės sklypo kaina 190,00 Eur, žemės sklypo formavimo išlaidos 103,00 Eur. Registracijos dalyvauti aukcione mokestis 50,00 Eur, pradinis įnašas ne mažesnis kaip 280,00 Eur.
  2. Butą, unikalus Nr. 4400-2108-0184:9578, plotas 25,60 kv. m, ir šiam objektui priskirtą 0,0197 ha žemės sklypą iš bendro 0,1426 ha ploto, kadastro Nr. 5478/0002:16 Užvenčio m. k. v., esantys Kražių g. 13-3, Užventyje, Kelmės r. Pradinė objekto pardavimo kaina 1184,00 Eur, iš šios sumos nekilnojamojo turto kaina 710,00 Eur, žemės sklypo kaina 60,00 Eur, žemės sklypo formavimo išlaidos 414,00 Eur. Registracijos dalyvauti aukcione mokestis 50,00 Eur, pradinis įnašas ne mažesnis kaip 118,00 Eur.
  3. Bibliotekos su med. punktu pastatą, unikalus Nr. 5490-0020-4017, bendras plotas 84,38 kv. m, sandėlį, unikalus Nr. 5490-0020-4028, užstatytas plotas 19 kv. m, ir šiam objektui priskirtą 0,1861 ha žemės plotą, kadastro Nr. 5426/0001:272 Kolainių k. v., esančius Ventos g. 9, Kolainių k., Užvenčio sen., Kelmės r. Pradinė objekto pardavimo kaina 5014,00 Eur, iš šios sumos nekilnojamojo turto kaina 3930,00 Eur, žemės sklypo kaina 670,00 Eur, žemės sklypo formavimo išlaidos 414,00 Eur. Registracijos dalyvauti aukcione mokestis 50,00 Eur, pradinis įnašas ne mažesnis kaip 501,00 Eur.
  4. Mokyklos pastatą, unikalus Nr. 5493-0016-1019, bendras plotas 702,48 kv. m ir šiam objektui priskirtą 0,3225 ha žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-4941-9765, esančius Miško g. 1A, Paprūdžių k., Kelmės apyl. sen., Kelmės r. Pradinė objekto pardavimo kaina 6505,00 Eur, iš šios sumos nekilnojamojo turto kaina 5980,00 Eur, žemės sklypo kaina 220,00 Eur, žemės sklypo formavimo išlaidos 305,00 Eur. Registracijos dalyvauti aukcione mokestis 50,00 Eur, pradinis įnašas ne mažesnis kaip 650,00 Eur.

                      Aukcionų dalyvių registracijos pradžia 2019-12-09 00:00 val., pabaiga 2019-12-11 23:59 val.

                      Aukciono pradžia 2019-12-16 09:00 val., pabaiga 2019-12-19 13:59 val.

Aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas, vykdomas informacijų technologijų priemonėmis interneto svetainėje www.evarzytines.lt, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252) ir Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašu, patvirtintu VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2018-05-30 įsakymu Nr. P1-142.

                      Darbuotojas, atsakingas už programos vykdymą ir nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarčių rengimą – Aldona Kučinskienė, vyr. specialistė, tel. 8(427) 69063, el. p. aldona.kucinskiene@kelme.lt. Nekilnojamajam turtui priskirto valstybės žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį su aukciono laimėtoju sudaro VĮ Turto bankas. Nekilnojamojo Turto apžiūra vykdoma suderinus laiką su Kelmės rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyr. specialiste Aldona Kučinskiene. Parduodamo nekilnojamojo turto viešojo aukciono sąlygos skelbiamos interneto svetainėje http://www.kelme.lt/Privatizavimas33762.

Administracijos direktorius                                                                                                                         Stasys Jokubauskas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

UAB ROSEBA