BIČIULIS

            Kelmės rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188768730, buveinė – Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, elektroninio aukciono (interneto svetainėje www.evarzytines.lt), būdu parduoda:

  1. Administracinį pastatą, unikalus Nr. 5498-7004-8018, plotas 599,46 kv. m, sienos plytų mūro, dviejų aukštų, kultūros namų pastatą, unikalus Nr. 5498-7004-8029, plotas 915,11 kv. m, sienos plytų mūro, dviejų aukštų, ir šiam objektui priskirtą žemės sklypą, kurio plotas 0,5979 ha, kadastrinis Nr. 5454/0002:369 Pašilės k. v., esančius Šilo g. 23, Pašilės k., Kražių sen., Kelmės r. Pradinė objekto pardavimo kaina 5540,0  Eur, iš šios sumos nekilnojamojo turto kaina 4690,00 Eur, žemės sklypo kaina 542,00 Eur, žemės sklypo formavimo išlaidos 308,00 Eur. Registracijos dalyvauti aukcione mokestis 50,00 Eur, pradinis įnašas 550,00 Eur.
  2. Mokyklos su mansarda pastatą, unikalus Nr. 5493-2002-6011, plotas 253,42 kv. m, ūkinį pastatą unikalus Nr. 5493-2002-6022, kitus inžinerinius statinius – kiemo statinius, unikalus Nr. 5493-2002-6033, ir šiam objektui priskirtą 0,2024 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-1587-4925, esančius Žemaitės g. 17A, Užventyje, Kelmės r. Pradinė objekto pardavimo kaina 2534,00 Eur, iš šios sumos nekilnojamojo turto kaina 2260,00 Eur, žemės sklypo kaina 171,00 Eur, žemės sklypo formavimo išlaidos 103,00 Eur. Registracijos dalyvauti aukcione mokestis 50,00 Eur, pradinis įnašas 250,00 Eur.
  3. Butą, unikalus Nr. 4400-2108-0184:9578, plotas 25,60 kv. m, ir šiam objektui priskirtą 0,0197 ha žemės sklypą iš bendro 0,1426 ha ploto, kadastro Nr. 5478/0002:16 Užvenčio m. k.v., esančius Kražių g. 13-3, Užventyje, Kelmės r. Pradinė objekto pardavimo kaina 1109,00 Eur, iš šios sumos nekilnojamojo turto kaina 640,00 Eur, žemės sklypo kaina 55,00 Eur, žemės sklypo formavimo išlaidos 414,00 Eur. Registracijos dalyvauti aukcione mokestis 50,00 Eur, pradinis įnašas 118,00 Eur.
  4. Bibliotekos su med. punktu pastatą, unikalus Nr. 5490-0020-4017, bendras plotas 84,38 kv. m, sandėlį, unikalus Nr. 5490-0020-4028, užstatytas plotas 19 kv. m, ir šiam objektui priskirtą 0,1861 ha žemės plotą, kadastro Nr. 5426/0001:272 Kolainių k. v., esančius Ventos g. 9, Kolainių k., Užvenčio sen., Kelmės r. Pradinė objekto pardavimo kaina 4557,00 Eur, iš šios sumos nekilnojamojo turto kaina 3540,00 Eur, žemės sklypo kaina 603,00 Eur, žemės sklypo formavimo išlaidos 414,00 Eur. Registracijos dalyvauti aukcione mokestis 50,00 Eur, pradinis įnašas 450,00 Eur.

Aukcionų dalyvių registracijos pradžia 2020-09-03 00:00 val., pabaiga 2020-09-07 23:59 val.

Aukciono pradžia 2020-09-10 09:00 val., pabaiga 2020-09-14 13:59 val.

Aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas, vykdomas informacijų technologijų priemonėmis interneto svetainėje www.evarzytines.lt, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252) ir Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašu, patvirtintu VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2020-04-06 įsakymu Nr. P1-119.

Darbuotojas, atsakingas už programos vykdymą ir nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarčių rengimą – Aldona Kučinskienė, vyr. specialistė, tel. 8(427) 69063, el. p. aldona.kucinskiene@kelme.lt. Nekilnojamajam turtui priskirto valstybės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį su aukciono laimėtoju sudaro VĮ Turto bankas. Nekilnojamojo Turto apžiūra vykdoma suderinus laiką su Kelmės rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyr. specialiste Aldona Kučinskiene. Parduodamo nekilnojamojo turto viešojo aukciono sąlygos skelbiamos interneto svetainėje http://www.kelme.lt/Privatizavimas33762.

Administracijos direktorius

Stasys JOKUBAUSKAS

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

UAB ROSEBA