BIČIULIS

            Kelmės rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188768730, buveinė – Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, elektroninio aukciono (interneto svetainėje www.evarzytines.lt) būdu parduoda administracinio pastato su gyvenamosiomis patalpomis, unikalus Nr. 5488-1000-1010, 41/100 dalį iš 528,23 kv. m bendro ploto, ir šiam objektui priskirtą 1102/2686 dalį žemės sklypo iš bendro 0,2686 ha ploto, kadastrinis Nr. 5407/0002:502 Butkiškės k. v., esančius Dvaro g. 6, Butkiškės k., Kražių sen., Kelmės r. Pradinė objekto pardavimo kaina 3793,00 Eur, iš šios sumos nekilnojamojo turto kaina 2673,00 Eur, žemės sklypo kaina 810,00 Eur, žemės sklypo formavimo išlaidos 310,00 Eur. Registracijos dalyvauti aukcione mokestis 50,00 Eur, pradinis įnašas ne mažesnis kaip 379,00 Eur.

            Aukciono dalyvių registracijos pradžia 2020-10-05 00:00 val., pabaiga 2020-10-07 23:59 val.

            Aukciono pradžia 2020-10-12 09:00 val., pabaiga 2020-10-15 13:59 val.

Aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas, vykdomas informacijų technologijų priemonėmis interneto svetainėje www.evarzytines.lt, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 ir Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašu, patvirtintu VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2020-04-06 įsakymu Nr. P1-119.

                      Darbuotojas, atsakingas už programos vykdymą ir nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarčių rengimą – Aldona Kučinskienė, Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 (427) 69063, el. p. aldona.kucinskiene@kelme.lt. Nekilnojamajam turtui priskirto valstybės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį su aukciono laimėtoju sudaro VĮ Turto bankas. Nekilnojamojo Turto apžiūra vykdoma suderinus laiką su Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kražių seniūnijos seniūnu Rolandu Karčiausku, tel. +37064511927, el. p. rolandas.karciauskas@kelme.lt. Parduodamo nekilnojamojo turto viešojo aukciono sąlygos skelbiamos interneto svetainėje http://www.kelme.lt/Privatizavimas33762.

                      Vadovaujantis Civilinio kodekso 4.79 str., administracinio pastato su gyvenamosiomis patalpomis bendraturčiai kviečiami dalyvauti viešame aukcione.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

UAB ROSEBA