BIČIULIS

Ona PETRAVIČIENĖ

Praėjusią savaitę Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis net du kartus lankėsi Kelmėje. Balandžio 26- ąją, sekmadienį, dalyvavo šv. Mišiose, o prieš tris dienas, ketvirtadienį, kartu su kurijos kancleriu Evaldu Alūza lankėsi Kelmės rajono policijos komisariate, rajono savivaldybėje, aplankė keletą įstaigų, Kelmės parapijos bažnyčioje susitiko su tikinčiųjų bendruomene.

Susitikimo pradžioje vyskupas pasidžiaugė, kad per vieną dieną be anksčiau paminėtų įstaigų pavyko apsilankyti miesto vaikų lopšeliuose-darželiuose, J. Graičiūno gimnazijoje, Samariečių bendrijoje, Parapijos namuose, kur kalbėtasi su Kelmės jaunimu. Klausdamas parapijos tikinčiųjų apie jų planus ir rūpesčius, svečias sakė:

– Reikia bažnyčioje įvesti šildymą. Kadangi čia buvo mano pirmoji parapija, prisimenu, kaip sužvarbusiais pirštais teko dalinti Komuniją. Dabartinis klebonas matyt užsigrūdinęs, o aš buvau „kūdas“.

Pirmoji klausimą vyskupui pateikusi viena tikinčioji teiravosi, ar nėra pakeitimų krikštijant naujagimius. Moteris teigė, kad yra sunku surasti vaikui du krikštatėvius ir klausė, ar bažnyčioje negalima vaiko krikštyti turint tik vieną iš krikštatėvių. Atsakydamas į tai E. Bartulis sakė, kad jokio pasikeitimo suteikiant Krikšto sakramentą nėra, o krikštijant naujagimį vieno iš krikštatėvių užtenka tik išskirtiniu – ligos ar mirties atveju. Krikštatėviai nebūtinai turi būti iš tos pačios šeimos. Svarbu, kad būtų tvarkingi ir priėmę Santuokos sakramentą. Vyskupas atkreipė tėvų dėmesį į tai, kad paskutiniu metu yra krikštijami 3-5 metų vaikai, o kartais net ir suaugę žmonės, nors anksčiau naujagimių krikštynos vykdavo praėjus vos kelioms dienoms po jų gimimo.

Vyskupas atsakė ir į daugelį mūsų skaitytojų dominantį klausimą: kodėl kaimo bažnyčiose per laidotuves yra renkamos aukos, nors prieš tai mirusiojo artimieji už šią paslaugą buvo susimokėję? Atsakydamas į tai, E. Bartulis teigė, kad kai kur Žemaitijoje per laidotuves tokios rinkliavos daromos, todėl apie tai buvo diskutuojama ir su vyskupijos kunigais. Svečias sakė, kad į laidotuves atvažiuoja ir iš kitų miestų, bažnyčion ateina ir tie, kurie retai čia užsuka.

– Nors kai kam ir nėra malonu, tačiau tik taip galima prisidėti prie bažnyčios išlaikymo, nes mes nesugebame aukoti tiek, kiek turėtume. Pagal Senąjį testamentą bažnyčiai būdavo skiriama dešimtinė, o dabar tik sektantai moka tą dešimt procentų. Net lankydamasis Afrikoje, mačiau, kaip per vaikų Mišias aukoja vietos jaunimas. Po kiek kas gali, tiek ir aukoja, o pas mus tokio įpratimo nėra. Esame dėkingi pensininkams ir senutėms, kurios bažnyčiai daugiausiai aukoja. Tik ne milijonieriai verslininkai,– pastebėjo E. Bartulis.

Vyskupo mintį pratęsęs kurijos kancleris E. Alūza sakė, kad rinkliava nuo seno yra viena iš šv. Mišių liturgijos dalių, todėl Italijoje taip daroma ir per rytmetines pamaldas.

Poros tikinčiųjų pageidavimu į jų klausimus E. Bartulis sutiko atsakyti asmeniškai. Trumpo susitikimo pabaigoje vyskupas kartu su Kelmės parapijos tikinčiaisiais sugiedojo giesmę Marijai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Sekantis įrašas
»
UAB ROSEBA