BIČIULIS

Paskelbtas kvietimas fiziniams asmenims,

norintiems įsirengti atsinaujinančių energijos išteklių priemones

                      Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) paskelbė kvietimą teikti Projektų registracijos formas fiziniams asmenims, norintiems įsirengti atsinaujinančių energijos išteklių priemones. Projektų registracijos formas APVA galima teikti nuo 2018 m. liepos 19 d. 8:00 val. iki kol pakaks lėšų, skirtų šiai priemonei.

                      Projekto registracijos formas pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2018 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, biokuro, geoterminės energijos ar kt.) panaudojimas individualiuose gyvenamosios paskirties pastatuose“ gali teikti fiziniai asmenys, nuosavybės teise valdantys vieno ar dviejų butų gyvenamuosius namus (išskyrus nebaigtus statyti, sodo pastatus). Projekto lėšomis galės būti finansuojamas katilų, kurie kaip pagrindinę kuro rūšį naudoja iškastinį kurą (mazutą, skalūnų alyvą, gamtines dujas, akmens anglį, durpes), keitimas į biokurą naudojančius katilus, šilumos siurblius, taip pat bus finansuojamas saulės kolektorių, mažo pajėgumo saulės fotovoltinių elektrinių, vėjo energijos šaltinių savo reikmėms įdiegimas. Maksimali skiriama investicijų suma vienam projektui įgyvendinti negalės viršyti 14 500 eurų. Pagal šį kvietimą projektams finansuoti skirta 3,3 mln. eurų.

                      Asmenims, planuojantiems keisti katilus, naudojančius iškastinį kurą, į biokurą naudojančius katilus, šilumos siurblius, būtina atkreipti dėmesį, kad išlaidos turi būti patirtos praėjus ne mažiau kaip 5 metams po gyvenamųjų namų statybos užbaigimo ar pastatų paskirties pakeitimo teisės aktų nustatyta tvarka ir jei pastato statybos užbaigimas ar pastato paskirties pakeitimas yra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre iki Projekto registracijos formos pateikimo. Išlaidos kompensuojamos, jei jos yra patirtos nuo 2015 m. sausio 1 d. iki projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, bet ne vėliau kaip iki 2019 m. kovo 31 d.

                      Pareiškėjai turėtų atkreipti dėmesį, ar gyvenamasis namas nėra registruotas teritorijoje, kuri patenka į nustatytą padidintos aplinkos oro taršos zoną (didžiuosiuose Lietuvos miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje). Tokiu atveju šilumos energijai gaminti iškastinį kurą naudojantis įrenginys negalės būti keičiamas į įrenginius, naudojančius iš biomasės pagamintą kurą šilumos energijai gaminti.

                      Jei pareiškėjai planuoja įsirengti mažo galingumo (iki 10 kw) saulės fotovoltines ar vėjo elektrines, išlaidos bus tinkamos finansuoti, jeigu jos patirtos po gyvenamojo namo statybos užbaigimo teisės aktų nustatyta tvarka ir jeigu pastato statybos užbaigimas yra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre iki Projekto registracijos formos pateikimo.

                      Projekto registracijos formą ir išsamesnę informaciją galima rasti interneto svetainėje adresu www.apva.lt.

Kelmės rajono savivaldybės administracija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Prieš tai buvęs įrašas
«
Sekantis įrašas
»
UAB ROSEBA