BIČIULIS

2018 m. rugpjūčio 16 d. Kelmės rajono savivaldybės administracija pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Tytuvėnų miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ sutartį Nr. 08.2.1-CPVA-R-908-61-0008.

                      Projektas finansuotas Europos regioninės plėtros fondo ir savivaldybės lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonę „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“.

                      Projektui skirtos Europos regioninės plėtros fondo lėšos – 859758,99 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 75861,09 Eur, Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 188364,73 Eur. Išlaidos, kurių nepadengs skirtas finansavimas, bus finansuojamos savivaldybės biudžeto lėšomis.

                      Projekto tikslas – prisidėti prie gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimo ir socialinės plėtros skatinimo Tytuvėnų mieste.

                      Projekto uždavinys – pritaikyti apleistą Tytuvėnų miesto viešąją teritoriją, ribojamą Šiluvos, Skogalio, Piliakalnio ir Šiluvos gatvių, bendruomenės rekreaciniams poreikiams tenkinti.

                      Projektas įgyvendinamas kartu su partneriu Tytuvėnų Švč. M. Marijos Angelų Karalienės parapija. Numatoma atlikti dalį rangos darbų žemės sklype, kuris yra Tytuvėnų Švč. M. Marijos Angelų Karalienės parapijos nuosavybė.

                      Projekto įgyvendinimo metu numatoma įrengti naują atvirą viešąją erdvę Tytuvėnų mieste, ribojamą Šiluvos, Skogalio, Piliakalnio ir Šiluvos gatvių. Planuojama rangos darbai: apželdinimo ir mažosios architektūros įrengimas; aktyvaus laisvalaikio aikštyno įrengimas; automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas, pėsčiųjų takų įrengimas, apšvietimo infrastruktūros įrengimas, kitos socialinės infrastruktūros įrengimas.

                      Įgyvendinus projektą, naujai įrengta viešoji bendruomeninė infrastruktūra ne tik tenkins gyventojų bendruomeninius poreikius, bet ir prisidės prie miesto reprezentacinio įvaizdžio gerinimo, patrauklių sąlygų investicijoms, gyventojų saugumo ir patogumo didinimo.

                      Tvarkomai teritorijai taikomi paveldosaugos reikalavimai, todėl UAB „Statybų archeologija“ atliko teritorijos archeologinius tyrimus.

                      Rangos darbų sutartis, įvykdžius viešuosius pirkimus, pasirašyta su UAB „Račkausko Agrotech“. Darbų atlikimo terminas – 18 mėn.

                      Projektas turi būti įvykdytas iki 2020-11-30.

Projekto vykdytoja –

Kelmės rajono savivaldybės administracija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Prieš tai buvęs įrašas
«
Sekantis įrašas
»
UAB ROSEBA