BIČIULIS

                      Kelmės rajono savivaldybės administracijos Tytuvėnų seniūnija (kodas 188768730 buveinė – J. Basanavičiaus g. 2, Tytuvėnai, Kelmės r., interneto svetainės adresas – www.kelme.lt, tel. (8 427) 59006, el. paštas: lina.lukosiene@kelme.lt skelbiamų derybų būdu perka – negyvenamųjų patalpų (pastato), esančių Tytuvėnų mieste, nuomą, pirties veiklai vykdyti. Paslaugų paskirties negyvenamosios patalpos (pastatas) turi būti Tytuvėnų mieste, nuo 80 kv. m iki 150 kv. m bendrojo ploto.

                      Reikalavimai nuomojamoms patalpoms (pastatui):

                      – patalpos (pastatas) turi būti geros techninės būklės, turi atitikti teisės aktų nustatytus sanitarinius bei normatyvinius statybos techninių dokumentų reikalavimus, keliamus pirties paslaugoms vykdyti, turi atitikti priešgaisrinės saugos, higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimus;

                      – patalpos privalo būti šildomos, privalo būti įrengti atskiri nuomojamam plotui apskaitos prietaisai (šalto vandens, elektros ir kt.);

                      – patalpos (pastatas) turi būti inventorizuotos ir teisiškai įregistruotos kartu su priklausiniais (rūsiais ir pan.), jei tokie yra, kadastro byla turi atitikti esamą patalpų padėtį;

                      – patalpos (pastatas) negali būti perleistos tretiesiems asmenims, įkeistos ar kitaip suvaržytos jų valdymo ir naudojimo teisės;

                      – pasiūlyta 1 kv. m nuomos kaina turi būti priimtina Tytuvėnų seniūnijai.

                      Pirkimo dokumentų pateikimas: pirties veiklai reikalingų patalpų nuomos pirkimo sąlygos ir kiti pirkimo dokumentai teikiami nemokamai adresu: J. Basanavičiaus g. 2, Tytuvėnai, Kelmės r., seniūno pavaduotojos L. Lukošienės kabinete, darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val., dokumentus ir pirkimo sąlygas galima rasti interneto svetainėje www.kelme.lt. Informacija teikiama tel. (8 427) 59006.

                      Paraiškų pateikimas: Kandidatas Kelmės rajono savivaldybės administracijos Tytuvėnų seniūnijai (J. Basanavičiaus g. 2, Tytuvėnai, Kelmės r., seniūno pavaduotojos kabinetas) paraišką kartu su išnuomojamo nekilnojamo turto dokumentais pateikia užklijuotame voke su užrašu „Nekilnojamojo turto nuoma“ ir su nurodytais kandidato rekvizitais. Kandidatas prie paraiškos turi pateikti (pridėti) išnuomojamojo nekilnojamojo turto dokumentus: nekilnojamojo turto nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopiją, kadastro duomenų bylos kopiją, dokumentus, įrodančius, kad patalpos pritaikytos pirties veiklai.

                      Jei kandidatą atstovauja įgaliotas asmuo, turi būti pateiktas teisės aktų tvarka patvirtintas įgaliojimas. Paraiška ir kiti dokumentai turi būti sunumeruoti, paskutiniame lape turi būti nurodytas pateikiamų dokumentų lapų skaičius ir tai patvirtinta kandidato arba jo įgalioto asmens parašu. Kandidato teikiami dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba.

Paraiškų pateikimo (priėmimo) terminas: iki 2019 m. vasario 1 d. 12 val.

                      Paraiškų priėmimo vieta: Paraiška pateikiama paštu, per kurjerį ar tiesiogiai atvykus į Kelmės rajono savivaldybės Tytuvėnų seniūniją (J. Basanavičiaus g. 2, Tytuvėnai, Kelmės r., seniūno pavaduotojos kabinetas, darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. Jeigu paraiška su išnuomojamojo nekilnojamojo turto dokumentais gauta pasibaigus nustatytam terminui, šie dokumentai, grąžinami juos pateikusiam kandidatui.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

UAB ROSEBA