BIČIULIS

                      Kelmės rajono savivaldybės administracija (įstaigos kodas 188768730, buveinė – Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, interneto svetainės adresas – www.kelme.lt, tel. (8 427) 69 052, faks. (8 427) 69 052, el. paštas: asta.vaitkeviciute@kelme.lt) skelbiamų derybų būdu perka gyvenamosios paskirties 1 aukšto gyvenamąjį namą Kelmės mieste ar rajone (Tytuvėnų, Kražių, Užvenčio ir Šaukėnų miesteliuose).

                      Reikalavimai perkamam gyvenamajam namui:

  1. Gyvenamosios paskirties namas ne mažesnis kaip 200 kv. m, bet ne didesnis kaip 250 kv. m bendrojo ploto, su gyvenamosios paskirties žemės sklypu, nedidesniu kaip 20 a pirkimas Kelmės mieste ar rajone (Tytuvėnų, Kražių, Užvenčio ir Šaukėnų miesteliuose). Informacija apie būstą: 1 aukšto namas, ne mažiau 4 kambarių (kambarys negali būti mažesnis kaip 12 kv. m arba galimybė juos įrengti).
  2. Vieno aukšto namas turi būti geros techninės būklės (neperkami namai kurių nusidėvėjimas didesnis kaip 60 proc. ir namai, kurie nėra prijungti prie miesto vandens ir nuotekų sistemų), jis turi atitikti teisės aktų nustatytus sanitarinius bei normatyvinius statybos techninių dokumentų reikalavimus, keliamus gyvenamosioms patalpoms. Namas turi būti su komunaliniais patogumais (vandentiekis, kanalizacija, centrinis miesto ar vietinis šildymas), įrengti elektros energijos ir vandens apskaitos prietaisai.
  3. Perkamas vieno aukšto namas turi priklausinių (ūkiniai pastatai, tvora ir pan., registruoti namo kadastro byloje), teikiant pasiūlymą, jame turi būti išskirtos gyvenamo namo ir priklausinių kainos. Namo kadastro byla turi atitikti esamą patalpų padėtį.
  4. Namas negali būti perleistas tretiesiems asmenims, įkeistas ar kitaip suvaržytos jo valdymo ir naudojimo teisės. Neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas. Namui negali būti uždėtas turto areštas. Pirkimus laimėjęs kandidatas iki pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo pateikia dokumentus, kad nėra teisinių ar kitų kliūčių namui įsigyti (įsigyti už kreditavimo įstaigų kreditus ir turi būti baigti išsimokėti).

                      Pirkimo dokumentų pateikimas: gyvenamojo namo pirkimo sąlygos ir kiti pirkimo dokumentai teikiami nemokamai adresu: Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, 218 kab., darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val., dokumentus ir pirkimo sąlygas galima rasti interneto svetainėje http://kelme.lt. Informacija teikiama tel. (8 427) 69 163.

                      Paraiškų pateikimas: kandidatas Kelmės rajono savivaldybės administracijai (Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, 218 kabinetas) paraišką kartu su parduodamo namo dokumentais pateikia užklijuotame voke su užrašu „Namo pirkimas“, ant voko nurodomi kandidato rekvizitai. Kandidatas prie paraiškos turi pateikti parduodamo namo dokumentus: parduodamo nekilnojamojo turto nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijas, kurios negali būti senesnės kaip 2019 metai ir kuriose būtų nurodytas fizinio nusidėvėjimo procentas, kadastro duomenų bylos ir parduodamo namo energinio naudingumo sertifikato kopijas. Jei pardavėjui atstovauja įgaliotas asmuo, turi būti pateiktas teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui derėtis dėl namo pardavimo, parduodamo namo dokumentų pateikimo ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo. Paraiška ir kiti dokumentai turi būti sunumeruoti, paskutiniame lape turi būti nurodytas pateikiamų dokumentų lapų skaičius ir tai patvirtinta kandidato arba jo įgalioto asmens parašu. Kandidato teikiami dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba.

                      Paraiškų pateikimo (priėmimo) terminas: iki 2020 m. liepos 24 d. 12 val.

                      Paraiškų priėmimo vieta: Kelmės rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, 218 kab., darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. Paraiška su dokumentais dalyvauti namo pirkimuose gali būti pateikta paštu, per kurjerį arba tiesiogiai atvykus į Kelmės rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrių, 218 kab. Jeigu paraiška su parduodamo namo dokumentais gauta pasibaigus nustatytam terminui, šie dokumentai, grąžinami juos pateikusiam kandidatui.

1 Komentaras

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

UAB ROSEBA