BIČIULIS

                      Reorganizavimo sąlygos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ 14, 21 punktais.

                      Reorganizuojama įstaiga – Kelmės r. Tytuvėnų vaikų lopšelis darželis, savivaldybės biudžetinė įstaiga, adresas – Taikos g. 1, Tytuvėnai, 86475 Kelmės r. sav., kodas – 190113899, registras – valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas.

                      Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga – Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija, savivaldybės biudžetinė įstaiga, adresas – S. Romerienės g. 4A, Tytuvėnai, 86486 Kelmės r. sav., kodas – 190092729, registras – valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas.

                      Reorganizavimo būdas – prijungimas: Kelmės r. Tytuvėnų vaikų lopšelis-darželis prijungiamas prie Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija, kaip juridinis asmuo, po reorganizacijos tęsia savo veiklą, o Kelmės r. Tytuvėnų vaikų lopšelis-darželis, kaip savarankiškas juridinis asmuo, po reorganizacijos baigia savo veiklą. Jo teisės ir pareigos nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. pereina Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijai.

                   Su reorganizavimo sąlygų aprašu ir kitais dokumentais galima susipažinti Kelmės rajono savivaldybės interneto svetainėje http://www.kelmes.lt, Kelmės r. Tytuvėnų vaikų lopšelio-darželio interneto svetainėje https://tytuvenudarzelis.lt arba Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos interneto svetainėje https://www.tytuvenug.kelme.lm.lt bei Kelmės r. Tytuvėnų vaikų lopšelyje-darželyje ir Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijoje darbo dienomis nuo 9 iki 12 ir nuo 13 iki 17 val. iki reorganizavimo pabaigos dienos – 2021 m. rugpjūčio 31 d.

Kelmės r. Tytuvėnų vaikų lopšelio-darželio direktorė D. Žilinskienė

Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos direktorė I. Stankuvienė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Prieš tai buvęs įrašas
«
Sekantis įrašas
»