BIČIULIS

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO

2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

2016 m. meras iš viso organizavo 87 komitetų ir tarybos posėdžius (2015 m. – 83), kuriuose buvo svarstomi 437 sprendimų projektai, mero potvarkiu sušaukė 12 Savivaldybės tarybos posėdžių, kuriuose priimta 420 sprendimų.

Gauti 3 (2015 m. – 9) teikimai ir 8 (2015 m. – 10) reikalavimai iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje tarnybos (dėl savivaldybės priimtų teisės aktų, kurie prieštaravo Lietuvos Respublikos įstatymams, Vyriausybės nutarimams, bei dėl neįgyvendintų teisės aktų). Informacija apie gautus teikimus ir reikalavimus tarybos nariams buvo pateikta tarybos posėdžių metu. 2 reikalavimų vykdymas atidėtas, visi kiti teikimai ir reikalavimai įvykdyti.

Meras Vaclovas Andrulis dalyvavo 2016 m. sausio ir balandžio mėnesį vykusiuose susitikimuose su rajono gyventojais, kas mėnesį vykusiuose rajono seniūnijų seniūnų ir administracijos pasitarimuose, savivaldybės tarybos posėdžiuose pristatė 46 klausimus, 39 kartus pasisakė tarybos posėdžių metu.

Meras vadovavo Garbės piliečio vardo ir ženklo „Už nuopelnus Kelmės rajonui“ kandidatų atrankos, Strateginio planavimo komisijoms, organizavo du Kolegijos posėdžius.

RAJONO MERO POTVARKIŲ, PRIIMTŲ 2016 METAIS, ANALIZĖ

            2016 m. registruoti 364 mero potvarkiai veiklos, personalo, atostogų ir komandiruočių klausimais (2015 m. – 279):

                     

Priimtų mero  potvarkių temos

Priimtų

potvarkių

skaičius

Procentas nuo

bendro  skaičiaus

Atostogų, komandiruočių  klausimai   152 41,76                         
Personalo  klausimai, apdovanojimas  padėkos  raštais   161 44,23
Veiklos organizavimo klausimai (komisijų, darbo grupių sudarymas, atstovų delegavimas, mero potvarkių pakeitimas ir kt.)     51 14,01
                                                                                                     Iš viso  364  

         

Parengti 47 Savivaldybės mero potvarkiai dėl apdovanojimo ir 126 padėkos raštai.

ASMENŲ PRAŠYMŲ, REGISTRUOTŲ MERO PRIIMAMAJAME 2016 METAIS, ANALIZĖ

          Savivaldybės mero priimamajame 2016 metais registruoti 1 352 asmenų prašymai (89 daugiau negu 2015 metais), iš kurių 9 – kolektyviniai. Sumažėjo asmenų prašymų teikti mokesčių lengvatas, materialinę paramą, pašalpą, spręsti kraštotvarkos klausimus. Daugiau prašymų užregistruota švietimo, patalpų nuomos, pirkimo, teisiniais, sveikatos klausimais.

Gautų prašymų temos, klausimai Gautų prašymų skaičius 2016 m. Procentas nuo

bendro skaičiaus

Mokesčių lengvatos (dėl sumažinimo ar atleidimo nuo žemės ir žemės nuomos bei kitų mokesčių permokų grąžinimo). 702 51,9
Materialinė parama, pašalpos (dėl materialinės paramos ir pašalpų, kompensacijų už šildymą, medienos įsigijimo lengvatinėmis sąlygomis). 33 2,4
Ūkiniai klausimai (šildymas, elektra, kelių ir gatvių tvarkymas, vandentiekis, kanalizacija, transportas, statybos, remontai, medžių kirtimas ir genėjimas, atliekų tvarkymas). 41 3,0
Švietimas (švietimo, sporto, kultūros).

 

12 0,9
Patalpų nuoma, pirkimas (dėl gyvenamųjų, ūkinių patalpų, nuomos, pirkimo, kreditų, nugriovimo, pažymų VĮ Registrų centras, priregistravimas prie savivaldybės). 107 7,9
Kiti klausimai (dėl šauktinių, saugaus eismo, dėl pasisakymų posėdžiuose). 99 7,3
Dokumentų kopijų pateikimas (dėl dokumentų kopijų pateikimo, pažymų išdavimo lengvatiniams kreditams gauti). 30 2,2
Kraštotvarka (dėl sklypų pirkimo, padalinimo, sujungimo, ribų nustatymo, adresų patikslinimo, jų suteikimo, planavimo dokumentų, žemės paskirties keitimo). 235 17,4
Teisiniai klausimai

 

28 2,1
Sveikata (socialinės apsaugos, triukšmo prevencijos, ekologiniai klausimai). 65 4,8
Iš viso:

 

1352 100

                     

RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO FONDO LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 2016 M.

          Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario mėnesį patvirtintame Kelmės rajono savivaldybės 2016 metų programiniame biudžete Mero fondui skirta 8 100,00 Eur, panaudota 7 792,46 Eur. Lėšos panaudotos taip:

 • 3487,72 Eur – knygoms ir leidybai;
 • 1888,74 Eur  – suvenyrams, dovanoms;
 • 199,00 Eur  – gėlėms;
 • 1232,38 Eur  – maisto prekėms;
 • 984,62 Eur                      – Šiaulių universiteto mokslininkų grupės premijoms, Lino šventės šauniausiems seniūnijų kiemeliams apdovanoti, kelionės išlaidoms savivaldybės komandai vykti filmuotis į laidą „Lietuvos patriotai“.

          Išlaidos apmokėtos pagal pateiktas sąskaitas faktūras su mero rezoliucija „Apmokėti iš mero fondo“, pridedant komisijos pasirašytus prekių nurašymo aktus, kuriuose tiksliai nurodyta, kam panaudotos lėšos.

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJOSE NAGRINĖTI KLAUSIMAI, SVARBESNI 2016 METŲ SUSITIKIMAI

Data Kur lankėsi Svarbesni susitikimai Nagrinėtas klausimas
2016-03-01 Žemės ūkio ministerija   Stebėsenos komiteto posėdis
2016-03-01 Aplinkos ministerija   Dėl Kelmės valymo įrenginių rekonstrukcijos
2016-03-07 Šiaulių regiono plėtros taryba   Dėl vandentvarkos projektų
2016-03-08 Šiaulių universitetas   Dėl STEP programos
2016-03-10 Vidaus reikalų ministerija   Šiaulių regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupės posėdis
2016-03-21 Lietuvos Respublikos Seimas Susitikimas su Šiaulių regiono Seimo nariais  
2016-04-04 Susisiekimo ministerija   Dėl rajono kelių asfaltavimo
2016-04-05   Susitikimas su Aplinkos viceministru L. Jonausku (Kelmėje)  
2016-04-07 ŠRATC   Biologinio apdorojimo įrenginių atidarymas
2016-04-08 Vidaus reikalų ministerija    
2016-04-13 Vilnius. Konferencija   Efektyvumas viešajame sektoriuje: kuo vadybos teorijos gali pasitarnauti ir ką praktikai gali patarti
2016-04-15   Susitikimas su Šiaulių teritorinės darbo biržos vadovais  
2016-04-22 Lietuvos Respublikos Seimas Susitikimas su Seimo nare Alma Monkauskaite  
2016-04-27 2016-05-03 Darbo vizitas į Austriją   Patirties sklaidos komandiruotė
2016-05-09   Susitikimas su Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelmės policijos komisariato viršininku  
2016-05-10 Lietuvos savivaldybių asociacija (Naujojoje Akmenėje)   Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimas
2016-05-10 Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetas   Išvažiuojamasis posėdis Šiauliuose
2016-05-18 Raseinių rajono savivaldybė   Ekonomikos forumas 2016
2016-05-24 Šiaulių miesto savivaldybė   Seimo parlamentarų Šiaulių apskrityje posėdis
2016-05-25 Aplinkos ministerija   Dėl ES fondų investicijų lėšų projektams įgyvendinti panaudojimo
2016-05-31   Susitikimas su DNB banko atstovais  
2016-06-02 Žemės ūkio ministerija   Stebėsenos komiteto posėdis
2016-06-09   Susitikimas su VĮ „Šiaulių regiono keliai“ direktoriumi P. Bakanovu Dėl kelių būklės rajone
2016-06-13   Susitikimas su Kurtuvėnų regioninio parko atstovais Dėl bendrų projektų įgyvendinimo
2016-06-13   Susitikimas su VšĮ ŠRATC atstovais Dėl atliekų tvarkymo
2016-06-15   Susitikimas su Varnių ir Dubysos regioninių parkų atstovais (Kelmės VIC) Dėl bendrų projektų įgyvendinimo
2016-06-16 Šiaulių rajono savivaldybė   Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonių įgyvendinimo Šiaulių ir Telšių regionuose paspartinimo galimybių
2016-06-20 Aplinkos ministerija   Dėl daugiabučių namų atnaujinimo programos įgyvendinimo
2016-06-22   Susitikimas su Tauragės krizių centro atstovais Dėl bendradarbiavimo
2016-06-29   Susitikimas su Valstybinės darbo inspekcijos Šiaulių skyriaus atstovais Dėl bendradarbiavimo
2016-06-29 Lietuvos automobilių kelių direkcija   Dėl kelių rajone asfaltavimo darbų
2016-07-26 Valstybinės mokesčių inspekcijos Šiaulių skyrius   Dėl VMI ir savivaldybės bendradarbiavimo
2016-08-03   Susitikimas su TEO atstovais  
2016-08-04 UAB „Šiaulių plentas“    
2016-08-05 Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos    
2016-08-29 Vilnius   Konferencija-diskusija tema „Šalies energetinio efektyvumo didinimas: nuo atskirų daugiabučių atnaujinimo iki kompleksinės kvartalų renovacijos“
2016-09-02 Lietuvos Respublikos Seimas Susitikimas su Seimo nariais  
2016-09-09 2016-09-12 Darbo vizitas į Vokietiją   Patirties sklaidos komandiruotė
2016-09-14 Plungės rajono savivaldybė   Patirties sklaidos vizitas
2016-09-16   Susitikimas su ministru pirmininku Algirdu Butkevičiumi (VšĮ Kelmės ligoninėje)  
2016-09-27 Vilnius   Iškilminga „Lietuvos kaimo spindulys 2016“ apdovanojimų ceremonija
2016-09-28 Žemės ūkio ministerija   Kaimo tinklo veiklos koordinavimo grupės posėdis
2016-09-30 Lietuvos savivaldybių asociacija   Iškilminga savivaldybių „Auksinės krivūlės 2016“ apdovanojimų ceremonija
2016-10-06   Susitikimas su Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kelmės skyriaus vedėju A. Žukausku  
2016-10-13 Jurbarko rajono savivaldybė   Patirties sklaidos vizitas
2016-10-19 ESO energetikos bendrovė (Šiauliai)    
2016-10-20

2016-10-24

Darbo vizitas į Lenkiją   Patirties sklaidos komandiruotė
2016-10-28   Susitikimas su Šiaulių teritorinės darbo biržos atstovais  
2016-11-03 Lietuvos savivaldybių asociacija   Lietuvos savivaldybių asociacijos tarybos posėdis
2016-11-04 Žemės ūkio ministerija,

Kultūros paveldo departamentas

  Dėl Užvenčio bažnyčios remonto
2016-11-09   Susitikimas su Airius Baltic atstovais Dėl energijos taupymo ir mikroklimato gerinimo
2016-11-11 Lietuvos radijo ir televizijos studija   Televizijos projektas „Lietuvos patriotai“
2016-11-17 Šiaulių rajono savivaldybė   Konferencija tema „Verslo situacija bei verslumas Šiaulių rajone – dabartis, iššūkiai, aktualijos ir perspektyvos“
2016-11-18 Kaunas   Iškilminga savivaldybių „Metų ūkis 2016“ apdovanojimų ceremonija
2016-11-23   Susitikimas su Tytuvėnų regioninio parko direktoriumi Dėl Tytuvėnuose vykdomų projektų
2016-11-25 Šiaulių rajono savivaldybė   Tarptautinė konferencija tema „Ateities perspektyva: darbo jėgos ir technologijų transformacijos“
2016-11-30 Radviliškio rajono savivaldybė   Regiono plėtros tarybos posėdis.

Šiaulių apskrities seniūnų diena

2016-12-02 Pakruojo rajono savivaldybė Susitikimas su Šiaulių apskrityje išrinktais Lietuvos Respublikos Seimo nariais Dėl dvinarės atliekų tvarkymo ir rinkliavos sistemos
2016-12-06   Susitikimas su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių departamento direktoriumi Dėl patalpų perėmimo
2016-12-07 Lietuvos automobilių kelių direkcija   Dėl Vytauto Didžiojo gatvės Kelmėje projekto įgyvendinimo
2016-12-08   Susitikimas su VšĮ ŠRATC atstovais Dėl dvinarės atliekų tvarkymo ir rinkliavos sistemos
2016-12-09   Susitikimas su AB „Lietuvos paštas“ atstovais Dėl pašto skyrių seniūnijose
2016-12-12

2016-12-13

Druskininkų „Dainavos“ mokymo centras   Seminarai tema: „Efektyvūs vadovai – įkvepiantys lyderiai“, „Institucijos įvaizdžio formavimas“
2016-12-16   Susitikimas su Kūno kultūros ir sporto departamento atstovais Dėl daugiafunkcio sporto centro
2016-12-21   Susitikimas su Šiaulių universiteto rektoriumi Dėl Šiaulių universiteto ir Kelmės rajono savivaldybės bendradarbiavimo

 

ATSTOVAVIMAS ŠIAULIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBOJE

          2016 m. vykusiuose Šiaulių regiono plėtros tarybos posėdžiuose, kuriuose svarstant klausimus dalyvavo Savivaldybės meras Vaclovas Andrulis, pristatytos miestų vietos plėtros strategijos, pateikta informacija apie atliekų tvarkymą 2015 metais, apžvelgtos darbo rinkos prognozės 2016 metams, patvirtinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašai 2014–2020 metų finansavimo laikotarpiui, svarstyti kreipimaisi dėl regiono socialinės, ekonominės plėtros ir infrastruktūros projektų pripažinimo regioninės svarbos projektais.

TARPTAUTINIAI RYŠIAI

2016 m. Kelmėje vykusių tradicinių Vokiečių kalbos bei Liaudies meno švenčių metu bei kitomis progomis lankėsi delegacijos iš Vokietijos, Lenkijos, Austrijos, Vengrijos, Latvijos, Olandijos, Norvegijos, Italijos ir kitų šalių.

SAVIVALDYBĖS MERO VEIKLOS 2017 METAMS GAIRĖS

 1. Tęsti bendradarbiavimą su kitų respublikos rajonų savivaldybėmis.
 2. Aktyvinti komitetų darbą, siekti, kad juose būtų svarstoma daugiau klausimų, teikiama idėjų dėl rajono tolesnio vystymosi perspektyvos.
 3. Inicijuoti ir organizuoti rajono vandentvarkos ir nuotekų tvarkymo planų parengimą ir patvirtinimą.
 4. Daugiau dėmesio skirti užsienio investicijoms pritraukti į rajoną.
 5. Stiprinti ir aktyvinti Savivaldybės kontroliuojamų subjektų priežiūrą ir veiklos efektyvumą.
 6. Inicijuoti ir organizuoti Savivaldybės tarybos veiklos reglamento atnaujinimą.
 7. Aktyvinti bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų ir rajono gyventojų įtraukimą į jiems svarbių klausimų svarstymą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Prieš tai buvęs įrašas
«
Sekantis įrašas
»
UAB ROSEBA