BIČIULIS

            Kelmės rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188768730, buveinė – Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, elektroninio aukciono (interneto svetainėje www.evarzytines.lt) būdu parduoda nekilnojamąjį turtą:

  1. Administracinį pastatą, unikalus Nr. 5499-5004-6018, plotas 349,05 kv. m, ir šiam objektui priskirtą žemės sklypą, plotas 0,2544 ha, kadastrinis Nr. 5446/0008:539 Naudvario k. v., esančius Kaštonų g. 1, Naudvario k., Kelmės apyl. sen., Kelmės r. Pradinė objekto pardavimo kaina 54514,00 Eur, iš šios sumos nekilnojamojo turto kaina 45700,00 Eur, žemės sklypo kaina 8400,00 Eur, žemės sklypo formavimo išlaidos 414,00 Eur. Registracijos dalyvauti aukcione mokestis 50,00 Eur, pradinis įnašas ne mažesnis kaip 5450,00 Eur.
  2. Kino teatro pastatą, unikalus Nr. 5498-5007-7011, plotas 588,04 kv. m, ir šiam objektui priskirtą 0,1210 ha ploto žemės sklypą, kadastro Nr. 5422/0005:497 Kelmės m. k. v., esančius Vytauto Didžiojo g. 47, Kelmėje. Pradinė objekto pardavimo kaina 87873,00 Eur, iš šios sumos nekilnojamojo turto kaina 83600,00 Eur, žemės sklypo kaina 4000,00 Eur, žemės sklypo formavimo išlaidos 273,00 Eur. Registracijos dalyvauti aukcione mokestis 50,00 Eur, pradinis įnašas ne mažesnis kaip 8780,00 Eur.

Dalyvių registracijos pradžia 2020-11-19 00:00 val., pabaiga 2020-11-23 23:59 val.

Aukciono pradžia 2020-11-26 09:00 val., pabaiga 2020-11-30 13:59 val.

Aukcionas vykdymo būdas – elektroninis aukcionas, vykdomas informacijų technologijų priemonėmis interneto svetainėje www.evarzytines.lt, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178, ir Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašu, patvirtintu VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2020-04-06 įsakymu Nr. P1-119.

                      Darbuotojas, atsakingas už programos vykdymą, nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarčių rengimą ir parduodamo turto apžiūros vykdymą – Aldona Kučinskienė, Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 659 27 998, el. p. aldona.kucinskiene@kelme.lt. Nekilnojamajam turtui priskirto valstybės žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį su aukciono laimėtoju sudaro VĮ Turto bankas. Parduodamo nekilnojamojo turto viešojo aukciono sąlygos skelbiamos interneto svetainėje http://www.kelme.lt/Privatizavimas33762.

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

UAB ROSEBA