BIČIULIS

                      Vadovaudamiesi Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 2011 m. birželio 29 d. sprendimu Nr.T-186, XIII skyriaus nuostatomis, teikiame Kelmės rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto projektą.

                      Gyventojai per 3 darbo dienas nuo šio projekto paskelbimo spaudoje gali pateikti savo pastabas ir pasiūlymus savivaldybės administracijai elektroniniu paštu šiuo adresu: info@kelme.lt. Raštu minėtus pasiūlymus galite atsiųsti adresu: Vytauto Didžiojo g. 58, 86143, Kelmė.

                      Jūsų pastabos ir pasiūlymai dėl savivaldybės biudžeto projekto bus pateikti svarstyti rajono Biudžeto ir investicijų komiteto 2021-02-11 posėdžiui. Kviečiame dalyvauti svarstant biudžeto projektą.

                      Išsamesnę informaciją apie biudžeto projektą ir komitetų posėdžių grafiką  galite rasti rajono savivaldybės tinklalapyje adresu http://www.kelme.lt arba rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriuje, tel. (8 602) 69 058.

2021 m. rajono savivaldybės biudžeto projekte siūloma:

  1. Patvirtinti Kelmės rajono savivaldybės 2021 metų biudžetą: 32853,4 tūkst. Eur pajamų, paskolų lėšos 1104,1 tūkst. Eur, 2020-12-31 lėšų likučiai 882,2 tūkst. Eur, apyvartos lėšų likutis 700,0 tūkst. Eur, 34839,6 tūkst. Eur išlaidų (asignavimai iš skolintų lėšų investicijų projektams finansuoti 1104,1 tūkst. Eur).
  2. Patvirtinti savivaldybės biudžetui iš valstybės biudžeto skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų lėšas – 11083,3 tūkst. Eur, iš jų:

2.1. mokymo lėšos – 7241,6 tūkst. Eur;

2.2. specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 3165,8 tūkst. Eur;

2.3. kitos tikslinės dotacijos – 675,9 tūkst. Eur.

  1. Patvirtinti Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas – 2014,0 tūkst. Eur.
  2. Patvirtinti prognozuojamas pajamas skaičiuojant savivaldybių biudžetų finansinius rodiklius – 17820,0 tūkst. Eur.
  3. Patvirtinti kitas pajamas:

5.1. pajamas, priskirtas pagal Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymą, – 75,0 tūkst. Eur;

5.2. vietines rinkliavas – 810,0 Eur;

5.3. pajamas, gaunamas už biudžetinių įstaigų prekes ir paslaugas, – 992,1 tūkst. Eur.

  1. Patvirtinti iš savivaldybės biudžeto pajamų finansuojamų išlaidų planą – 34839,6 tūkst. Eur biudžetinėms įstaigoms ir pagal programas, iš jų: paskoloms grąžinti – 837,1 tūkst. Eur.
  2. Paskirstyti 2020 m. nepanaudotas biudžeto lėšas paskoloms grąžinti ir programoms finansuoti – 882,2 tūkst. Eur.
  3. Patvirtinti Kelmės rajono savivaldybės 2021 metų asignavimų valdytojų sąrašą.
  4. Įpareigoti savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus:

9.1. išanalizuoti įsiskolinimo priežastis, imtis priemonių įsiskolinimams sumažinti;

9.2. sudarant ir tvirtinant 2021 metų programų sąmatas, numatyti reikiamus asignavimus 2020 m. gruodžio 31 d. įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes sumokėti;

9.3. sutaupytus asignavimus išlaidoms pirmiausia skirti skoloms sumokėti;

9.4. užtikrinti, kad 2021 m. gruodžio 31 d. įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) būtų ne didesnis už 2020 m. gruodžio 31 d. įsiskolinimą (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti);

9.5. neprisiimti įsipareigojimų ir nesudaryti sutarčių darbams atlikti, prekėms ir paslaugoms pirkti, kol nėra patvirtintas jų finansavimo šaltinis;

9.6. taupiai ir pagal nustatytą paskirtį naudoti skirtus asignavimus, užtikrinant asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą;

9.7. einamaisiais biudžetiniais metais finansuojant programas, pirmiausia naudoti įmokėtas į savivaldybės biudžetą pajamų įmokas.

Administracijos direktorius

Stasys JOKUBAUSKAS

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

UAB ROSEBA