BIČIULIS

                      Statinio naudojimas ir priežiūra prasideda užbaigus jo statybą ir tęsiasi iki statinio naudojimo pabaigos (statinio išregistravimo Nekilnojamojo turto registre dienos) arba iki statinio griovimo darbų pradžios.

                      Statinio priežiūros tikslas – užtikrinti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo bei statybos techninių dokumentų nustatytus statinių esminius reikalavimus per visą statinio ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę, maksimaliai sumažinti avarijų tikimybę, grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai.

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras 2004 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 3D-628 „Dėl Žemės ūkio paskirties pastatų, kurių techninę priežiūrą gali atlikti pats statinio naudotojas, sąrašo patvirtinimo“ patvirtino pastatų sąrašą, kurių techninę priežiūrą gali atlikti pats statinio naudotojas, tai:

  1. Kitos (fermų) paskirties pastatai – pastatai galvijams, gyvuliams, paukščiams auginti (veršidės, karvidės, kiaulidės, avidės, arklidės, paukštidės ir jų pagalbiniai pastatai).
  2. Kitos (ūkio) paskirties pastatai – žemės ūkiui tvarkyti skirti pastatai (technikos remonto ir priežiūros dirbtuvės, garažai, daržinės ir pastogės, grūdų, daržovių ir vaisių saugyklos, pašarų ruošimo cechai, siloso ir šienainio tranšėjos, mineralinių trąšų ir pesticidų sandėliai, kiti pastatai, skirti žemės ūkio reikmėms).
  3. Kitos (šiltnamių) paskirties pastatai – augalams auginti skirti pastatai (šiltnamiai, oranžerijos, žiemos sodai).

Administracijos direktorius

Stasys Jokubauskas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

UAB ROSEBA