BIČIULIS

Valdžios koridoriuose

Šildymo katilų detektyvas

2017-06-06
Valdžios koridoriuose

Loreta DIRBANAUSKAITĖ Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos komiteto posėdyje, kuriame didžiųjų Kelmės rajono ugdymo įstaigų vadovai pristatė 2016 m. veiklos ataskaitas, paaiškėjo įdomus faktas. Pasirodo, dauguma mokyklų, kuriose įrengti granuliniai šildymo katilai, už mokyklų šildymą moka daug mažiau. Tik Šaukėnų V. Pūtvio-Putvinskio gimnazijos direktorė R. Andrulienė posėdyje sakė, kad nors ir mokykloje šilta, už vieno mėnesio šildymą turi mokėti 8-9 tūkst. Eur. Mokykloje energijos tiekimu rūpinasi UAB „Biolitex“. Tuomet komiteto narys E. Ūksas pastebėjo, kad su šia bendrove baigiasi pasirašyta … skaityti toliau >

Baroko paieškos Draugystės parke

Baroko paieškos Draugystės parke
2017-05-31
Valdžios koridoriuose

Loreta DIRBANAUSKAITĖ Praėjusiame Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos komiteto posėdyje buvo svarstomi savivaldybės tarybos gegužės mėnesio posėdžio sprendimų projektai. Susidomėjimą sukėlė Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiosios specialistės Linos Urbelytės, vykdančios vedėjo funkcijas, pristatytas sprendimo projektas „Dėl pritarimo ir lėšų skyrimo projektui „Baltijos šalių istorijos keliais: nuo kuršių iki baroko“. Prašoma pritarti, kad Kelmės rajono savivaldybės administracija kartu su Talsų (Latvija) savivaldybe įgyvendintų šį projektą, jei jam įgyvendinti bus skirtas dalinis finansavimas iš ES fondų lėšų. Savivaldybė prie šio projekto … skaityti toliau >

Kiek uždirba mūsų išrinktieji?

2017-05-16
Valdžios koridoriuose

Loreta DIRBANAUSKAITĖ Jau rašėme apie Kelmės rajono savivaldybei priklausančių įmonių, bendrovių, kitų įstaigų vadovų darbo užmokestį. Šį kartą pasidomėjome mūsų išrinktų tarybos narių darbo užmokesčiu ir jiems įstatymų suteiktomis privilegijomis. Pagal Vietos savivaldos įstatymą ir Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą tarybos nariams, išskyrus merą ir mero pavaduotoją, už darbo laiką atliekant tarybos nario pareigas (už dalyvavimą tarybos, komitetų, komisijų, darbo grupių posėdžiuose bei renginiuose, susitikimuose su gyventojais) yra atlyginama (apmokama). Be to, įstatymai numato galimybę tarybos nariui atsisakyti šio … skaityti toliau >

Ar pažeistas viešasis interesas?

2017-04-28
Valdžios koridoriuose

Loreta DIRBANAUSKAITĖ Savivaldybės turto valdymo ir komunalinio ūkio komiteto posėdyje buvo nagrinėjamas smulkiųjų verslininkų, prekiaujančių dėvėtais rūbais, prašymas dėl sklypo. Smulkieji verslininkai, sužinoję, kad sklypas, kuriame jie prekiauja dėvėtais rūbais, yra parduotas, dar susitikimo Kelmėje su meru, savivaldybės administracijos vadovais ir savivaldybės tarybos nariais metu klausė: kur jiems dabar prekiauti; kodėl apie parduodamą sklypą jie nieko nežinojo. Nesulaukę aiškių atsakymų, jie kreipėsi į Turto valdymo ir komunalinio ūkio komitetą. Komiteto pirmininkas Z. Mačernius perskaitė smulkiųjų verslininkų prašymą. Jame prašoma paaiškinti: … skaityti toliau >

Emigrantus kviečia grįžti, o savus varo lauk?

Emigrantus kviečia grįžti, o savus varo lauk?
2017-04-07
Valdžios koridoriuose

Loreta DIRBANAUSKAITĖ Kelmės rajono savivaldybės vadovai, tarybos nariai balandžio mėnesį susitinka su rajono gyventojais ir atsiskaito už 2016 metais nuveiktus darbus. Ypač audringas susitikimas vyko su Kelmės miesto gyventojais. Susitikimo pradžioje Kelmės miesto seniūnas R. Atkočaitis pristatė seniūnijos veiklos ataskaitą. Per praėjusius metus Kelmėje sumažėjo 200 gyventojų. Gyventojų mažėjimo tendencija pastebima ir šiemet – per 3 mėnesius sumažėjo 100 gyventojų. Pernai mieste gimė 120 vaikų, o mirė 200 žmonių. Seniūnas pasidžiaugė, kad, palyginus su 2015 metais, pašalpų gavėjų skaičius sumažėjo … skaityti toliau >

Privačių interesų deklaracija: pildyti ar nuslėpti?

2017-04-07
Valdžios koridoriuose

Loreta DIRBANAUSKAITĖ Praėjusio rajono savivaldybės tarybos posėdžio pradžioje Etikos komisijos pirmininkė D. Balčiūnienė savivaldybės tarybos narius perspėjo, kad šie pasitikrintų savo privačių interesų deklaracijas ir jas pataisytų. Tai privertė pasidomėti, kas su šiomis deklaracijomis yra ne taip. „Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas“ skelbia, kad privačių interesų deklaracijas turi pildyti asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje. Toliau smulkiai išvardinama, kas privačių interesų deklaracijas turi teikti ir tikslinti, jei pasikeitė pateiktoje deklaracijoje nurodyti duomenys. Deklaruojantis asmuo privalo deklaraciją patikslinti … skaityti toliau >

Kuro norma verčia stebėtis

2017-03-31
Valdžios koridoriuose

Loreta DIRBANAUSKAITĖ Kontrolės komiteto posėdyje Savivaldybės kontrolierė D. Bružienė pristatė Kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitą bei kalbėjo apie 2017 metų I ketvirčio darbo plano vykdymą. Kontrolės ir audito tarnyba, prižiūrėdama, ar teisėtai ir efektyviai, ekonomiškai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas, piniginiai ištekliai, atlieka išorės finansinį ir veiklos auditą savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo objektuose ir savivaldybės kontroliuojamose įmonėse. Kontrolės ir audito tarnyba vykdė savivaldybės 2015 m. ataskaitų auditą, 2015 m. finansinius (teisėtumo) auditus savivaldybės administracijoje, Kelmės knygyne, Šedbarų … skaityti toliau >

Konkursą laimėjo bendrovė, kurios direktorius nubaustas už aplinkos teršimą?

Konkursą laimėjo bendrovė, kurios direktorius nubaustas už aplinkos teršimą?
2017-03-15
Valdžios koridoriuose

Loreta DIRBANAUSKAITĖ Rajono savivaldybės taryba 2016 m. birželio 30 d. pritarė projekto „Užterštos rezervuarų parko teritorijos Kelmės r. sav. Tytuvėnų m. Stoties g. sutvarkymas“ (toliau – Projektas) įgyvendinimui. Projektui įgyvendinti skirta iš ES lėšų 95 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų (285 tūkst. Eur), prie kurių savivaldybės administracija prisideda ne mažiau nei 5 proc. visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų (15 tūkst. Eur). Be to, savivaldybei priskirtos nenumatytos ar netinkamos finansuoti, tačiau Projektui įgyvendinti būtinos išlaidos bei tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios … skaityti toliau >

Kaip savivaldybėje išsivirti kiaušinį

Kaip savivaldybėje išsivirti kiaušinį
2017-03-03
Valdžios koridoriuose

Loreta DIRBANAUSKAITĖ Po laikraščio „Bičiulis“ straipsnių apie mažos vertės viešuosius pirkimus ir Kontrolės komiteto rekomendacijų savivaldybės interneto svetainėje informacija apie mažos vertės viešuosius pirkimus pasipildė naujomis grafomis. Dabar, skaitant šią informaciją, tapo daug aiškiau, koks savivaldybės skyrius ar seniūnija vykdė pirkimus, ką pirko. Pateikiama smulkesnė informacija apie numatomą pirkimą. Šį kartą sudomino savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus pirkimai. Vasario 17 dieną už 535 Eur nupirktos pakabinamos spintelės iš individualios Sauliaus Šatkausko įmonės, o vasario 22 dieną už 400 Eur elektrinė … skaityti toliau >

Nuostatų klastotė?

2017-02-24
Valdžios koridoriuose

Kęstutis LUKOŠIUS Rajono krepšinio sporto šaką skandalai lydi vienas po kito. Pernai sužlugdytas rajono taurės turnyras, praėjusiais metais birželio-rugpjūčio mėnesiais neįvyko krepšinio 3X3 varžybos, biudžetinių lėšų sportui sąmatoje jauniesiems krepšininkams neskiriama dėmesio ir t. t. Nuo praėjusių metų gruodžio 27-osios Kelmės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius organizuoja Kelmės veteranų krepšinio lygos varžybas. Penkios komandos sužaidė pirmojo rato rungtynes (dešimt). Įpusėjus antrajam ratui – skandalas. Į viešumą iškilo faktas, jog veteranų krepšinio varžybų organizatorius, Kelmės rajono savivaldybės administracijos … skaityti toliau >

Ar įmanoma Kelmėje gauti viceministro algą?

2017-02-21
Valdžios koridoriuose

Loreta DIRBANAUSKAITĖ Norėdama atsakyti į šį klausimą, pasidomėjau kai kuriomis Kelmės rajono savivaldybės įmonių, įstaigų bei ministerijų interneto svetainėmis. Aprašo reikalavimai LR Vyriausybė dar 2003 metų balandžio 18 dieną yra priėmusi nutarimą „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“. Šio Aprašo 18 punktas reikalauja: „Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Darbo užmokestis“ pateikiami tos įstaigos darbuotojų, einančių vienodas (tai yra to paties pavadinimo, neatsižvelgiant į įstaigos ir (arba) struktūrinio padalinio pavadinimą) arba pagal … skaityti toliau >

Siūlo įvertinti Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjos darbą

2017-01-20
Valdžios koridoriuose

Loreta DIRBANAUSKAITĖ Praėjusiame Kontrolės komiteto posėdyje savivaldybės kontrolierė D. Bružienė pateikė ataskaitą apie Kontrolės ir audito tarnybos 2016 metais teiktų rekomendacijų audituotoms įstaigoms, įmonėms ir savivaldybės administracijai įgyvendinimą. 2016 metais buvo pateiktos 69 rekomendacijos, iš jų 5 dar įgyvendinamos, nes nesibaigė jų įgyvendinimo terminas. Posėdyje buvo patvirtinta 2017 metų Kontrolės komiteto veiklos programa. Šiais metais Kontrolės komitetas domėsis kaip Kelmės rajono ugdymo įstaigose 2016 metais buvo naudojamos mokytojų ir pedagoginių darbuotojų kvalifikacijai kelti skirtos lėšos. Šiuo klausimu domėsis komiteto narės … skaityti toliau >

R. Ramonienė negali vadovauti nei vyrui, nei sau

2016-12-27
Valdžios koridoriuose

Jau rašėme, kad rajono meras Vaclovas Andrulis sudarė darbo grupę Kelmės ligoninės direktorės Beninos Petrošiutės veiklai vertinti. Komisija padarė išvadą, kad Kelmės ligoninėje turi įvykti konkursas direktoriaus pavaduotojo medicinai pareigoms užimti. Dabar vykdanti šias pareigas Romalda Ramonienė yra nuolatiniame viešų ir privačių interesų konflikte, nes pati kontroliuoja save, kadangi užima ir Vaikų skyriaus vedėjos pareigas. Be to, R. Ramonienės vyras dirba irgi ligoninės skyriaus vedėju. Pagal Viešųjų ir privačių interesų įstatymą tokias pareigas užimantis žmogus negali kontroliuoti nei pats savęs, … skaityti toliau >

Studijų rėmimo lėšų skirstymas – paslaptis?

2016-12-16
Valdžios koridoriuose

Loreta DIRBANAUSKAITĖ Lapkričio 2 dieną redakcija gavo skundą, kad spalio 24 dieną vykusiame Studijų rėmimo programos lėšų skirstymo posėdyje buvo paremti savivaldybės administracijos darbuotojų vaikai. Šis skundas paskatino pasidomėti, kaip Kelmės rajono savivaldybėje skirstomos Studijų rėmimo programos lėšos. „Kelmės rajono savivaldybės studijų rėmimo programos lėšų skirstymo tvarkos aprašo“ 27 punktas skelbia „Stipendijų skyrimo tvarka skelbiama rajono spaudoje ir internetinėje svetainėje“. Savivaldybės interneto svetainėje šios medžiagos rasti nepavyko, o kada buvo skelbiama spaudoje – neaišku. Ar visiems Kelmės rajono gyventojams, jų … skaityti toliau >

„Valstiečių“ ir socdemų „paktas“?

2016-11-25
Valdžios koridoriuose

Alvydas GEŠTAUTAS Užvakar vykusiame rajono tarybos posėdyje ne tik politikų, bet ir dalies gyventojų susidomėjimą kėlė du klausimai: dėl Kelmės ligoninės administracijos veiklos patikrinimo ir komunalinių atliekų surinkimo rinkliavos dydžių. Tiesa, pirmame variante buvo kalbama tik apie Kelmės ligoninės direktorės Beninos Petrošiutės veiklos patikrinimą. Bet posėdžio išvakarėse šio klausimo formuluotė pasikeitė ir joje buvo rašoma ne tik apie direktorės, bet ir administracijos veiklos patikrinimą. Tačiau Socialdemokratų frakcija, merui Vaclovui Andruliui pasiūlius, išbraukė iš darbotvarkės klausimą, susijusį su ligonine. Valstiečių ir … skaityti toliau >

UAB ROSEBA