BIČIULIS

Dar vasario 27 dieną darbo grupė, rengusi mokyklų tinklo pertvarkos plano pakeitimus, pristatė Švietimo ir mokslo ministerijai numatomų sprendimų projektus. To prireikė, nes nesutapo darbo grupės ir draželių-mokyklų „Ąžuoliukas“ ir „Kūlverstukas“, Kolainių pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro, Gailių pagrindinės mokyklos ir Šaltenių pradinės mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenių nuomonės.

Pagal teisės aktus, jei savivaldybės ir ugdymo įstaigos bendruomenių pozicijos išsiskiria, tuomet Švietimo ir mokslo ministerija pateikia savo rekomendacijas.

Tik kovo 20 dieną savivaldybė ir minėtų mokyklų vadovai gavo viceministrės G. Krasauskienės pasirašytas išvadas. Jos gerokai skiriasi nuo darbo grupės, rengusios mokyklų tinklo pertvarkos plano pakeitimus, siūlymų.

Ministerija siūlo ne likviduoti Gailių pagrindinę mokyklą, o prijungti ją prie Liolių pagrindinės mokyklos, įsteigiant Liolių pagrindinės mokyklos Gailių pradinio ugdymo skyrių, kuriame galėtų veikti jungtinė pradinio ugdymo (1-3) klasė ir mišri ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupė.

Dėl Kolainių pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo ir savivaldybės, ir ministerijos nuomonė sutapo.

Kadangi Kelmės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendrajame plane darželių-mokyklų „Ąžuoliukas“ ir „Kūlverstukas“ struktūros pertvarka buvo numatyta tik 2015 metais, o Kelmės miesto bendrojo ugdymo mokyklose mokinių skaičius mažėja taip greitai, kad per artimiausius metus gali tekti atsisakyti vieno mokyklos pastato, ministerija siūlo šių mokyklų struktūros pertvarkos nepradėti, kol nebus susitarta dėl viso Kelmės miesto mokyklų tinklo.

Švietimo ir mokslo ministerija siūlo ne likviduoti Šaltenių pradinę mokyklą-daugiafunkcį centrą, o nuo 2013-2014 m. nesudaryti jungtinės pradinės klasės ir jį prijungti prie darželio-mokyklos „Ąžuoliukas“ ar „Kūlverstuko“ darželio-mokyklos įsteigiant Šaltenių ikimokyklinio ugdymo skyrių, kuriame būtų įgyvendinamos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos.

Taip pat ministerija atkreipia dėmesį į tai, kad pagal Švietimo įstatymo 44 straipsnio 6 dalį reorganizavimo procedūros turi būti pradėtos ne vėliau kaip 4 mėnesiai iki jų pabaigos ir baigtos ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 31 dienos; kai kurie asmenys turi būti įspėti prieš 4 mėnesius. Vykdant mokyklų tinklo pertvarką, taip pat ir mokyklų struktūrinius pertvarkymus bei esant mokytojų ar kitų darbuotojų atleidimo atvejams, darbdavio atstovas privalo laikytis Lietuvos Respublikos darbo kodekso reikalavimų. Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 130 straipsnio 4 dalį įspėjimo terminas pratęsiamas darbuotojų ligos ir atostogų laikui. Pagal Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnį dėl administracinių sprendimų, susijusių su bendrais teisėtais visuomenės interesais, reikia konsultuotis su visuomenės interesams tam tikroje srityje atstovaujančiomis organizacijomis ir gyventojų grupėmis, o informaciją apie konsultavimosi būdą, jo dalyvius ir rezultatus skelbti sprendimo projektą parengusio viešojo administravimo subjekto tinklalapyje.

Mokyklų, kurios 2013 metais likviduojamos, reorganizuojamos ar pertvarkoma jų organizacinė struktūra, mokytojų įdarbinimo planą siūlytume aptarti su šių mokyklų mokytojais ir mokytojus atstovaujančiomis profesinėmis sąjungomis.

„Bičiulio“ inf.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

UAB ROSEBA