BIČIULIS

Bronislavas KLIMAŠAUSKAS

Kiek neįprastai šįkart Žalpiuose prasidėjo paskutinį gegužės sekmadienį čia vykstantys tradiciniai švč. Mergelės Marijos Maloningosios – Loskavos atlaidai: pirmiausia parapijos bažnyčioje Kauno Vytauto Didžiojo universiteto profesorius habil. dr. Alfonsas Motuzas, 2007 m. išleidęs monografiją „Kelmės krašto katalikiška etninė kultūra“, pristatė dalį tų giesmių, kurias nuo seno giedojo vietinių gyventojų tėvai bei seneliai. Jo paskaitą papildė etnografinio ansamblio „Žalpiai“ pagiedotos keturios kantičkinės giesmės.

Po šv. Mišių, kurias aukojo Užvenčio parapijos klebonas kun. Donatas Klimašauskas ir Žalpių parapijos klebonas kun. Remigijus Katilius, visi patraukė į Žalpių bendruomenės namus, kuriuose koncertavo Pakražančio kultūros centro ir žalpiškių etnografinio ansamblio muzikantai bei dainininkai, Pilaitės bendruomenės (Tauragės raj.) moterų ansamblis ir Skuodo kultūros centro liaudiškos muzikos kapela „Bartuva“. Kadangi atlaidai sutapo su Žalpių gyvenvietės 455 metų sukaktimi, todėl nestigo kraštiečių bei jų svečių minčių, įspūdžių ir palinkėjimų. Jais pasidalino Klaipėdoje dirbusi ir prieš 11 metų vėl į gimtuosius Žalpius sugrįžusi Jadvyga Globytė-Mickienė, Kerkasiuose gimusi tauragiškė Stefa Samuilytė-Ričkienė, kurios mama buvo ištekėjusi už prieškario Pakražančio seniūno, o prieš 30 metų į Žalpius atsikėlęs ir čia prigijęs žemės ūkio bendrovės vadovas Ildefonsas Petkevičius be kita ko pažymėjo, kad Žalpių kraštas negauna politikų dovanų ir viską pasiekia pačių vietinių žmonių darbštumu, užsispyrimu, todėl jam ir mielas. Šiauliškis Albertas Martinaitis, kurio tėvas Ignas gimęs Orkių kaime netoli Žalpių, parodė, ko jis moko jaunuosius žalpiškius per edukacinius užsiėmimus, o prof. A. Motuzas pasidžiaugė jaunojo mokinio Roko Žalandausko ir vyresnių žalpiškių giesmininkų pasiekimais, palinkėjo jiems ir ateity būti su bažnyčia, su tikėjimu.

Žalpiškius ir visus kraštiečius gyvenvietės sukakties proga pasveikino rajono tarybos narė Emilija Kvietkuvienė ir Seimo narė Alma Monkauskaitė, padovanojusi bendruomenei Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo – 1990 m. kovo 11-osios Akto kopiją.

Pabaigoje salėje nuskambėjo jau savotišku Žalpių himnu tapusi daina „Po Žalpių ąžuolais“.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Sekantis įrašas
»
UAB ROSEBA