BIČIULIS

Loreta DIRBANAUSKAITĖ

Šią savaitę daugelis kelmiškių, iš savo valdų išvežę mišrių komunalinių atliekų konteinerius, juos pilnus turėjo pasistumti atgal. Nei Kelmės rajono savivaldybės administracija, nei ŠRATC-as (Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras), nei UAB „Kelmės vietinis ūkis“, kurie yra pasirašę trišalę atliekų surinkimo ir transportavimo į jų apdorojimo vietas paslaugų teikimo sutartį, nepasivargino per spaudą gyventojams informuoti apie tai, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. pasikeitė atliekų surinkimo iš individualių valdų grafikas.

Teisybės dėlei reikia paminėti, kad šis grafikas, patvirtintas UAB „Kelmės vietinis ūkis“ direktoriaus Dainiaus Popovo, yra skelbiamas šios bendrovės svetainėje. Į šią svetainę yra nukreipiama ir iš savivaldybės tinklalapio.

Taigi, jei neturite kompiuterio, nesinaudojate internetu, apie šiuos pasikeitimus nėra reikalo ir žinoti.

Iki šių metų gyventojams, turintiems 120 l konteinerius, mišrios komunalinės atliekos buvo vežamos 4 kartus per mėnesį, turintiems 240 l konteinerius – 2 kartus per mėnesį.

Nuo šių metų turintiems ir 120 l, ir 240 l konteinerius mišrios komunalinės atliekos bus vežamos 2 kartus per mėnesį.

Panaši situacija ir su žaliosiomis atliekomis. Ir 120 l, ir 240 l talpos konteinerių turėtojams žaliosios atliekos sezono metu bus išvežamos 1-2 kartus per mėnesį (per metus miestuose – 13 kartų, kaimuose – 6-8 kartus).

Rajono taryba dar nepatvirtino dvinarės atliekų tvarkymo rinkliavos (šiuo klausimu rajono tarybai sprendimo projektas bus teikiamas vasario mėnesį – aut. pastaba). Ar nebuvo galima palikti jau nusistovėjusio atliekų surinkimo iš individualių valdų grafiko, kol dar rajono taryba nepatvirtino dvinarės atliekų tvarkymo rinkliavos? Juolab, kad dar nežinoma kada ji įsigalios. Vyriausybės nutarimu jau nuo 2017 m. sausio 1 d. turėjo būti įvesta dvinarė rinkliava. Mūsų rajono taryba sprendimą priims tik vasario mėnesio posėdyje, o atgaline data sprendimai nepriimami.

Kuo nusikalto Kelmės rajono savivaldybės administracijai, ŠRATC-ui, UAB „Kelmės vietinis ūkis“ gyventojai, turintys 120 l konteinerius ir juos pripildantys per savaitę. Kur jiems dėti susikaupusias mišrias komunalines atliekas? Vežti į daugiabučių namų konteinerius, į miškus, ar pirkti maišus ir juos, pilnus šiukšlių, padėti prie konteinerių po savaitės? Bet ar juos išveš?

Be to, gyventojams, turintiems 120 l konteinerius ir sukaupiantiems daugiau šiukšlių, galvos skausmą kelia ne tik rūpestis, kur jas padėti, bet ima pyktis, kodėl už 120 l ir 240 l konteinerių išvežimą turės mokėti vienodai.

UAB „Kelmės vietinis ūkis“ direktorius Dainius Popovas aiškino, kad konteineriai išdalinti atsižvelgiant į gyventojų skaičių. Jei gyventojai sukaupia daugiau šiukšlių, tai gali konteinerį pasikeisti į didesnį. Be to, D. Popovas pastebėjo, kad Kelmės rajone išdalinti rūšiavimo konteineriai (jie dar neišdalinti Užvenčio, Kražių, Šaukėnų, Kukečių seniūnijose) ir jei gyventojai šiukšles stropiai rūšiuoja, jiems turėtų užtekti ir 120 l konteinerio. UAB „Kelmės vietinis ūkis“ direktorius Dainius Popovas pateikė keletą skaičių, kurie parodė kaip keitėsi atliekų kiekiai, kai žmonės pradėjo rūšiuoti: mišrių komunalinių atliekų 2013 m. buvo išvežta 8189 t, o 2016 m. – 6393 t, žaliųjų atliekų 2013 m. – 1350 t, o 2016 m. – 2123 t, pakuočių 2013 m. – 60 t, o 2016 m. – 508 t, stiklo 2013 m. – 51 t, o 2016 m. – 344 t.

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Raimonda Parnarauskienė sakė, kad įvedus dvinarę atliekų tvarkymo rinkliavą, kintamosios atliekų tvarkymo dalies suma priklausys nuo naudojamo konteinerio tūrio ir konteinerio pakėlimų skaičiaus. Be to, mišrių komunalinių atliekų konteineriai turės būti išvežami ne rečiau kaip kartą per mėnesį, t. y. gyventojai, sakantys, kad neturi šiukšlių, vis tiek minimaliai turės mokėti už 12 kartų per metus išvežamas mišrias komunalines atliekas. Tai – saugiklis, kuris leis nors šiek tiek apsisaugoti nuo to, kad šiukšlės neiškeliautų į pamiškes.

Kol kas dar neaišku, kokios talpos konteinerį gyventojams labiau apsimokės turėti. Aišku tik, kad 120 l konteinerių turėtojai tikrai nemokės perpus mažiau nei 240 l talpos, nes ekonomiškai naudingiau išvežti vieną kartą per mėnesį 240 l talpos konteinerį, nei du kartus per mėnesį 120 l talpos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

UAB ROSEBA