BIČIULIS

Loreta DIRBANAUSKAITĖ

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos (IVPK) koordinuoja bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms apraše (toliau – Aprašas), patvirtintame LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d., nurodytų reikalavimų įgyvendinimą, tekia metodinę paramą-išvadas ir rekomendacijas, ir kartą per metus atlieka valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių būklės analizę.

Aprašo tikslas – sudaryti visuomenei sąlygas gauti internetu visą viešą informaciją apie valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas ir jų funkcijas, parengtus įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektus ir su jais susijusią informaciją, suvienodinti įstaigų interneto svetaines, užtikrinti jų veiksmingumą, jose patikimumą, paieškos galimybes, svetainių kūrimą ir reguliarų informacijos atnaujinimą.

Informacinės visuomenės plėtros komiteto svetainėje pateiktas „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių atitikimo bendriesiems reikalavimams 2015 m. tyrimas“, kurį atliko Europos Tarpdisciplininių tyrimų institutas.

Į šį tyrimą pateko Kelmės rajono savivaldybės, Kelmės kultūros centro, VšĮ „Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras“, UAB „Kelmės vietinis ūkis“, UAB „Kelmės šilumos tinklai“, UAB „Kelmės vanduo“ interneto svetainės.

Geriausiai įvertinta Kelmės rajono savivaldybės svetainė. Iš 100 galimų procentų svetainė gavo 96,6 proc.

Tyrimo metu mūsų rajono savivaldybės interneto svetainėje pasigesta informacijos apie teisinę formą ir apie paskatinimus ir apdovanojimus. Šiuo metu vis dar tituliniame svetainės puslapyje nenurodyta teisinė forma – biudžetinė įstaiga. Taip pat iki šiol nepildoma skiltis „Paskatinimai ir apdovanojimai“.

Iš savivaldybės įmonių ir įstaigų geriausiai įvertinta Kelmės kultūros centro svetainė (51,2 proc.), prasčiausiai Kelmės turizmo ir verslo informacinio centro svetainė (31,7 proc.). UAB „Kelmės vietinis ūkis“ interneto svetainė 45,2 proc. atitiko vertinimo kriterijus, UAB „Kelmės vanduo“ – 43,9 proc., UAB „Kelmės šilumos tinklai“ – 42,9 proc.

Tyrimo metu buvo vertinamas įstaigų interneto svetainių atitikimas bendrosioms nuostatoms, struktūros ir informacijos reikalavimams. Nurodyti trūkumai iki 2016 m. spalio 1 dienos jau turėjo būti ištaisyti. Praėjo pusė metų. Ar tikrai taip?

Kelmės kultūros centro interneto svetainėje tyrimo metu pasigesta svetainės pritaikymo neįgaliesiems, informacijos pateikimo užsienio kalba, registro, teisinės formos, informacijos pateikimo datų, struktūros ir kontaktų, veiklos sričių, darbo užmokesčio, viešųjų pirkimų, finansinių ataskaitų rinkinių, vadovų darbotvarkės, paslaugų, nuorodų skyrių. Svetainėje taip pat nenurodytos kiekvieno darbuotojo atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai jų pareigybei. Nėra informacijos apie komisijas, darbo grupes ir jų veiklą, apie darbo užmokestį, apie vadovų darbotvarkę. Trūko nuorodos į Elektroninių valdžios vartų svetainę, į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, steigėjo interneto svetaines. Neįdiegta žodinės paieškos sistema.

Šiuos trūkumus įstaiga turėjo pašalinti iki 2016 m. spalio 1 d. Ar ištaisė? Pavyko rasti tik struktūros ir kontaktų, viešųjų pirkimų, finansinių ataskaitų skyrius. Kiti minėti trūkumai vis dar nepataisyti.

Tyrimo duomenimis, Kelmės turizmo ir verslo informacijos centro interneto svetainėje dar daugiau trūkumų. Svetainėje nenurodytas įstaigos pavadinimas, buveinės adresas, telefono, fakso numeriai, el. pašto adresas, juridinio asmens kodas, registras, teisinė forma, informacijos pateikimo data. Vertinant struktūros reikalavimus trūko struktūros ir kontaktų, veiklos, paslaugų ir nuorodų skyrių. Prie veiklos skyriaus trūko nuostatų, veiklos sričių, darbo užmokesčio, viešųjų pirkimų, finansinių ataskaitų rinkinių, vadovų darbotvarkės skilčių. Išvada: struktūros pateiktis Kelmės turizmo ir verslo informacijos centro interneto svetainėje visiškai neatitinka Aprašo reikalavimų.

Centras nepateikė įstaigos struktūros schemos, vadovo nuotraukos ir gyvenimo aprašymo, informacijos apie kiekvieno darbuotojo atliekamas funkcijas ir specialiuosius reikalavimus jų pareigybei, apie komisijas, darbo grupes ir jų veiklą, neskelbia nuostatų, darbo užmokesčio. Nėra informacijos apie viešuosius pirkimus, finansinių ataskaitų rinkinių, vadovų darbotvarkės, nuorodos į Elektroninių valdžios vartų svetainę, į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, steigėjo interneto svetaines.

Deja, tačiau šie visi trūkumai vis dar neištaisyti.

Tyrimo duomenimis, UAB „Kelmės vietinis ūkis“ interneto svetainė nepritaikyta neįgaliesiems, nėra informacijos užsienio kalba, neskelbiamas registras, teisinė forma, nepateikiama informacijos pateikimo data. Trūko struktūros ir kontaktų, veiklos, paslaugų ir nuorodų skyrių. Prie veiklos skyriaus trūko nuostatų, veiklos sričių, finansinių ataskaitų rinkinių, vadovų darbotvarkės skilčių. Bendrovė savo interneto svetainėje nepateikė struktūros schemos, informacijos apie kiekvieno darbuotojo atliekamas funkcijas ir specialiuosius reikalavimus jų pareigybei, apie priimamojo darbą (darbo grafikas, tel., faks., el. pašto adresas), apie komisijas, darbo grupes ir jų veiklą. Nėra finansinių ataskaitų rinkinių, vadovų darbotvarkės, nuorodos į Elektroninių valdžios vartų svetainę, į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, steigėjo interneto svetaines. Neįdiegta žodinė paieškos sistema.

Kai kas UAB „Kelmės vietinis ūkis“ svetainėje atnaujinta ir pataisyta, bet dar daug išvardintų trūkumų neištaisyta. Be to, šios bendrovės interneto svetainė pasipildė naujais trūkumais. Apraše įrašytas reikalavimas įstaigos interneto svetainėje nenaudoti komercinių paslaugų ar įmonių reklamos. Tačiau šios bendrovės svetainėje reklamuojama UAB „Tytuvėnų kuro prekyba“, yra nuoroda į „Akmentos“ svetainę ir t.t.

Tyrimo metu nustatyta, kad UAB „Kelmės šilumos tinklai“ interneto svetainė nepritaikyta neįgaliesiems, nėra informacijos užsienio kalba, nenurodyti telefono, fakso numeriai, el. pašto adresas, juridinio asmens kodai, registras, teisinė forma, informacijos pateikimo data. Trūksta nuostatų, finansinių ataskaitų rinkinių, vadovų darbotvarkės, nuorodų sričių. Nėra struktūros schemos, vadovo nuotraukos ir gyvenimo aprašymo, darbuotojų atliekamų funkcijų ir specialiųjų reikalavimų jų pareigybei, informacijos apie komisijas, darbo grupes ir jų veiklą, nenurodyta el. pašto sudarymo tvarka, nėra viešųjų paslaugų pavadinimų ir aprašymų, nuorodos į Elektroninių valdžios vartų svetainę, nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, steigėjo interneto svetaines, informacijos rodyklės su nuoseklia interneto svetainės puslapių struktūra.

UAB „Kelmės šilumos tinklai“ interneto svetainė kelias savaites neveikė. Deja, trūkumai taip ir neištaisyti. Pavyko rasti tik nuorodą į Kelmės rajono savivaldybės tinklapį.

Taip pat ir UAB „Kelmės vanduo“ interneto svetainėje yra daug trūkumų. Svetainė nepritaikyta neįgaliesiems, nepateikiama informacija užsienio kalba, nenurodytas bendrovės registras, teisinė forma, informacijos pateikimo data. Trūksta nuostatų, veiklos sričių, darbo užmokesčio, finansinių ataskaitų rinkinių, vadovų darbotvarkės, paslaugų sričių. Svetainėje nepateikta struktūros schema, nėra vadovo nuotraukos ir gyvenimo aprašymo, darbuotojų atliekamų funkcijų ir specialiųjų reikalavimų jų pareigybei, informacijos apie komisijas, darbo grupes ir jų veiklą, nenurodyta el. pašto sudarymo tvarka, neskelbiami nuostatai, darbo užmokestis, finansinių ataskaitų rinkiniai, vadovų darbotvarkės. Nėra nuorodos į Elektroninių valdžios vartų svetainę. Trūksta informacijos rodyklės su nuoseklia interneto svetainės puslapių struktūra. Nesukurta žodinė paieškos sistema.

Peržiūrėjus šią svetainę, susidaro įspūdis, kad jos niekas neadministruoja. Paskutinė naujiena įdėta 2016 m. sausio 27 dieną.

Praėjo metai po atlikto tyrimo, pusė metų, kai pastebėti trūkumai turėjo būti ištaisyti. Tačiau trūkumai daugumoje bendrovių interneto svetainių neištaisyti. Kai kurios bendrovės net nesirūpina savo interneto svetainėse atnaujinti informacijų.

Negi bendrovėms negalioja LR Vyriausybės nutarimas?

Šiame straipsnyje pateikiami pastebėjimai apie bendrovių interneto svetaines, kurios pateko į tyrimą.

Deja, bet ir kitų Kelmės rajono savivaldybės institucijų ir įstaigų interneto svetainės neatitinka joms keliamų reikalavimų.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Prieš tai buvęs įrašas
«
Sekantis įrašas
»
UAB ROSEBA