BIČIULIS

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL 2017-2018 METŲ ŠILDYMO SEZONO PABAIGOS

2018 m. balandžio 10 d. Nr. A-394

Kelmė

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsniu ir Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu
                      Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“, 61, 62 ir 63 punktais:

  1. Nustatau 2017-2018 metų šildymo sezono pabaigą:

                      1.1. Kelmės rajono savivaldybės administracijos (įskaitant Kelmės rajono seniūnijas) administraciniuose pastatuose, Kelmės rajono kultūros ir kitose įstaigose, kurių savininkė ar dalininkė yra Kelmės rajono savivaldybė, savivaldybės kontroliuojamose uždarosiose akcinėse bendrovėse ir asociacijose, kurios naudojasi savivaldybės biudžeto lėšomis, šildymo sezonas baigiamas 2018 m. balandžio 11 d., išskyrus Kelmės rajono ugdymo įstaigas, lopšelius-darželius, gydymo įstaigas (ligonines, poliklinikas), Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centrą, Liolių socialinės globos namus;

                      1.2. Kelmės rajono šilumos vartotojams (įskaitant daugiabučius namus), kurių savininkė ar dalininkė Kelmės rajono savivaldybė nėra, šildymo sezonas baigiamas 2018 m. balandžio 11 d., o šiame papunktyje minimi šilumos vartotojai, nusprendę baigti savo pastatų šildymą kitu laiku negu šildymo sezono pabaiga, apie sprendimą praneša šilumos tiekėjui.

  1. Pavedu paskelbti įsakymą vietinėje spaudoje ir interneto puslapyje www.kelme.lt.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorė Irena Sirusienė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Prieš tai buvęs įrašas
«
Sekantis įrašas
»
UAB ROSEBA