BIČIULIS

Loreta DIRBANAUSKAITĖ

Kai savivaldybės tarybai Kelmės rajono gydymo įstaigų direktoriai pristatė 2017 m. veiklos ataskaitas, ne vienas jų skundėsi, kad medicinos punktų išlaikymas gydymo įstaigoms tampa našta.

Praėjusiame Socialinių klausimų ir sveikatos apsaugos komiteto posėdyje savivaldybės gydytoja I. Skirmantaitė pristatė medicinos punktų Kelmės rajone situacijos analizę.

Pasak pranešėjos, rekomenduojama, kad medicinos punktas aptarnautų 800-1500 asmenų bendruomenę. Medicinos punkto patalpomis, inventoriumi ir finansavimu rūpinasi savivaldybė. Medicinos punktas gali būti likviduotas tik savivaldybės tarybos teikimu.

Kelmės rajone yra 19 medicinos punktų. Kelmės rajono PSPC priklauso 12 medicinos punktų: Butkiškės, Maironių, Verpenos, Kukečių, Pakražančio, Žalpių, Gailių, Pašilės, Stulgių, Vaiguvos, Lupikų, Karklėnų, Kelmės rajono BPGC – 2 medicinos punktai: Šaltenių, Valpainių, Šaukėnų ambulatorijai – Vidsodžio medicinos punktas, o Tytuvėnų PSPC – 4 medicinos punktai – Mockaičių, Šedbarų, Kiaunorių, Pagryžuvio.

Be komunalinių patarnavimų, patalpų nuomos didžiausią medicinos punktų išlaidų dalį sudaro darbo užmokestis darbuotojui.

Daugiausia už šildymą per metus sumoka Vidsodžio medicinos punktas (MP) – 714 Eur, Šedbarų MP – 477 Eur. Už komunalinius patarnavimus daugiausiai sumoka Pakražančio MP – 2151 Eur, Vaiguvos MP – 1558 Eur, Karklėnų MP – 936 Eur.

Už patalpų nuomą daugiausiai sumoka Kukečių MP – 900 Eur, Valpainių MP – 450 Eur.

Medicinos punktuose 13 darbuotojų dirba pilnu etatu, 4 – 0,75 etato, vienas – 0,5 etato ir vienas – 0,25 etato.

Darbuotojų vidutinis amžiaus vidurkis – 61 metai (jauniausia darbuotoja – 46 metų, vyriausia – 75 metų).

Mažiausiai per dieną aptarnauja žmonių Žalpių MP – 4 žmones, daugiausiai – Šedbarų MP – 14 žmonių.

Savivaldybės gydytoja I. Skirmantaitė, analizuodama etato dydį ir aptarnaujamų pacientų skaičių, pastebėjo, jog asmuo, dirbantis 0,25 etato dydžiu (Butkiškės MP) per dieną vidutiniškai aptarnauja 9 pacientus, o kiti, turintys 1 etatą – nuo 5 iki 8 pacientų.

Daugiausiai uždirba Verpenos MP (14384 Eur), Kukečių MP (13175 Eur), Maironių MP (12172 Eur), Lupikų MP (12111 Eur).

Daugiausiai sąnaudų patiria Pakražančio MP (13899 Eur), Karklėnų MP (13177 Eur).

Didžiausią teritoriją aptarnauja Verpenos MP (1190), Lupikų MP (1002), Maironių MP (1007), Kukečių MP (1090).

Mažiausią teritoriją aptarnauja Valpainių MP (180) ir Šaltenių MP (207).

Komiteto nariai, išklausę medicinos punktų situacijos analizę, stebėjosi, kad Butkiškės MP darbuotoja, turinti 0,25 et., sugeba aptarnauti daugiau pacientų nei kitų medicinos punktų darbuotojos, dirbdamos visu etatu. Vadinasi, pastarosios vienam pacientui skiria net valandą laiko.

Komiteto nariai pastebėjo, kad kai kurių punktų aptarnaujama teritorija daug mažesnė nei yra rekomenduojama.

Komiteto narys S. Lekšas pasiūlė į rugpjūčio mėnesio komiteto posėdį pakviesti gydymo įstaigų vadovus ir medicinos punktų darbuotojas ir jiems pristatyti šią analizę bei svarstyti, kaip būtų galima optimizuoti medicinos punktų tinklą.

Posėdyje nuskambėjo ir S. Lekšo siūlymas, kad galbūt 4 punktus (Pakražančio, Valpainių, Stulgių, Žalpių) reikėtų sujungti. Taip būtų aptarnaujama didesnė teritorija, medicinos punktui išlaikyti reikėtų mažai sąnaudų. Bet tai tik vienas siūlymas, kitus tikimasi išgirsti kitame posėdyje. Kad problemą reikia spręsti sutiko visi komiteto nariai, nes dabar medicinos punktų išlaikymui reikia daug daugiau lėšų, nei jų gaunama už prisirašiusius pacientus.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Prieš tai buvęs įrašas
«
UAB ROSEBA