BIČIULIS

Alvydas GEŠTAUTAS

Rajono taryba yra priėmusi sprendimą, kad bendrovės, įmonės, įstaigos, pavieniai asmenys, finansiškai parėmę kultūrą, sporto kolektyvus, kūno kultūros ir sporto renginius, turi teisę kreiptis į savivaldybės tarybą ir prašyti, kad ši suteiktų 50 proc. žemės mokesčio lengvatą. Praėjusiame rajono tarybos posėdyje ši lengvata buvo suteikta aštuoniems juridiniams ir trylikai fizinių asmenų.

Šiemet sportininkams skirta paramos bendrai 71820 eurų sumai. Dėl suteiktos lengvatos rajono biudžetas negaus 42743 eurų pajamų. Didžiausios paramos – 43960 Eur – sulaukė Kelmės automobilių sporto klubas. Šiam klubui priklauso ir „Kelmės“ vyrų krepšinio komanda. Rajono tinklininkams skirta 23400, futbolininkams – 2960, imtynininkams – 1500 Eur parama.

Paramą sportininkams suteikė UAB „RG Medis”, „ANTIVIS“, „Transrega“, „Šilo Pavėžupis“, Kelmės vietinis ūkis, „ETOVIS“, Vaido Sejūno įmonė, ŽŪB „Kerkasiai“. Pagal Asmens duomenų apsaugos įstatymą fizinių asmenų suteikusių paramą skelbiami tik vardų ir pavardžių inicialai. Dėl šios priežasties kai kurie politikai balsuodami susilaikė arba nebalsavo. „Bičiuliui“ jie aiškino, kad negali balsuoti už žemės mokesčio lengvatą, nes nežino konkrečių asmenų. Jų teigimu, galbūt kai kurie individualūs sporto rėmėjai yra bausti už vengimą mokėti mokesčius, padarę kitų nusižengimų. Be to, šiame sąraše yra ir trys rajono tarybos nariai, kurie nusišalino nuo balsavimo ir paliko posėdžių salę. Jų išėjimą galėjo matyti ne tik rajono, bet ir visos Lietuvos gyventojai, nes posėdis buvo transliuojamas internetu. Todėl politikams tokia asmens duomenų apsauga pasirodė juokinga.

Tačiau daugiausia diskusijų kilo dėl UAB „Kelmės vietinis ūkis“ suteiktos paramos Automobilių sporto klubui už 1400 Eur. Rajono tarybos narys Stasys Lekšas stebėjosi, kad įmonė pernai dirbo nuostolingai, gyvena iš rajono žmonių sumokėtų mokesčių ir dalį pinigų skiria sporto rėmimui. Savivaldybės administracijos direktorė Irena Sirusienė teigė, kad šiemet Kelmės vietinis ūkis pagal trijų ketvirčių rezultatus dirba pelningai. S. Lekšas teigė, kad pagal valdininkų pateiktą informaciją parama buvo suteikta gerokai anksčiau, gegužės mėnesį, o bendrovės valdyba pritarimą paramai teikti priėmė tik spalio mėnesį.

Kaip buvo iš tikrųjų?

– Blogai, kad dalis žmonių skaito laikraščius, o ne teisės aktus,– „Bičiuliui“ sakė UAB „Kelmės vietinis ūkis“ direktorius Dainius Popovas. – Mes rėmimo sutartį su Automobilių sporto klubu pasirašėme spalio 1 d., to mėnesio pabaigoje jai pritarė bendrovės valdyba. Pagal mano teisės aktų supratimą, tokiam dalykui net nereikėtų valdybos pritarimo. Kalbos, kas gali remti sportą ir kas to daryti negali, yra tik politikavimas.

– Mes paramą gavome lapkričio mėnesį,– mums sakė Automobilių sporto klubo vadovas, rajono tarybos narys Tomas Savickas.

Beje, šis politikas, kai buvo svarstomi 23 klausimai, susiję su žemės mokesčio lengvatos suteikimu sporto rėmėjams, posėdžio salę buvo palikęs, nes daugelis paramos teikėjų ją ir skyrė T. Savicko vadovaujamam klubui. Pastarasis balsavime nedalyvavo dėl viešų ir privačių interesų konflikto išvengimo.

Rajono tarybos komitetų posėdžiuose meras Vaclovas Andrulis, atsižvelgęs į kai kurių politikų pastabas, pasiūlė patobulinti sprendimą, reglamentuojantį sporto ir kultūros rėmimą. Kai kurie rajono tarybos nariai kėlė mintį, ar gali savivaldybės įmonės, pernai dirbusios nuostolingai, teikti paramą. Meras pasiūlė diskutuoti dėl šios problemos ir galbūt šį sprendimą papildyti nuostata, draudžiančia savivaldybės įmonėms remti kultūrą, sportą. Priminsime, kad dalis savivaldybės įmonių atlieka pirmiausia socialines funkcijas ir jų pajamos yra žmonių sumokėti pinigai už suteiktas komunalines paslaugas, vandens, šilumos tiekimą, keleivių pervežimą ir t.t.

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

UAB ROSEBA