BIČIULIS

  Alvydas GEŠTAUTAS

                      Nuo 2020 m. pradžios vaikai, dėl vienų ar kitų priežasčių augantys be tėvų, nebegalės gyventi institucinėse globos įstaigose, išskyrus laikinąją globą iki trijų mėnesių, t. y. kol jiems bus surasti globėjai. Dėl to keičiasi ir Vijurkuose įsikūrusio Vaiko ir šeimos gerovės centro veikla. Šios permainos buvo aptartos rajono tarybos Socialinių klausimų ir sveikatos apsaugos komitete. Politikams apie naujoves kalbėjo Socialinės paramos skyriaus vedėja Reda Každailienė ir Vaiko ir šeimos gerovės centro direktorė Daiva Ignotaitė.

                      Ši socialinė įstaiga pagal parengtą naujų nuostatų projektą planuoja teikti pagalbą krizinėje situacijoje atsidūrusiems vaikams, jų šeimoms, nepilnametėms ir neįgalioms motinoms. Taip pat planuojama teikti laikino atokvėpio paslaugas neįgaliems vaikams tėvų ar globėjų prašymu. Atokvėpio paslauga – tai tokia parama tėvams ir globėjams, kuomet jie gali išvykti į kelionę, atostogauti, o savo globotinius poilsio laikotarpiu apgyvendinti minėtame centre.

                      Centro struktūroje yra bendruomeniniai vaikų globos namai „Šypsena“ Lupikų kaime, kuriame gali gyventi ne daugiau kaip aštuoni vaikai, o jų priežiūrai numatomi du socialinių darbuotojų ir keturi jų padėjėjų etatai.

                      Vaiko globos skyriuje, kuriame taip pat gali gyventi iki aštuonių vaikų, irgi numatyta tiek pat etatų. Krizių skyriuje gali gyventi iki 24 žmonių. Jame numatyta po du socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų etatus bei pusė psichologo etato. Bus ir Globos centras, kurį finansuoja ir Europos Sąjunga. Šiame centre planuojami du socialinių darbuotojų – globos koordinatorių, du atestuotų socialinių darbuotojų ir vienas psichologo etatas. Šis centras pirmiausia dirbs su globėjais ar norinčiais globoti vaikus, jiems organizuos kursus, teiks konsultacijas. Be to, minėti specialistai kiekvieną ketvirtį turės aplankyti šeimas, kuriose auga globotiniai. Taip pat po pusę etato numatyta bendrosios praktikos slaugytojui ir dietistui. Netiesiogiai su klientais dirbančiam personalui planuojama 7,75 etato. Šiam personalui priklauso direktoriaus, jo pavaduotojo socialiniams reikalams, vyr. buhalterio etatai. Be to, dar numatyta 1,25 buhalterio etato. Pusė etato numatyta personalo ir viešųjų pirkimų specialistams. Po etatą – ūkvedžiui ir remontininkui. Dar pusė etato – valytojui. Iš viso šioje įstaigoje gali gyventi 42 vaikai ir į krizines situacijas patekusios motinos, o jų išlaikymui planuojama 30,25 etato. Kažin, ar tiek laikinųjų gyventojų kada nors bus?

                      Komiteto pirmininkas Stasys Lekšas stebėjosi tokia etatų gausa. Jis abejojo, ar tokiai įstaigai reikia direktoriaus pavaduotojo, nes politiko nuomone, jį gali pavaduoti ir vienas iš specialistų. S. Lekšas stebėjosi, kad finansams tvarkyti skirta net 2,25 etato. Politiko nuomone, yra įsteigtas Biudžetinių įstaigų apskaitos centras, kuris kol kas tvarko tik mokyklų finansinius reikalus. Jo nuomone, ši įstaiga ir galėtų tvarkyti Vaiko ir šeimos gerovės centro bei kitų rajone esančių savivaldybei pavaldžių biudžetinių įstaigų finansus. Komiteto pirmininkas abejojo personalo, viešųjų pirkimų specialistų, remontininko etatų reikalingumu. Pasak ilgamečio mediko, kažin, ar reikia ir bendrosios praktikos slaugytojo, dietisto, nes šias paslaugas galima pirkti iš kitų įstaigų. Tokia pareigybių gausa stebėjosi ir komiteto pirmininko pavaduotoja Aldona Kvintufelienė.

                      D. Ignotaitė aiškino, kad darbo visiems užteks. Pasak jos, ši įstaiga turi tris automobilius ir artimiausiu metu įsigis ketvirtąjį, o vairuotojo etato nėra. Automobilių priežiūra pirmiausia rūpinsis remontininkas. Be to, reikia prižiūrėti vien Vijurkuose keturių ha teritoriją. Centras bandė ieškoti galimybės pirkti dietisto paslaugas, bet pastangos buvo nesėkmingos.

                      R. Každailienė pastebėjo, kad pavaduotojo, slaugytojo, dietisto, socialinių darbuotojų, psichologo pareigos yra būtinos, nes be jų Vaiko ir šeimos gerovės centras negautų licencijos.

                      Posėdyje buvo iškelta mintis, kad rajono politikai atsiduria keistoje situacijoje. Teisės aktai reikalauja, kad rajono taryba patvirtintų etatus, tačiau tos pareigybės yra nuleistos „iš viršaus“. Kyla klausimas, kam tuomet reikalingas toks formalumas, jei visas tvarkas jau yra nustačiusios centrinės valdžios institucijos? Tokių atvejų yra ir daugiau. Pavyzdžiui, rajono politikai turi tvirtinti centralizuoto šalto vandens tiekimo, kanalizacijos, centralizuoto šildymo kainas. Jei jų nepatvirtina, tuomet tai vienašališkai padaro Kainų ir energetikos kontrolės komisija. Be to, rajono taryba kažkodėl iš savivaldybei pavaldžių biudžetinių įstaigų turi tvirtinti naujai paskirtus mokyklų vadovus, kurie jau yra laimėję viešus konkursus pareigoms užimti. Juk tai elementarus formalumas. Beje, kultūros, kitų biudžetinių įstaigų paskirtų vadovų politikai netvirtina, juos savo potvarkiu, atsižvelgęs į konkurso rezultatus, skiria savivaldybės meras.

                      Pateiktam Vaiko ir šeimos gerovės centro nuostatų pakeitimo ir numatomų etatų projektui pritarė komiteto narės Neringa Bagdonavičienė ir Regina Musneckienė, o S. Lekšas ir A. Kvintufelienė susilaikė.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Prieš tai buvęs įrašas
«
Sekantis įrašas
»
UAB ROSEBA