BIČIULIS

Loreta DIRBANAUSKAITĖ

                      Praėjusiame Savivaldybės tarybos posėdyje į darbotvarkę buvo įtrauktas papildomas klausimas „Dėl nepritarimo Vėjo elektrinių parko įrengimo ir eksploatavimo Tytuvėnų apylinkių seniūnijoje poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai“.

                      UAB „Archstudija“ lapkričio 12 d. raštu kreipėsi į Kelmės rajono savivaldybės administraciją dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos derinimo.

                      Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) procese tvarkos aprašas reglamentuoja visuomenės informavimą apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procesą ir jos dalyvavimą vertinimo  procese, nustato visuomenės informavimo ir dalyvavimo procedūras, atsakingus asmenis, jų funkcijas.

                      Šiame apraše nustatyta, kad miesto, ar rajono, kuriame planuojama vykdyti ūkinę veiklą, spaudoje ir respublikinėje spaudoje užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas turi paskelbti nurodytą informaciją.

                      Be to, turi vykti viešas susirinkimas, o PAV ataskaita privalo būti eksponuojama savivaldybės (seniūnijos) administracinėse patalpose arba kitoje pasirinktoje su savivaldybe (seniūnija) suderintoje vietoje, kurios teritorijoje planuojama ūkinė veikla, visuomenei patogiu ne darbo metu (rekomenduojama ne darbo dienomis).

                      Iki viešinimo procedūros Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriui nebuvo pateikta PAV ataskaita, nederinta viešo susirinkimo vieta ir laikas.

                      Posėdyje dalyvavęs UAB „Archstudija“ darbuotojas piktinosi, kad viešinimo procedūros buvo atliktos. Pasak jo, informacija buvo išspausdinta regioniniame laikraštyje „Šiaulių kraštas“, nes nuo sausio 1 d. rajoninio laikraščio „Kelmės kraštas“ nebėra, o kito Kelmės rajoninio laikraščio nepavyko rasti. Tai sukėlė didelį šurmulį Tarybos salėje. Tarybos nariai juokavo: nuo kada nebeliko rajoninio laikraščio „Bičiulis“, stebėjosi, gal bendrovės darbuotojai nemoka naudotis „Google“ paieška.

                      UAB „Archstudija“ darbuotojas, be to, nurodė, kad viešas susirinkimas Tytuvėnų apylinkių seniūnijoje įvyko, kuriame dalyvavo trys bendrovės darbuotojai, seniūno pavaduotojas ir… vienas kelmiškis.

                      Visi suprantame, kad dauguma mūsų ne kiekvieną dieną lankosi seniūnijose ir skaito skelbimus. Todėl žmonės apie PAV ataskaitą nieko negirdėjo.

                      O šia ataskaita verta būtų susidomėti ne tik Tytuvėnų apylinkių seniūnijos, bet ir Tytuvėnų miestelio gyventojams. Vėjų elektrinių parke planuojama pastatyti apie 27 jėgaines. Įdomu tai, kad vėjo jėgainių planuojamas didžiausias aukštis be sparnuotės siektų 164 m, t. y. aukštis būtų kaip kavinės „Paukščių takas“, įrengtos Vilniaus televizijos bokšte. Su sparnuote aukštis siektų 240 metrų. Taigi, Tytuvėnų apylinkių seniūnija „pasipuoštų“ 27 „Vilniaus televizijos bokštais“.

                      Beje, UAB „Archstudija“ darbuotojas pastebėjo, kad tokio aukščio vėjo jėgainių nėra ne tik Lietuvoje, bet ir… Europoje. Tokios galios įrenginiai montuojami tik jūroje. Jis pabrėžė, kad jėgainės bus statomos, vadovaujantis pažangiausiomis, naujausiomis technologijomis.

                      Pastabų dėl PAV ataskaitos turėjo ir Tytuvėnų regioninio parko vyr. specialistas V. Stonys. Pasak jo, Vėjo jėgainių parkas stovės 0,8 km atstumu nuo Tytuvėnų, 3,5 km atstumu – nuo Dubysos ir 8,5 km atstumu – nuo Kurtuvėnų regioninių parkų. Vėjo jėgainės darkys kraštovaizdį, bus matomas iš visų parkų teritorijų, nuo apžvalgos bokštų. PAV ataskaitoje nieko nekalbama apie poveikį rekreacinėms zonoms, t. y. Kelmės rajono žmonių ir svečių pamėgtoms poilsiavietėms prie Tytuvėnų ežerų. Neaišku, kokį poveikį turės Tytuvėnų miesteliui, kuriame pagal Kelmės strateginį planą turėtų būti vystomas turizmas. Nevertintas poveikis materialinėms vertybėms. Ar žmonės, gyvenantys Kiaunoriuose, Mockaičiuose galės parduoti namus, žemes, nes jie papuola į sparnuočių šešėliavimo zoną.

                      Didelių abejonių kelia ir nurodytos artimiausios Tytuvėnų miestelio sodybos iki Vėjo jėgainių parko. Ar laikomasi reikalaujamų atstumų?

                      Pastabų pateikė ir Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, kurios šiuo metu dar nagrinėjamos, į jas dar neatsižvelgta.

                      Tarybos narys S. Lekšas domėjosi, o kas šias jėgaines po tarnavimo laiko pabaigos, prabėgus 20 metų, utilizuos. Jam buvo atsakyta, kad investuotojas privalės tai atlikti.

                      UAB „Archstudija“ darbuotojas pabrėžė, kad Vėjo jėgainių parkas į rajoną atneš 160 mln. Eur investicijų. Bus mokamas turto mokestis, kuris papildys rajono biudžetą. Gyventojai, išnuomoję savo žemę, gaus pajamų už nuomą. Šiuo metu nuomos sutartys yra pasirašytos su 500 gyventojų. Be to, investuotojai ruošiasi paremti bendruomenes. Meras V. Andrulis atsakė, kad kol nėra trišalės sutarties, tol rėmimas yra tik pažadai.

                      Beje ūkininkams, atsidūrusiems Vėjo jėgainių parko teritorijoje ar greta jos, gali būti ir daugiau apribojimų. Pavyzdžiui, jei netoli eina paukščių migracijos kelias, jie negalės sėti kukurūzų, avižų, kad nemasintų paukščių ir jie nežūtų nuo vėjo jėgainių sparnuočių.

                      Pastabų, pastebėjimų turėjo ir daugiau tarybos narių.

                      UAB „Archstudija“ PAV ataskaitai siūlė pritarti tarybos narys I. Petkevičius, motyvuodamas tuo, kad teko lankytis Lynene, Vokietijoje, ten įrengtame 7 jėgainių parke ir didelio triukšmo, kitokio poveikio aplinkai nepastebėjęs.

                      Septyniolika tarybos narių nepritarė Vėjo elektrinių parko įrengimo ir eksploatavimo Tytuvėnų apylinkių seniūnijoje PAV ataskaitai. Susilaikė 4 tarybos nariai: D. Balčiūnienė, P. Račkauskas, I. Petkevičius, I. Savickienė.

                      Dabar viskas gyventojų rankose. Paskelbus naują viešą PAV ataskaitos svarstymą, jie turės galimybę pareikšti savo pastabas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Prieš tai buvęs įrašas
«
Sekantis įrašas
»
UAB ROSEBA