BIČIULIS

Alvydas GEŠTAUTAS

                      Rašėme, kad savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas nagrinėjo kaip savivaldos politikai naudoja jiems skirtas lėšas kanceliarinėms prekėms, pokalbiams telefonu, transportui, ar visada teisingai gauna užmokestį, susijusį su politine veikla. Kontrolės komitetas, išklausęs jo nario Petro Račkausko pranešimo, pateikė penkias rekomendacijas dėl racionalesnio šių lėšų naudojimo. Pasiūlymus rengė mero Vaclovo Andrulio potvarkiu sudaryta komisija, kurioje dirbo visų rajono tarybos komitetų pirmininkai.

                      Gruodžio 19 d. vykusiame savivaldybės tarybos posėdyje vicemeras Egidijus Ūksas pateikė su tuo susijusius rajono tarybos veiklos reglamento pakeitimus. Juose numatyta, kad už darbą, susijusį su rajono tarybos veikla, politikams gali būti užmokėta ne daugiau kaip už 40-ies valandų darbą per mėnesį. Tarybos narė Janina Skeberdienė klausė, kas atlygins tarybos nariui, jei jis sugaiš daugiau kaip 40 valandų? P. Račkauskas atsakė, kad jo atliktoje analizėje tik vienas politikas (Zenonas Mačernius – aut. pastaba) nurodė, kad per mėnesį dirbo daugiau kaip 40 valandų.

                      Reglamento pakeitimuose pasiūlyta sumažinti išlaidas kanceliarinėms prekėms nuo 0,5 iki 0,4 minimalios mėnesinės algos (MMA). Kontrolės komiteto pirmininkė Regina Musneckienė sakė, jog buvo pasiūlyta maksimalią sumą sumažinti iki 0,25 MMA. V. Andrulis teigė, jog jis pasisakė už 0,3 MMA, tačiau sutinka ir su E. Ūkso pasiūlyta suma. P. Račkauskas pasidžiaugė, kad politikų išlaidavimo paviešinimas buvo efektyvus, nes lapkričio mėnesį rajono tarybos narių išlaidos sumažėjo maždaug perpus, o kai kurių dar daugiau. Jam pritarė ir meras, pateikęs faktą, kad vienas rajono tarybos narys per mėnesį telefoniniams pokalbiams nurodė, jog išleido net 249 eurus.

                      Račkauskas pareiškė, kad mero sudaryta komisija neatsižvelgė nė į vieną iš penkių Kontrolės komiteto rekomendacijų. Be to, politikas pastebėjo, kad maksimalią sumą, skirtą kanceliarinėms išlaidoms, sumažinus nuo 0,5 iki 0,4 MMA, pinigais ji bus didesnė nei buvo iki šiol, nes nuo 2020 m. didėja pati MMA. Jis, kaip ir tarybos narys Vytautas Barkauskas, nebalsavo už E. Ūkso pateiktus rajono tarybos veiklos reglamento pakeitimus. Balsų dauguma šiems pakeitimams pritarta.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

UAB ROSEBA