BIČIULIS

                      Atsižvelgusi į vietos gyventojų susidomėjimą planuojamų vėjo jėgainių statyba Kelmės rajone, Kelmės rajono savivaldybė nori gauti suinteresuotos visuomenės dalies nuomonę dėl Kelmės rajono teritorijos bendrojo plano (toliau – BP) pakeitimų, patvirtintų Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-94, sprendinių koregavimo. Siekiama koreguoti Kelmės rajono teritorijos BP – teritorijų planavimo dokumentą, rengiamą keliais etapais, kurie apima analizes, gyventojų nuomonių tyrimą, BP koncepcijos ir BP projekto parengimą.

                      Kviečiame visus suinteresuotus fizinius ir juridinius asmenis pareikšti nuomonę – prisidėti prie Kelmės rajono ateities planavimo.

                      Pasiūlymų rinkimo tikslas – sužinoti Kelmės rajono suinteresuotos visuomenės dalies (gyventojų, įmonių ir kt.) nuomonę apie Kelmės rajono teritorijų planavimo problemas atsižvelgiant į Kelmės rajono savivaldybės parengtus BP sprendinius, išklausyti pastabas ir pageidavimus.

                      Atsižvelgus į visų suinteresuotų asmenų nuomonę, bus galima nustatyti Kelmės rajono savivaldybės BP sprendinių koregavimo apimtį ir planavimo tikslus bei uždavinius.

                      Pasiūlymus dėl Kelmės rajono savivaldybės BP sprendinių koregavimo galima teikti raštu iki 2020 m. rugpjūčio 1 d. Kelmės rajono savivaldybės administracijai (adresu: Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, el. paštas info@kelme.lt). Papildomą informaciją teikia Architektūros ir urbanistikos skyrius (207, 208 kab., pasiteirauti tel. 8 (427) 69 160, 8 (427) 69 070).

                      Aktuali informacija, susijusi su BP koregavimo rengimu, skelbiama Kelmės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.kelme.lt nuorodoje Teritorijų planavimas>Bendrieji planai>Kelmės rajono bendrasis planas.

Savivaldybės administracijos direktorius Stasys JOKUBAUSKAS

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Prieš tai buvęs įrašas
«
UAB ROSEBA