2022-10-04 (Antradienis)         Kelmės rajono laikraštis     ISSN 1648-0155

9 thoughts on “Buvęs meras V. Andrulis – atvejo vadybininkas

 1. Vis dėl to jis negaliėjo būti įdarbintas atvejo vadybininku, nes įstaigos puslapyje nurodyta prie Andrulio pavardės jo pareigų parašymas, kad yra A2 lygio.
  pareigybei „KELMĖS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO NEDIRBANČIŲ ASMENŲ ATVEJO VADYBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I SKYRIUS PAREIGYBĖ 1. Kelmės rajono socialinių paslaugų centro nedirbančių asmenų atvejo vadybininko (toliau – darbuotojas) pareigybė (kodas 263506) yra priskiriama specialistų pareigybių grupei ir reikalinga Užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims, modelio (toliau – Modelis) tikslams įgyvendinti. Koordinuojantis susitarimo dėl integracijos į darbo rinką įgyvendinimą ir susitarime numatytų užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų teikimą asmenims. 2. Pareigybės lygis – A2. Valstybės tarnybos įstatymo į str.5 str. 4 d. nurodyta“4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės ir savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų, kurie užima Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatyme numatytas A lygio pareigybes, taikomas šio įstatymo 4 straipsnis. Valstybės tarnybos įstatymo 4 str. nurodyta, kad „1. Valstybės tarnautojas privalo būti nepriekaištingos reputacijos. 2. Valstybės tarnautojas arba asmuo, pretenduojantis tapti valstybės tarnautoju, nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis: 1) įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl tyčinio nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba nepasibaigusį laidavimo terminą; 2) įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl nusikaltimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar dėl korupcinio pobūdžio nusikaltimo, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme, padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba nepasibaigusį laidavimo terminą; 3) įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl nusikaltimo, kuriuo padaryta turtinė žala valstybei, ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba nepasibaigusį laidavimo terminą; 4) įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl baudžiamojo nusižengimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio baudžiamojo nusižengimo, kaip jis apibrėžtas Korupcijos prevencijos įstatyme, padarymo ir nuo apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nepraėjo 3 metai arba yra nepasibaigęs laidavimo terminas; 5) atleistas iš valstybės tarnautojo pareigų už šio įstatymo 33 straipsnio 5 dalies 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 punktuose nurodytus šiurkščius pažeidimus arba šio įstatymo 34 straipsnio 2 dalyje numatytu atveju pripažintas padaręs šiurkštų tarnybinį nusižengimą, už kurį turėtų būti skirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų, ir nuo atleidimo iš pareigų dienos arba nuo pripažinimo padarius šiurkštų tarnybinį nusižengimą dienos nepraėjo 3 metai; 6) atleistas iš darbo, pareigų ar praradęs teisę verstis atitinkama veikla už kituose įstatymuose keliamo nepriekaištingos reputacijos reikalavimo neatitiktį ar elgesio (etikos) normų pažeidimą ir nuo atleidimo iš darbo, pareigų ar teisės verstis atitinkama veikla praradimo dienos nepraėjo 3 metai; 7) atleistas arba pašalintas iš skiriamų arba renkamų pareigų dėl priesaikos ar pasižadėjimo sulaužymo, pareigūno vardo pažeminimo ir nuo atleidimo arba pašalinimo iš pareigų dienos nepraėjo 3 metai; 8) yra ar buvo įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys, jeigu nuo narystės pabaigos nepraėjo 3 metai. 3. Valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo privalo užtikrinti, kad į valstybės tarnautojo pareigas būtų priimti tik nepriekaištingos reputacijos reikalavimus atitinkantys asmenys. 4. Vykdydamas šio straipsnio 3 dalyje nustatytą pareigą, valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo turi teisę motyvuotu rašytiniu prašymu kreiptis į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas.
  Andrulis turi būti atleistas pagal LR Darbo kodekso 60 straipsnį. Darbo sutarties nutraukimas nesant darbo sutarties šalių valios

  1. Darbo sutartis privalo būti nutraukta be įspėjimo:

  1) kai įsiteisėja teismo sprendimas arba teismo nuosprendis, kuriuo darbuotojas nuteisiamas bausme, dėl kurios negali dirbti darbo;

  1. Tokiu atveju reikia kreiptis į Vyriausybės atstovą, kad panaikintų neteisėtą Paslaugų centro direktorės sprendimą dėl jo priėmimo.

 2. Yra daug baisesnis nusikaltėlis valstybėje-celofanas kurio pravardę visos žiniasklaidos priemonės ir pagrindiniai TV kanalai vardina tikslu sužlugdyti pilietinės visuomenės iniciatyvą, o Andrulis tesusilaukė tik L. Dirbanauskaitės dėmesio. Prasmirdusi korupcija nebus paviešinta valstybės mastu, nes turi rajono savivaldybės, valstybės teisingumo užuojautą ir supratimą.

 3. O kodėl Andrulis negali dirbti gatvių šlavėju arba statybininku?Kokius čia cirkus Kelmė krečiate?Kas čia per pokštai?Ir vėl išlindo“senos pažintys“Tikrai net šlykštu.

  1. Teismas gali uždrausti eiti tam tikras pareigas, bet išsilavinimo iš žmogaus atimti negali. V.Andrulis- agronomas su aukštuoju išsilavinimu. Keista būtų, jei gatves šluotų ar cementą nešiotų. Šluokit ramiai tas gatves, iš Jūsų darbo buvęs meras nesikėsina atimti.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.