BIČIULIS

            Kelmės rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188768730, buveinė – Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, elektroninio aukciono (interneto svetainėje www.evarzytines.lt) būdu parduoda nekilnojamąjį turtą:

  1. Pastatą – dirbtuves, unikalus Nr. 4400-4122-8119, plotas 78,12 kv. m, ir šiam objektui priskirtą 0,0220 ha žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-5247-8623, esančius Parko g. 7, Johampolio k., Tytuvėnų apyl. sen., Kelmės r. Pradinė objekto pardavimo kaina 1214,00 Eur, iš šios sumos nekilnojamojo turto kaina 760,00 Eur, žemės sklypo kaina 40,00 Eur, žemės sklypo formavimo išlaidos 414,00 Eur. Registracijos dalyvauti aukcione mokestis 50,00 Eur, pradinis įnašas ne mažesnis kaip 121,00 Eur. Nekilnojamojo turto apžiūra vykdoma iš anksto susitarus su Tytuvėnu apylinkių seniūnijos seniūnu Valdu Ivanausku, el. p: valdas.ivanauskas@kelme.lt, tel. +370 686 07722.
  2. Pastatą – mokyklos sporto salę, unikalus Nr. 4400-4122-7998, plotas 105,55 kv. m, ir šiam objektui priskirtą 0,1500 ha žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-5327-2765, esančius Parko g. 5, Johampolio k., Tytuvėnų apyl. sen., Kelmės r. Pradinė objekto pardavimo kaina 1514,00 Eur, iš šios sumos nekilnojamojo turto kaina 800,00 Eur, žemės sklypo kaina 300,00 Eur, žemės sklypo formavimo išlaidos 414,00 Eur. Registracijos dalyvauti aukcione mokestis 50,00 Eur, pradinis įnašas ne mažesnis kaip 151,00 Eur. Nekilnojamojo turto apžiūra vykdoma iš anksto susitarus su Tytuvėnų apylinkių seniūnijos seniūnu Valdu Ivanausku, el. p: valdas.ivanauskas@kelme.lt, tel. +370 686 07722.
  3. Negyvenamąją patalpą – mokslo paskirties patalpą, unikalus Nr. 4400-5483-2569:5403, plotas 531,42 kv. m, esančią Mokyklos g. 11-1, Šaltenių k., Kelmės r., pastatą – tualetą, unikalus Nr. 4400-0001-9470, pastatą – malkinę, unikalus Nr. 4400-0001-9481, ir šiam objektui priskirtą 0,3593 ha žemės sklypo plotą iš 0,9856 ha, unikalus Nr. 4400-1668-5422, esančius Mokyklos g. 11, Šaltenių k., Kelmės r. Pradinė objekto pardavimo kaina 9000,00 Eur, iš šios sumos nekilnojamojo turto kaina 8250,00 Eur, žemės sklypo kaina 750,00 Eur. Registracijos dalyvauti aukcione mokestis 50,00 Eur, pradinis įnašas ne mažesnis kaip 900,00 Eur. Nekilnojamojo turto apžiūra vykdoma iš anksto susitarus su Kelmės apylinkių seniūnijos seniūnu Algimantu Dambrausku, el. p. agimantas.dambrauskas@kelme.lt, tel. +370 686 07722.

            Aukcionų dalyvių registracijos pradžia 2021-03-22 00:00 val., pabaiga 2021-03-24 23:59 val.

            Aukciono pradžia 2021-03-29 09:00 val., pabaiga 2021-04-01 13:59 val.

Aukcionas vykdymo būdas – elektroninis aukcionas, vykdomas informacijų technologijų priemonėmis interneto svetainėje www.evarzytines.lt, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 ir Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašu, patvirtintu VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2018-05-30 įsakymu Nr. P1-142.

                      Darbuotojas, atsakingas už programos vykdymą, nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarčių rengimą – Aldona Kučinskienė, Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 659 27998, el. p. aldona.kucinskiene@kelme.lt. Nekilnojamajam turtui priskirto valstybės žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį su aukciono laimėtoju sudaro VĮ Turto bankas. Parduodamo nekilnojamojo turto viešojo aukciono sąlygos skelbiamos interneto svetainėje http://www.kelme.lt/Privatizavimas33762

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Sekantis įrašas
»
UAB ROSEBA