BIČIULIS

Kviečiame dalyvauti 2018 m. Kelmės rajono savivaldybės

neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų,

finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, konkurse

                      Programos teikiamos vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, atrankos ir finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-208.

                      Programa turi būti skirta neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi dalyvių kvalifikacijai ir (arba) kompetencijoms tobulinti kalendoriniais 2018-ais metais. Prioritetai: užsienio kalbų (anglų, vokiečių) mokymas; verslumo gebėjimų ugdymas; žinių suteikimas apie įsiliejimą į darbo rinką; tarpasmeninių santykių artimoje aplinkoje tobulinimas; mokytojų specialiosios pedagogikos ir psichologijos kompetencijų ugdymas; kompleksinis Trečiojo amžiaus universiteto studentų bendrųjų gebėjimų ugdymas didinant jų savivertę.

                      Programos veiklos per kalendorinius metus turi būti įgyvendinamos ne trumpiau kaip 7 darbo dienas.

                      Konkursui teikiami dokumentai:

  1. Užpildyta ir teikėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašyta ir užantspauduota paraiška (Tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T-208 1 priedas) ir numatomas užsiėmimų grafikas (Tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T-208 2 priedas) (originalus arba elektroninė versija PDF formatu).
  2. Teikėjo įstatų (nuostatų) patvirtinta kopija.
  3. Jeigu įgyvendinant programą dalyvauja partneris, teikiama bendradarbiavimo arba jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties patvirtinta kopija.
  4. Paraiška ir grafikas pateikiami užantspauduotame voke, sunumeruotais lapais, susegta arba nuskenuota ir atsiunčiama el. paštu vijoleta.norkute@kelme.lt.

                      Paraiškas teikti iki 2017 m. lapkričio 27 d. Kelmės rajono savivaldybės administracijai adresu: Vytauto Didžiojo g. 58 (130 kab.), Kelmė.

                      Dėl smulkesnės informacijos kreiptis į Vijoletą Norkutę, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiąją specialistę, tel. 8 655 91 658.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Prieš tai buvęs įrašas
«
UAB ROSEBA