BIČIULIS

Draugo mokykla

2013-05-24

<Loreta DIRBANAUSKAITĖ>

Dažnai mėgstame pabambėti, kad jaunimas šioks ir anoks, kad jiems niekas neįdomu ir t.t. Tačiau, ar tikrai taip? Gal dažniau matome negatyvią jaunimo pusę, o akis užmerkiame tuomet, kai imasi iniciatyvų.

2013-05-24Praėjusį antradienį teko bendrauti su mokinių parlamento nariais, projekto „Draugo mokykla“ dalyviais. Nustebino jų branda, užsidegimas ir aktyvumas, noras veikti. Gal prieš dvejus metus mažai teko girdėti apie aktyvesnę mokinių parlamento veiklą. Kol jų kuruoti nesiėmė Jaunimo reikalų koordinatorė Vaida Samušienė. Dabar, pasak Vaidos, jos kabinete durys neužsidaro. Mokinių parlamento nariai čia ateina su savo problemomis, idėjomis, kurias sprendžia bei įgyvendina kartu. Nereikia jiems nurodinėti, ką dirbti ar organizuoti. Patys jaunuoliai kupini idėjų, kurias patys ir realizuoja.

Kražių gimnazijos mokinių tarybos pirmininkė Nida Palubinskaitė sakė, kad Jaunimo centre būtinai bent kartą per mėnesį susirenka mokinių parlamentas. Per tuos dvejus metus organizuota nemažai renginių, tai – Jaunimo dienos, paminėta Žemės diena, savanoriauta TAFISA renginiuose Kelmėje, vykta į Vijurkų globos namus, kur nuvežti moksleivių surinkti žaislai, rinktos ir nuvežtos aukos padegėliams ir t.t. Kas pasakys, kad šis jaunimas neturi idėjų, ar yra beširdžiai?

Šie jaunuoliai ne tik turi idėjų, bet ir stengiasi jas įgyvendinti.

Jau nieko nebestebina mokinių vizitai pas svečių šalių bendraamžius. Dažnai laikraštyje skelbiami įgyvendinti vienos ar kitos Kelmės rajono mokyklos projektai su užsienio šalių partneriais.

O kaip gyvena bendraamžiai šalia esančiose rajono mokyklose? Kuo rajono mokyklos panašios, kuo skiriasi, kuo gali pasididžiuoti ir kokios patirties gali pasisemti rajono moksleiviai vieni iš kitų? Šie klausimai pirmiausia kilo rajono mokinių parlamento prezidentui Laurynui Zavadskiui. Šią idėją palaikė mokinių parlamentas. Taip atsirado projektas „Draugo mokykla“.

Projekte „Draugo mokykla“ dalyvavo Kelmės J. Graičiūno, Kražių, Tytuvėnų, Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos ir „Aukuro“ vidurinė mokykla, kurių direktoriai mielai sutiko priimti svečius. Šiose mokyklose vieną dieną praleido kitų mokyklų 9-11 klasių keli mokiniai. Kaip jiems sekėsi, kas patiko ar nepatiko? Apie tai praėjusį antradienį ir kalbėjosi Jaunimo centre susirinkę projekto dalyviai. Tiesa, susitikime negalėjo dalyvauti projekto dalyviai iš Užvenčio.

Į J. Graičiūno gimnaziją vyko po dvi mokines iš Tytuvėnų, Užvenčio Šatrijos Raganos ir Kražių gimnazijų ir viena – iš „Aukuro“ vidurinės mokyklos. Mokinės puikiai įvertino lietuvių kalbos ir matematikos mokytojų darbą, sakė, kad jos stiprios specialistės. Stebino užrakinti kabinetai pertraukų metu, ko nebūna kitose mokyklose. Džiaugėsi muzikiniu skambučiu. Gailėjosi, kad negalėjo patekti į įrašų studiją, nes tokios kitos mokyklos neturi. Kaip didžiausią problemą įvardijo valgyklos maistą. Šios mokyklos svečiams nuostabą sukėlė valgykloje pardavinėjamas nesveikas maistas: picos, užkepėlės, submarinai ir t.t. Be to, sakė, kad prie mėsos patiekalų buvo labai mažai daržovių ir garnyro.

Tytuvėnų gimnazijoje lankėsi dvi J. Graičiūno gimnazijos mokinės ir trys „Aukuro“ vidurinės mokyklos mokiniai. Jie džiaugėsi draugiškais vaikais ir mokytojais. „Aukuro“ mokiniams įspūdį paliko matematikos pamoka bei mokytoja, kuri buvo ne tik stipri specialistė, bet ir žvilgsniu gebėjo susitvarkyti su klase. Aukuriškiai sakė, kad direktorė matematikos pamokų dažnai neveda, todėl pajuto, kad jų žinios silpnos. J. Graičiūno mokines vargino maži vaikai, jų keliamas triukšmas, lakstymas koridoriais, jos džiaugėsi, kad šio „malonumo“ savo mokykloje nepatiria. Abiejų mokyklų mokiniai pastebėjo, kad Tytuvėnų gimnazijai labai trūksta kompiuterių, jų pasigedo skaitykloje, o ir klasėse bei kabinetuose jų gana nedaug be to ir seni.

Kražių gimnazijoje lankėsi dvi mokinės iš J. Graičiūno, trys mokiniai iš Užvenčio Šatrijos Raganos ir dvi mokinės iš Tytuvėnų gimnazijų. Visus pribloškė gana šaltas sutikimas, atrodė lyg niekas nenori bendrauti, nemato, tačiau dienai įsibėgėjus santykiai pasikeitė, pasijuto kaip namuose, net gėlėmis vaikinai palepino. Nustebino fizikos ir matematikos mokytojų nenoras bendrauti. Mokiniams susidarė įspūdis, kad mokytojas atėjo, pravedė pamoką, po to uždarė duris ir išėjo. Trūko mokinių įtraukimo į pamoką. Labai nemalonų įspūdį paliko valgyklos darbuotojų nemandagus aptarnavimas.

Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijoje vieną dieną praleido trys J. Graičiūno gimnazijos moksleiviai. Jie džiaugėsi, kad ši gimnazija turi didelę sporto salę, be to, pertraukų metu mokiniai laiką leidžia sporto aikštelėje, žaidžia krepšinį, o Kelmės gimnazijoje krepšinį žaisti einama į aikštelę tik po pamokų. Labai gąsdino skambutis, nes J. Graičiūno gimnazijoje jis jau seniai muzikinis. Gąsdino ir mažesni vaikai, jų keliamas triukšmas, lakstymas koridoriais.

Į Kelmės „Aukuro“ vidurinę vyko du užventiškiai. Kadangi jie aptarime negalėjo dalyvauti, tai nepavyko sužinoti, kas jiems patiko ir kokius pastebėjo trūkumus.

Visi projekto dalyviai džiaugėsi, kad jame dalyvavo ir vienbalsiai tvirtino, kad būtų gerai kitoje mokykloje pasimokyti bent savaitę. Mokinių parlamento prezidentas Laurynas Zavadskis sakė, kad gal pavyks susitarti su mokyklų direktoriais ir spalio mėnesį organizuoti savaitinį projektą.

Jau nuo senų laikų manoma, kad rajono mokyklos konkuruoja tarpusavyje, yra nedraugiškos. Tačiau, pasak projekto dalyvių, ši nuomonė nepasitvirtino. Visur buvo sutikti bei priimti draugiškai.

Visi dalyviai džiaugėsi, kad galėjo palyginti, kas pas juos mokyklose gerai, ko trūksta, kokių turi problemų. O apie pastebėtas problemas sakė netylės, perduos mokinių mintis savo mokyklų direktoriams.

Smagu buvo klausytis jaunuolių atvirų pasisakymų, be noro nuslėpti, užtušuoti. Tik žinant problemą, ją gali spręsti. O „virdamas savose sultyse“ kartais jų ir nebematai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

UAB ROSEBA