BIČIULIS

<Nijolė PETROŠIŪTĖ>

Tytuvėnų bažnyčiaPraėjusio antradienio priešpiečiais per Tytuvėnus žaibu praskriejo žinia, kad nuo sausio 26-osios visų dėmesio centru tapusį Tytuvėnų piligrimų centrą „krėčia“ Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) pareigūnai, kurie Šiaulių apygardos prokuratūros pavedimu atliko patikrinimą, dokumentų poėmius. Pareigūnų vizito tikslas- atlikti aplinkybių patikrinimą dėl Kelmės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito ataskaitoje pateiktų išvadų, kuriuose užfiksuota daug ir grubių pažeidimų, vos telpančių 15-oje lapų.

Vargai dėl neaiškaus darinio

Dar iki gaisro šioje viešojoje įstaigoje (VšĮ) apsilankę savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriai tik patvirtino apie legendomis jau apaugusią piligrimų centre klestėjusią betvarkę, savivalę, neūkiškumą: dalininkų susirinkimas net „nebuvo patvirtinęs VšĮ veiklos strategijos, nėra nustatyti veiklos vertinimo kriterijai, nėra patvirtintų konkurso vadovo pareigoms užimti nuostatų“. Nėra sąrašo, kvalifikacinių reikalavimų, kuriais vadovaujantis į darbą konkurso būdu būtų priimami darbuotojai. „Įstaigos įstatuose nėra nurodyta filialų steigimo bei jų nutraukimo tvarka, o taip pat nėra VšĮ patvirtintų įstaigos vidaus kontrolės tvarkų“. Audito metu buvo nustatyta, kad nebuvo patvirtintos „įstaigos vidaus kontrolės, ilgalaikio turto pripažinimo, perkėlimo ir apskaitos, blankų apskaitos, specialiųjų lėšų naudojimo, komandiruočių išlaidų apmokėjimo, labdaros ir paramos lėšų naudojimo, darbuotojų priedų ir priemokų skyrimo bei mokėjimo, materialinių vertybių perdavimo, darbo laiko apskaitos“. Nebuvo viešai skelbiama įstaigos veiklos ataskaita, kaip tai numato įstatymas. „Neturint juridinio pagrindo buvo įsteigtas neaiškus juridinis darinys (…) Šiaulių vyskupijos muziejus“. Toks „neaiškus darinys“ Piligrimų centre buvo ne vienintelis – čia buvo įsteigtas ir katalikiškas jaunimo centras „Atviri pasauliui“, kuris taip pat niekur neįregistruotas, nėra parengta jokių dokumentų, būtinų teisėtai tokio centro veiklai.

Šiandien tytuvėniškiai vėl kviečiami į kažkokį „neaiškų darinį“ – į anglų kalbos kursus už auką. Tytuvėniškiai stebisi, jog vėl lipama ant to paties grėblio ir labai abejoja, ar jau išspręsti ankstesnieji su finansine apskaita susiję klausimai. Juk ir nelegalioje vienuolyne veikusioje kavinėje atsiskaitymas buvo auka, kuri niekur nebuvo fiksuojama. O dabar – anglų kalbos kursai už auką. Beje, ir dėl visos labdaros auditoriai daug priekaištų turėjo: Piligrimų centras yra užsiregistravęs kaip paramos gavėjas, tačiau ir parama, ir labdara apskaitoma nesilaikant įstatymų. Tiesa, Piligrimų centras savo įstatuose yra įregistravęs net 69 veiklos rūšis, paslaugoms yra numatyti įkainiai. Tačiau realiai ši jų sukurta sistema neveikė, nes  „apskaitos politikoje nėra reglamentuota pajamų apskaita iš bilietų pardavimo“, „ekskursijų paslaugoms įforminti neturi bilietų, o vietoj bilietų naudoja bukletus“, nėra galimybės įvertinti, kiek buvo gauta pajamų.

Be tvarkos ir kontrolės

O tuo pat metu Piligrimų centras kiekvieną mėnesį iš savivaldybės biudžeto lėšų mokėjo TEO po 430 litų už plačiajuostį šviesolaidinį internetą. „Įstaigos vadovo aiškinimu, brangi paslauga buvo įsigyta tam, kad aptarnautų vienuolyno teritorijoje esančias stebėjimo kameras“. Tačiau tos kameros nebuvo apskaitytos, už jas nebuvo paskirtas materialiai atsakingas asmuo. Ką ten kameros – niekas už nieką nebuvo atsakingas, kaip to reikalauja įstatymai. Tik už muziejaus eksponatus buvo atsakinga R. Krencienė, o „už kitas vertybes, net malkas, atsakingas pats P. Jurkaitis“. Kai auditoriai pasigedo dviejų mobiliųjų telefono aparatų, kurie nebuvo nei apskaityti, nei inventorizuoti, buvo pateiktas neva inventorizacijos aprašas, kuriame du telefonai įvertinti 1 litu, kai tuo tarpu jų įsigijimo kaina – 187 ir 298 litai.

Auditoriai konstatavo, kad Piligrimų centras organizavo viešuosius pirkimus taip pat pažeisdamas įstatymus. Be tvarkos… be kontrolės… Vienas to pavyzdys – jau pagarsėjęs malkų pirkimas: „neregistruotą tiekėjų apklausos pažymą parengė ir tinkamiausiu tiekėju pripažino l. e. direktoriaus pareigas P. Jurkaitis. Šį sprendimą patvirtino taip pat P. Jurkaitis. Malkų perdavimo – priėmimo aktus pasirašė taip pat tas pats asmuo – P. Jurkaitis“.

         Gal ir negeras?

FNTT Šiaulių apygardos pareigūnai, po viešnagės Tytuvėnų piligrimų centre, pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl aplaidaus buhalterinės apskaitos tvarkymo. Labai įdomu, jog pagaliau ir patys viešosios įstaigos dalininkai susitarė, jog P. Jurkaitis gal vis tik ir yra „griešnas“, tad sutiko jam skirti nuobaudą papeikimą. Pavedimą inicijuoti nuobaudos skyrimą P. Jurkaičiui praėjusį ketvirtadienį merui suteikė rajono taryba. Iki tol, kaip jau rašėme, už P. Jurkaitį mūru stojo net vyskupas E. Bartulis, jau nekalbant apie atstatydintąjį administracijos direktorių Z. Mačernių. Dalininkų nuomone, Tytuvėnų piligrimų centre buvo „vsio zakono“, o kad sudegė, tai ko pats Dievas savo turtu nesirūpino?

Primename, kad į teismą kreipėsi paveldosaugininkai dėl P. Jurkaičio trukdymo tyrimui ir informacijos ribojimo.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Prieš tai buvęs įrašas
«
Sekantis įrašas
»
UAB ROSEBA