BIČIULIS

<Stasys LIPSKIS>

2014-03-21Ką tik pasirodė Kelmėje gyvenančio Benedikto Morkaičio knyga „Kelmės krašto policija“ /leidykla „Žuvėdra“, 220 psl./. Dvidešimt penkerius metus milicijoje ir policijoje dirbęs autorius sukaupė ne tik didelę patirtį, bet ir pažino teisėsaugos gyvenimą iš arti, todėl autentiškai paliudijo Kelmės krašto policijos istoriją, paminėjo beveik visus čia dirbusius žmones. Gausiai nuotraukomis iliustruotoje knygoje skaitytojai galės pažinti bene šimtą uniformuotų kelmiškių.

Pirmuosiuose knygos skyriuose B. Morkaitis pasakoja, kaip kūrėsi nepriklausomos Lietuvos policija 1918–1940 metais, kaip ši veikla pradėta Kelmės valsčiuje. Nuotraukomis, vaizdžiai užfiksuotais faktais autorius pasakoja apie milicijos raidą pirmosios /1940–1941/ ir vokiečių okupacijų /1941–1944/ metais. Taip puslapis po puslapio prieš skaitytojo akis veriasi milicijos, o dabar policijos kasdienybė, susipažįstame su šioje struktūroje dirbusiais kelmiečiais. Autoriaus kruopščiai surinktą medžiagą svariai papildo knygoje spausdinami milicijoje dirbusių kelmiečių Vlado Nartauto, Jono Petrošiaus, Juozo Kupreščenkos, Povilo Klevinio, Kazimiero Šilerio, Vaclovo Vaitkaus, Jono Jankūno, Genadijaus Lukmino prisiminimai.

Su detektyvine intriga Benediktas Morkaitis aprašo Kelmės krašte įvykdytus didžiausius nusikaltimus, išsamiai ir atvirai pasakoja apie nusikaltėlių paieškas, apie įtemptą ir rizikingą milicininkų darbo kasdienybę.

Palydimajame autoriaus žodyje Benediktas Morkaitis rašo: „Ar tai būtų policija, ar ją pakeitusi milicija – pirmiausia tai žmonės, kurie savo gyvenimą susiejo su teisėsauga. Jie yra pagrindiniai veikėjai kovoje už visuomenės saugumą ir ramybę. Šios knygos tikslas juos nustatyti, aprašyti ir tokiu būdu prisiminti ir priminti visuomenei apie jų labai reikalingą, tačiau nelengvą darbą sudėtingais ir dramatiškais laikais“.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Prieš tai buvęs įrašas
«
UAB ROSEBA