BIČIULIS

Alvydas GEŠTAUTAS

Užvakar posėdžiavo Atrankos komisija, vadovaujama mero Vaclovo Andrulio, teikianti siūlymus rajono tarybai suteikti Kelmės rajono garbės piliečio vardą ir garbės ženklą „Už nuopelnus Kelmės rajonui“.

Tytuvėnų seniūnas Romas Čerkauskas ir Tytuvėnų parapija, kurios raštą pasirašė klebonas Rimantas Žaromskis, pasiūlė Garbės piliečio vardą suteikti iš Tytuvėnų kilusiam verslininkui, buvusiam Seimo nariui,agrarinių mokslų daktarui Jonui Jagminui. Jis yra tarptautinio Tytuvėnų vasaros muzikos festivalio mecenatas, pažadėjęs remti jį iki gyvenimo pabaigos, o po mirties įpareigojęs tą tradiciją tęsti savo artimuosius. J. Jagminas taip pat remia Lino, „Tytuvos“ šventes, yra Tytuvėnuose pastatyto paminklo kunigui ir poetui Ričardui Mikutavičiui fundatorius. Po Tytuvėnų ansamblio gaisro verslininkas ir politikas Vilniuje šv. Jonų bažnyčioje organizavo labdaros koncertą šio architektūros paminklo atstatymui paremti ir pats aukojo solidžią pinigų sumą.

Balsų dauguma komisija pritarė siūlymui suteikti J. Jagminui rajono Garbės piliečio vardą.

Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija ir Užvenčio kultūros centras Garbės piliečio nominacijai pristatė ūkininko, rajono tarybos nario nuo 1990 m., buvusio Seimo nario, rajono mero, vicemero, mero patarėjo, savivaldybės administracijos direktoriaus Zenono Mačerniaus kandidatūrą. Abi įstaigos šia nominacija siūlė įvertinti Z. Mačerniaus nuopelnus už visokeriopą dėmesį švietimui, kultūrai, žemdirbiams, socialinėms problemoms.

Balsų dauguma komisija nutarė siūlyti Z. Mačerniaus kandidatūrą rajono tarybai, kad ši priimtų teigiamą sprendimą.

Sąjūdžio rajono tarybos pirmininkas Antanas Kriaučiūnas ir Samariečių bendrijos Kelmės skyriaus pirmininkas Saulius Mockus pasiūlė Kelmės ligoninės gydytojus Rimtautą Kavaliauską ir Eleną Čėsnienę apdovanoti garbės ženklais „Už nuopelnus Kelmės rajonui“. R. Kavaliauskas buvo Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio rajono iniciatyvinės grupės narys, aktyviai prisidėjo prie Lietuvos valstybės atkūrimo, ne kartą buvo renkamas rajono tarybos nariu. Jis vadovavo Kelmės ligoninei, kai buvo atlikti svarbūs jos atnaujinimo darbai. Dabar gydytojas aktyviai dalyvauja Kelmės katalikų parapijos veikloje. Komisija šiam A. Kriaučiūno ir S. Mockaus pasiūlymui vienbalsiai pritarė.

O E. Čėsnienės kandidatūrai vienbalsiai nepritarta. Komisijos nariai balsavo prieš arba susilaikė. Šią gydytoją buvo siūloma pagerbti, kaip aktyvią samarietę, daug padariusią bendradarbiaujant su Berlyno policija, kitomis tarptautinėmis organizacijomis. Tačiau, komisijos narių nuomone, šio įdirbio dar neužtenka, ir rajono tarybai nesiūlė svarstyti E. Čėsnienės kandidatūros.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Prieš tai buvęs įrašas
«
UAB ROSEBA