BIČIULIS

Rita ŠČIGLINSKIENĖ

Prie Šaulių sąjungos įkūrėjo Vlado Pūtvio-Putvinskio kapo Kelmės miesto kapinėse Kelmės rajono Garbės piliečiui, finansininkui, visuomenės veikėjui Vytautui Dudėnui suteiktas Vlado Pūtvio-Putvinskio klubo Garbės prezidento vardas. Vlado Pūtvio-Putvinskio klubas buvo įkurtas Lietuvos šaulių sąjungos atkūrėjų iniciatyva 1999 m. su tikslu įamžinti Lietuvos šaulių sąjungos įkūrėjo Vlado Pūtvio-Putvinskio atminimą.

– Susirinkome prie Vlado Pūtvio-Putvinskio kapo Kelmės miesto kapinėse, nes rugpjūčio 20 d. sukanka 98 metai kaip buvo išrinkta pirmoji Šaulių sąjungos centro valdyba, kurios pirmininku tapo Vladas Pūtvis-Putvinskis. Todėl ši data ir padiktavo klubo sąskrydį. Taip mes norime pagerbti Lietuvos šaulių sąjungos pirmąjį vadą, dar vadinamą visų šaulių tėvu. Kurio darbai, mintys, raštai yra nemirtingi,– sakė Vlado Pūtvio-Putvinskio klubo prezidentas Stasys Ignatavičius.

Vlado Pūtvio-Putvinskio klubo prezidentas Stasys Ignatavičius susirinkusiuosius supažindino su priimtu nutarimu, iškeliavus Amžinybėn buvusiam Vlado Pūtvio-Putvinskio klubo Garbės prezidentui, Vlado Pūtvio-Putvinskio vaikaičiui, prof. dr. Vaidevučiui Andriui Mantautui, gyvenusiam JAV, klubo Garbės prezidentu paskelbti Vytautą Dudėną. Iki karo Amerikos lietuvio Vytauto Dudėno tėvai Kazys ir Joana Dudėnai gyveno Kelmės rajone, Dievonyse. Ūkis nebuvo didelis – šeima valdė 13 hektarų. Tačiau Vytauto tėvas Kazys Dudėnas priklausė Šaulių organizacijai, buvo kaimo seniūnas, tad, užėjus rusams, šeimos laukė tremtinių dalia. Vytautas Dudėnas baigė Čikagos universitetą, sukaupė didelę patirtį investicijų bankininkystėje bei ryšių su visuomene srityje. Vytautas Dudėnas 1991 m. su žmona Egle grįžo į Lietuvą dirbti savanoriais, buvo finansų ministro patarėjas, padėjo įkurti Lietuvos investicijų banką, vėliau tapo Seimo nariu, o 1999-2000 m. – finansų ministru.

Šaulių sąjungos įkūrėjo Vlado Pūtvio-Putvinskio ir jo vardo klubo Garbės prezidento Vytauto Dudėno garbei sugiedotas Lietuvos himnas.

Visų kelmiškių vardu Vlado Pūtvio-Putvinskio klubo Garbės prezidentą, Kelmės rajono Garbės pilietį Vytautą Dudėną sveikino Kelmės krašto muziejaus direktorė Danutė Žalpienė ir dėkojo už paramą bei pagalbą turtinant muziejaus ekspozicijas. Vlado Pūtvio-Putvinskio klubo Garbės prezidentą sveikino LR Seimo narė, šaulė Gintarė Skaistė, kuri sakė, jog yra didelė garbė stovėti prie Šaulių sąjungos įkūrėjo Vlado Pūtvio-Putvinskio kapo Kelmės miesto kapinėse, padėti gėles ir dar kartą prisiminti, ką šis didis žmogus nuveikė Lietuvos labui. Visiems susirinkusiesiems dėkojo Vlado Pūtvio-Putvinskio proprovaikaitis Tautvilas Putvis. Po pasisakymų Vlado Pūtvio-Putvinskio klubo renginyje dalyvavę Lietuvos šaulių sąjungos nariai vyko ant Graužikų kalno. Čia surengta kalno tvarkymo talka.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

UAB ROSEBA