BIČIULIS

Loreta DIRBANAUSKAITĖ
Alvydas GEŠTAUTAS

Rugsėjo 1-ąją šešiose gimnazijose, Kelmės „Kražantės“ progimnazijoje, penkiose pagrindinėse, jaunimo, sporto, Kelmės specialiojoje, Algirdo Lipeikos menų mokykloje, Suaugusiųjų mokymo, Šedbarų daugiafunkciame, Kelmės profesinio rengimo centruose ir keturiuose lopšeliuose-darželiuose prasidėjo naujieji 2017-2018 mokslo metai.

Šiemet rajono bendrojo lavinimo švietimo įstaigose mokysis apie 3060 mokinių. Ikimokyklines ugdymo įstaigas lankys daugiau kaip 800 vaikų. Ugdymo įstaigose dirbs beveik 700 mokytojų.

Šiemet rajone neuždaryta nė viena mokykla. Tik buvusios Mockaičių ir Maironių pagrindinės mokyklos reorganizuotos į pagrindinius ugdymo skyrius ir atitinkamai prijungtos prie Tytuvėnų gimnazijos bei Liolių pagrindinės mokyklos.

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis ir Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija gavo naujus autobusus.

Šiais mokslo metais yra naujovių. Mokslo metai bus ilgesni ir tęsis iki birželio 15 d. Abiturientai vietoje vieno egzamino, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros, galės rašyti brandos darbą. Mokiniai privalės socialinės globos ar panašiose įstaigose padirbėti atitinkamą valandų skaičių, dalyvauti bent vienoje patyčių ir smurto prevencijos programoje. Mokyklose bus dėstomas Nacionalinio saugumo ir krašto apsaugos kursas, lytinis švietimas.

Nors rajone mokinių ir mažėja, tačiau trūksta matematikos, fizikos, chemijos, biologijos mokytojų. Pasak Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo Stasio Jokubausko, taip yra dėl to, kad šiems specialistams vienoje mokykloje ar darželyje nesusidaro krūvis. Vedėjas dar pastebėjo, kad švietimo vadybininkų netenkina mokinių pasiekimai, todėl šiemet ypatingas dėmesys bus skiriamas ugdymo kokybei.

Liolių pagrindinėje mokykloje Mokslo ir žinių diena prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo vietos, Maironių ir Žalpių parapijų klebonas Remigijus Katilius. Dvasininkas atkreipė dėmesį į neseniai pasakytus popiežiaus Pranciškaus žodžius, kad jaunimas, gyvendamas labai modernių technologijų amžiuje, visada būtų ieškojimų, naujų atradimų kelyje.

Kadangi lijo lietus, naujųjų mokslo metų atidarymo iškilmės vyko mokyklos patalpose. Buvo giedamas Lietuvos himnas. Moksleivius su švente sveikino mokyklos direktorius Albertas Pumputis, rajono tarybos nariai Albertas Brazas ir Ramūnas Baranauskas, Liolių seniūnijos seniūnas Vytautas Mikalauskas, mokyklos ir Mokinių tarybų atstovės Silva Pakatilienė ir Agnė Lapinskaitė.

Mokytojas Antanas Kubilius apdovanojo geriausią praėjusių mokslo metų mokyklos sportininką Audrių Valčiuką, jos rekordus gerinusius moksleivius. Šventė baigėsi mokyklos himnu ir balionų paleidimu.

Šiemet Lioliuose mokysis 100 mokinių. Į mokyklą atėjo devyni pirmokai, juos mokys mokytoja Dalia Savickienė. Rugsėjo skambutis šioje mokykloje buvo paskutinis devyniems dešimtokams. Liolių miestelio ir aplinkinių vietovių mokinius mokys 20 mokytojų.

Kaip minėjome, nuo šių mokslo metų Liolių mokykla turės Maironių pagrindinio ugdymo skyrių. Ten mokysis 60 mokinių, o juos mokys 23 mokytojai. Deja, į Maironių skyrių šiemet atėjo mokytis vos du pirmokėliai, kitą pavasarį čia mokslus baigs aštuoni dešimtokai.

Tytuvėnų gimnazijoje Rugsėjo 1-osios šventė prasidėjo šv. Mišiomis Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčioje.

Tytuvėniškiams pasisekė. Šventės pradžioje susikaupę lietaus debesys išsisklaidė, todėl šventė vyko lauke. Po sugiedoto Lietuvos himno moksleivius su švente sveikino gimnazijos direktorė I. Stankuvienė, meras V. Andrulis, klebonas R. Žaromskis, Tytuvėnų miesto seniūnas R. Čerkauskas, Tytuvėnų apylinkių seniūnijos seniūnas V. Ivanauskas, Tytuvėnų regioninio parko direktorius V. Stonys.

Meras V. Andrulis pasidžiaugė Tytuvėnų gimnazistų brandos egzaminų rezultatais.

Klebonas R. Žaromskis visiems susirinkusiems palinkėjo meilės ir Dievo palaimos.

Į šventę nešini mokyklos vėliava 36 dvyliktokai atlydėjo 20 pirmokų.

Ypatingą dovaną – nuotaikingą dainą – susirinkusiems dovanojo prieš dvi dienas susibūręs mokytojų choras.

Šventė baigėsi mokyklos himnu. Po šventės mokiniai sugužėjo į klases, kur vyko pirmoji pamoka su klasių auklėtojais.

Šiemet Tytuvėnų gimnazijoje mokysis 368 mokiniai. Kartu su 33 Pagryžuvio ikimokyklinio-pradinio ugdymo bei 63 Mockaičių pagrindinio ugdymo skyrių mokiniais Tytuvėnų gimnazija yra didžiausia mokinių skaičiumi mokykla. Beje, ne tik mokinių skaičiumi, bet ir plotu.

Priminsime, kad Tytuvėnų gimnazija šiemet išugdė tris šimtukininkus. Šimtukus gavo trys moksleiviai iš anglų kalbos brandos egzamino. Beje, ir kitų dalykų brandos egzaminų rezultatai buvo aukštesni nei Lietuvos vidurkis.

Galime tik pasidžiaugti Tytuvėnų gimnazijos pasiekimais. Ši gimnazija, kaip buvo skelbta žurnale „Reitingai“, už 2016 metų pasiekimus tarp gimnazijų, nevykdančių priėmimo atrankos, užėmė 62 vietą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Sekantis įrašas
»
UAB ROSEBA