BIČIULIS

                      Kelmės rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188768730, buveinė – Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, elektroninio aukciono (interneto svetainėje www.evarzytines.lt), būdu parduoda:

  1. Administracinį pastatą su gyvenamosiomis patalpomis, unikalus Nr. 5488-1000-1010, 41/100 dalį iš 528,23 kv. m bendro ploto, pagrindinio pastato sienos – rąstų, apmūrytos plytomis, ir šiam objektui priskirtą 1102/2686 dalį žemės sklypo iš bendro 0,2686 ha ploto, kadastrinis Nr. 5407/0002:502 Butkiškės k. v., esančius Dvaro g. 6, Butkiškės k., Kražių sen., Kelmės r. Pradinė objekto pardavimo kaina 4180,00 Eur, iš šios sumos nekilnojamojo turto kaina 2970,00 Eur, žemės sklypo kaina 900,00 Eur, žemės sklypo formavimo išlaidos 310,00 Eur. Registracijos dalyvauti aukcione mokestis 50,00 Eur, pradinis įnašas ne mažesnis kaip 418,00 Eur.
  2. Administracinį pastatą, unikalus Nr. 5498-7004-8018, plotas 599,46 kv. m, plytų mūro sienos, dviejų aukštų, kultūros namų pastatą, unikalus Nr. 5498-7004-8029, plotas 915,11 kv. m, plytų mūro sienos, dviejų aukštų, ir šiam objektui priskirtą žemės sklypą, kurio plotas 0,5979 ha, kadastrinis Nr. 5454/0002:369 Pašilės k. v., esančius Šilo g. 23, Pašilės k., Kražių sen., Kelmės r. Pradinė objekto pardavimo kaina 6761,00 Eur, iš šios sumos nekilnojamojo turto kaina 5785,00 Eur, žemės sklypo kaina 668,00 Eur, žemės sklypo formavimo išlaidos 308,00 Eur. Registracijos dalyvauti aukcione mokestis 50,00 Eur, pradinis įnašas ne mažesnis kaip 676,00 Eur.

                      Aukcionų dalyvių registracijos pradžia 2019-03-26 00:00 val., pabaiga 2019-03-28 23:59 val.

                      Aukciono pradžia 2019-04-02 09:00 val., pabaiga 2019-04-05 13:59 val.

                      Aukcionas vykdomo būdas – elektroninis aukcionas, vykdomas informacijų technologijų priemonėmis interneto svetainėje www.evarzytines.lt, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252) ir Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašu, patvirtintu VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2018-05-30 įsakymu Nr. P1-142.

                      Darbuotojas, atsakingas už programos vykdymą ir nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarčių rengimą – Aldona Kučinskienė, vyr. specialistė, tel. 8(427) 69063, el. p. aldona.kucinskiene@kelme.lt. Nekilnojamajam turtui priskirto valstybės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį su aukciono laimėtoju sudaro VĮ Turto bankas. Nekilnojamojo Turto apžiūra vykdoma suderinus laiką su Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kražių seniūnijos seniūnu Rolandu Karčiausku, tel. +37064511927, el. p. rolandas.karciauskas@kelme.lt. Parduodamo nekilnojamojo turto viešojo aukciono sąlygos skelbiamos interneto svetainėje http://www.kelme.lt/Privatizavimas33762.

Danutė Laivienė

Administracijos direktoriaus pavaduotoja, einanti Administracijos direktoriaus pareigas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Prieš tai buvęs įrašas
«
UAB ROSEBA