BIČIULIS

MERO INICIATYVOS

Rugsėjo 1 d. Kelmės rajono savivaldybėje laikinai Savivaldybės mero pareigas einančio Egidijaus Ūkso iniciatyva lankėsi savo profesinį kelią pradedantys mokytojai.

Rugsėjo 25 d. Kelmės kultūros centre savivaldybės mero pavaduotojo, laikinai einančio Savivaldybės mero pareigas, Egidijaus Ūkso iniciatyva surengtas Kelmės rajono savivaldybės tarybos iškilmingas posėdis vietos savivaldos atkūrimo 30-ies metų jubiliejui paminėti. Šiemet minimas ne tik šis jubiliejus, bet ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-metis.

MERO ATSTOVAVIMAS SAVIVALDYBEI

Birželio 10 d. Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda Naujojoje Akmenėje susitiko su Šiaulių regiono savivaldybių merais, verslo atstovais. Susitikime su šalies vadovu dalyvavo Kelmės rajono savivaldybės mero pavaduotojas, laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas, Egidijus Ūksas.

Susitikime su Prezidentu aptarti visam regionui aktualūs klausimai, savivaldybėms kylantys iššūkiai. Kelmės rajono mero pavaduotojas Egidijus Ūksas pateikė savivaldybės nuomonę dėl gyventojų sveikatos priežiūros, sveikatos paslaugų prieinamumo, dėl rajono gydymo įstaigų ateities.

Rugsėjo 12 d. Šiluvos Jono Pauliaus II aikštėje Kelmės, Raseinių, Šiaulių rajonų ir Šiaulių miesto merai pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria bus siekiama skleisti religinio turizmo ir piligrimystės idėjas šalyje, skatinti lankyti religinius bei kultūrinius objektus ir kurti piligrimystės įvaizdį. Kelmės rajono savivaldybės vardu sutartį pasirašė mero pavaduotojas, laikinai einantis savivaldybės mero pareigas, Egidijus Ūksas.

Bendradarbiavimo sutartis atvers naujas galimybes plėtoti religinį turizmą ne tik šiuose rajonuose, bet ir visoje šalyje. Ją pasirašiusios savivaldybės dirbs drauge, bus atskleidžiamas kiekvienos jų savitumas. Savivaldybės įsipareigoja kasmet biudžete numatyti ne mažesnę nei 10 000 Eur sumą religiniam turizmui skatinti, taip pat įsipareigoja parengti ir patvirtinti bendrą religinio turizmo Lietuvoje skatinimo programą ir priemonių planą.

ATSTOVAVIMAS ŠIAULIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBOJE 2020 METAIS

 

Vasario 18 d. Akmenėje vyko Šiaulių regiono plėtros tarybos posėdis, kuriame dalyvavo visi Šiaulių regiono savivaldybių merai, aptarę veiksnius, trukdančius regiono plėtrai: gyventojų ir darbingo amžiaus žmonių skaičiaus mažėjimą, santykinai nedideles investicijas, mažesnį darbo užmokestį. Regioninės plėtros tarybos narių regioninis požiūris, nebeakcentuojant atskirų savivaldybių poreikių, leidžia siekti bendrų tikslų turimomis priemonėmis – įgyvendinant įvairius projektus. Svarbiausi gyventojams: paviršinių nuotekų sistemų tvarkymo, komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtros Šiaulių regione, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo saistemų renovavimo ir plėtros, vietinio kelių tinklo ir eismo saugumo gerinimo projektai.

Lapkričio 6 d. Kelmės rajono savivaldybės mero pavaduotojas, laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas, Egidijus Ūksas, atstovaujantis rajono savivaldybės tarybą, ir visi kiti 6 Šiaulių regiono savivaldybių merai pasirašė Šiaulių regiono plėtros tarybos steigimo sutartį ir surengė steigiamąjį susirinkimą. Nuspręsta įsteigti specialųjį juridinį asmenį – Šiaulių regiono plėtros tarybą, kuri ateityje rengs, tvirtins savo regiono plėtros planus ir gaus lėšų jiems įgyvendinti. Analogų Lietuvoje neturintis juridinis asmuo galėjo būti įsteigtas tik 100 proc. pritarus visoms regiono savivaldybėms.

APDOVANOJIMAI SAVIVALDYBEI

Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija 2020 m. spalio 10 d. padėkos raštu apdovanojo Kelmės rajono savivaldybę už aktyvų bendradarbiavimą ir reikšmingą indėlį į regioninę plėtrą 2014–2020 m., sėkmingai įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos finansuojamus infrastruktūros projektus.

 

COVID-19 (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PANDEMIJOS VALDYMAS

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE

 

Iš tiesų šie metai nebuvo patys lengviausi medikams. Vienas esminių iššūkių – dirbti COVID-19 infekcijos metu. Teko prisiminti, kaip taisyklingai užsidėti ar nusiimti apsaugos priemones, saugančias nuo pavojingos infekcijos, kaip saugoti save, pacientus ar savo artimuosius. Tačiau karantino metu VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro GMP padalinys ir gydytojai puikiai susitvarkė su pasikeitusiomis darbo sąlygomis. Džiugina tai, kad darbuotojai iki šiol labai atsakingai vykdo savo pareigą COVID-19 infekcijos rizikos sąlygomis. Sukurta mobili komanda, aptarnaujanti visas viešąsias pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančias įstaigas, deleguoti darbuotojai į mobilųjį punktą.  

2020 m. spalio 15 d. įsteigtas  Kelmės rajono savivaldybės mobilus tyrimų punktas  Kaštonų g. 1, Naudvario kaime, Kelmės apylinkių seniūnijoje. Sudarytos 4 mobilios laboratorinių tyrimų paėmimo komandos: VšĮ Tytuvėnų pirminės sveikatos priežiūros VšĮ Kelmės bendrosios praktikos gydytojų centro-Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro-Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro ir bendra VšĮ Šaukėnų ambulatorijos, UAB šeimos klinikos „Vita sana“ ir Antano Jokšo šeimos sveikatos centro mobilios laboratorinių tyrimų paėmimo komandos. Mobilaus punkto koordinatore paskirta Reda Každailienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja. Punktas dirbo pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 10 val. Darbo laiko trukmė buvo nustatoma atsižvelgiant į užsikrėtimo atvejų skaičių.

ŠVIETIMO POKYČIAI 2020 METAIS RAJONE

 

Pradėtas vykdyti projektas „Kokybės krepšelis“, finansuojamas Europos socialinio fondo ir savivaldybės lėšomis, kuriame  dalyvauja Kelmės rajono Pakražančio ir Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos ir Liolių pagrindinė mokykla. Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

          2020 m. daugelyje mokyklų pagerinta ugdymo aplinka.  Iš Savivaldybės biudžeto skirtų lėšų įgyvendintas Kelmės „Aukuro“ mokyklos renovacijos II-as etapas – 106 687,36 Eur, atliktas Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos stogo (dalies) remontas – 44 293,92 Eur, Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio paprastasis remontas – 1 512,5 Eur, Kelmės r. Pakražančio gimnazijos pastato fasado remontas – 3 000 Eur, Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijojos aktų ir sporto salių remontas – 3 182 Eur, Kelmės rajono Elvyravos pagrindinės mokyklos apšvietimo rekonstrukcija ir įrengta poilsio zona mokiniams – 1 618 Eur, Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje vamzdyno, įvažiavimo tako remontas, įrengta žaidimų aikštelė – 38 107,04 Eur. Iš priemonės „Bendrojo ugdymo įstaigų modernizavimas atnaujinant kompiuterinę įrangą“ rajono mokykloms kompiuterinei įrangai įsigyti skirta 10 000 Eur. Kelmės „Kražantės“ progimnazijoje ir Kelmės „Aukuro“ pagrindinėje mokykloje įrengtos gamtamokslinės laboratorijos – 20 000 Eur.

Iš Švietimo ir mokslo ministerijos skirtų lėšų egzaminų centruose Kelmės Jono Graičiūno gimnazijoje ir Kelmės „Kražantės“ progimnazijoje ir Kelmės „Aukuro“ pagrindinėje mokykloje įrengta vėdinimo ir kondicionavimo sistema. Vėdinimo ir kondicionavimo sistemos įrengtos 21 kabinete, 2 aktų salėse, nupirktas 1 mobilus kondicionierius.

          Kelmės lopšelyje-darželyje įgyvendintas projektas  „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“  – 252 000,00 Eur (Europos Sąjungos ir savivaldybės lėšos).

Baigta įrengti fotovoltinė elektrinė Kelmės rajono Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijoje – 15 000 Eur (iš jų 12 000 Eur Europos Sąjungos, dalis lėšų – savivaldybės)

KULTŪROS SRITIES SVARBŪS 2020 METŲ DARBAI

 

2020 m. gegužės 20 d. Savivaldybės mero potvarkiu sudaryta Organizacinė grupė, atsakinga už projektą „Kelmė – Lietuvos kultūros sostinė 2023“. Birželio 12 d.,  rugpjūčio 5 d., gruodžio 4 d. mero potvarkiais pakeista grupės sudėtis.

2020 m. Tytuvėnų kultūros centras persikėlė į naujas patalpas, kadangi senasis pastatas buvo avarinės būklės. Svarstytas klausimas dėl Tytuvėnų pašto pastato pritaikymo kultūrinėms funkcijoms vykdyti.

SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ VEIKLOS SKLAIDA

 

Siekiant viešinti Kelmės rajono savivaldybės veiklą Kelmėje, rajono ir Lietuvos mastu, organizuoti ir įgyvendinti Savivaldybės viešųjų ryšių politiką, formuoti Kelmės rajono savivaldybės įvaizdį vykdant viešojo administravimo veiklą, užtikrintas nuolatinis informacijos apie Kelmės rajono savivaldybės veiklą srautas, rajono visuomenė informuota aktualiais Savivaldybės vadovybės, tarybos, administracijos ir jos struktūrinių padalinių veiklos klausimais.

RAJONO PILIEČIŲ AKTYVUMO IR DALYVAVIMO SAVIVALDOJE SKATINIMAS

 

 

Gyventojus informuoti, informacijai perduoti rajone naudojamos populiariausios formos: susipažinimas su dokumentais, oficialūs dokumentai, projektai, ataskaitos, skelbimai, tiesioginio susirašinėjimo medžiaga, reklama, laikraščiai.

Savivaldybė siūlo gyventojams naudotis elektroninėmis paslaugomis, elektronine demokratija ir kt. Taikant informacines technologijas gyventojai geriau gali informuoti valdžios atstovus apie savo interesus, poreikius, daryti spaudimą siekiant, kad būtų atsižvelgta į jų nuomonę, taip pat lengviau rasti aktualią informaciją. Nuo kovo 16 d. Savivaldybė negalėjo su gyventojais bendrauti tiesiogiai dėl šalyje paskelbto karantino apribojimų.

Seniūnijos rengia susitikimus su gyventojais, norėdamos išsiaiškinti jų norus ar pasiūlymus, vykdo apklausas. Seniūnai teikia ataskaitas seniūnijų gyventojams, vyko mero, Savivaldybės tarybos narių susitikimai su gyventojais seniūnijose, rengiamos seniūnaičių sueigos, stenduose viešinama aktuali tos seniūnijos gyventojams informacija, įvairūs pranešimai, gyventojai stebi Savivaldybės internetiniame puslapyje skelbiamą informaciją.

SAVIVALDYBĖS MERO VEIKLOS 2021 METAMS GAIRĖS

 

Didžiausią dėmesį skirti COVID-19 pandemijos sukeltiems padariniams įveikti.

Užtikrinti sklandų Savivaldybės tarybos, jos komitetų ir komisijų darbą.

Tarybai patvirtinus,  pradėti įgyvendinti Kelmės rajono savivaldybės 2021–2030 m. strateginį plėtros  planą.

Rūpintis Savivaldybės infrastruktūros ir rajono gyventojų gyvenimo kokybės gerinimu: vandentvarkos ir nuotekų tinklų projektų  įgyvendinimu, seniūnijų žvyrkelių asfaltavimu.

Plėsti bendradarbiavimą su verslininkais, skatinti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą rajone.

Stiprinti Savivaldybės įmonių ir įstaigų kontrolę, didinti jų veiklos efektyvumą.

 –––––––––––––––––––

Su visa rajono savivaldybės mero 2020 metų ataskaita išsamiai galite susipažinti rajono savivaldybės interneto svetainėje http://www.kelme.lt.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *