BIČIULIS

Loreta DIRBANAUSKAITĖ

Praėjusiame Kontrolės komiteto posėdyje komiteto nariai domėjosi, ar gali savo tiesioginį darbą atlikti savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja R. Sakalauskienė ir vyriausioji specialistė I. Makauskienė, jei jas Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) metams nušalino nuo Viešųjų pirkimų komisijos darbo.

Jau rašėme, kad vasario 26 dieną mūsų rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisija, kurios sudėtyje buvo ir minėtos specialistės, buvo iškviesta į VPT, kuri ją metams nušalino nuo veiklos bei jos nariams surašė administracijos teisės pažeidimų protokolus ir skyrė baudas.

Tuomet savivaldybės administracijos direktorė, komentuodama susidariusią situaciją, žurnalistui A. Geštautui sakė:

– Spręsim, ką daryti, konsultuosimės su teisininkais. Neatmetame galimybės kreiptis į teismą. Iš mums keliamų pretenzijų dėl dviejų nesutinkame. Dėl vieno VPT reikalavimo yra diskusijų. Jei darysime tarnybinį patikrinimą, tai tik Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjai R. Sakalauskienei, nes ji atsako už šią sritį, taip pat ir už Viešųjų pirkimų komisijos darbo kokybę.

Kontrolės komiteto posėdžio metu savivaldybės administracijos direktorė I. Sirusienė sakė:

– Tarnybinio nusižengimo tyrimas pradedamas valstybės tarnautoją, įtariamą padariusį tarnybinį nusižengimą, į pareigas priėmusio asmens iniciatyva. VPT pranešimuose nebuvo pateiktos rekomendacijos spręsti klausimą dėl raštuose nurodytus pažeidimus padariusių darbuotojų tarnybinės ar drausminės atsakomybės. Pradėti ar nepradėti tarnybinį patikrinimą, skirti ar neskirti tarnybinę nuobaudą priima tik valstybės tarnautoją į pareigas priėmęs asmuo (savivaldybės administracijos direktorė I. Sirusienė – aut. pastaba). Antrą kartą žmogaus bausti negalima. Komisijos narius jau nubaudė VPT. Jie sumokėjo po 72 Eur ir nebegalės dirbti Viešųjų pirkimų komisijoje.

Išgirdus tokius administracijos direktorės I. Sirusienės žodžius, peršasi išvada, kad lojalus direktorei darbuotojas niekada nesulauks tarnybinio patikrinimo. O kaip su nelojaliu?..

Kontrolės komiteto posėdyje dalyvavęs Teisės ir personalo skyriaus vedėjas A. Kasparavičius komiteto nariams sakė, kad R. Sakalauskienė ir I. Makauskienė VPT metams yra nušalintos nuo Viešųjų pirkimų komisijos darbo, tačiau jos gali atlikti techninį darbą, t. y. aptarnauti Viešųjų pirkimų komisiją – rinkti ir pateikti jai duomenis. Pasak A. Kasparavičiaus, šios specialistės nėra pirkimuose dalyvaujantys asmenys.

Kontrolės komiteto pirmininkas E. Ūksas pastebėjo, kad šios dvi specialistės neatlieka visų pareigybėse numatytų funkcijų, todėl reikėtų jas keisti.

Posėdyje buvo domėtasi, kiek pabrango Viešųjų pirkimų komisijos darbas. Jei už darbą Viešųjų pirkimų komisijoje nei R. Sakalauskienei, nei I. Makauskienei, nei D. Genutienei, nei R. Dobrovolskiui, nei M. Raliui, nei L. Petrauskienei priedai ar priemokos skirti nebuvo, tai naujai sudarytos komisijos nariai už papildomą užduočių atlikimą gauna priemokas ir priedus (A. Baltrukas, E. Petrauskas, R. Vaitiekūnas – po 30 proc., A. Dambrauskas – 10 proc.).

Į klausimus, kiek pabrangs Viešųjų pirkimų komisijos darbas ir kiek tai kainuos savivaldybei per metus savivaldybės administracijos direktorė atsakyti negalėjo. I. Sirusienė tik pasakė, kad žmogus turi teisę gauti atlygį už papildomą darbą. Tai kodėl tokio atlygio negavo prieš tai Viešųjų pirkimų komisijos darbe dalyvavę specialistai?

Kadangi nei R. Sakalauskienė, nei I. Makauskienė nebegali metus laiko dirbti Viešųjų pirkimų komisijos darbe, tai jų darbo apimtis sumažėjo. Tačiau savivaldybės direktorė nuo sausio 4 d. iki gegužės 31 dienos už papildomą užduočių atlikimą vykdant Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiosios specialistės L. Kutkutės pareigas, jai esant nėštumo ir vaiko gimdymo atostogose, R. Sakalauskienei skiria 40 proc. priemoką prie tarnybinio atlyginimo, o I. Makauskienei – 55 proc. Suprantama tokia priemoka sausio ir vasario mėnesiais. Bet nuo kovo mėnesio šių dviejų specialisčių darbo apimtys sumažėjo, nes jos nebegali dirbti Viešųjų pirkimų komisijoje. Ar priemokos neturėjo sumažėti?

Be to, nuo kovo 1 d. iki gruodžio 31 d. už svarbių, skubių ir atsakingų darbų vykdymą, taip pat papildomų užduočių atlikimą, kai darbe nėra skyriaus vedėjos R. Sakalauskienės (jos ligos, atostogų metu – aut. pastaba) specialistei I. Makauskienei bus mokamas 30 proc. priedas.

Keista buvo posėdžio pabaigoje išgirsti mero V. Andrulio žodžius, kad šioje situacijoje kalčiausia yra Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė L. Kutkutė, kuri nuo sausio 4 dienos yra nėštumo ir vaiko gimdymo atostogose.

Komisijos narių nuomone, vis dėlto buvo reikalingas tarnybinis patikrinimas. Jis būtų parodęs, kas kaltas, o kas be kaltės apkaltintas. Į tai savivaldybės administracijos direktorė I. Sirusienė atsakė:

– Jokio pažeidimo nepadaryta, kad neatliktas tarnybinis patikrinimas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

UAB ROSEBA