BIČIULIS

Alvydas GEŠTAUTAS

Jau kelis kartus rašėme apie Kelmės ligoninės oftalmologo Jono Pluščiauskio pareiškimą, adresuotą rajono tarybai bei jos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos komitetui. Rašėme ir apie šio rašto nagrinėjimą minėtame komitete, kuris nepriėmė galutinio sprendimo.

Dabar J. Pluščiauskis, kurį atstovauja advokatė Virginija Pluščiauskienė, kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą (ŠAAT). Atsakovais nurodė rajono tarybą ir merą Vaclovą Andrulį. Į teismą medikas kreipėsi pareiškimu „Dėl Kelmės rajono mero bei Kelmės rajono savivaldybės tarybos vilkinimo atlikti veiksmus“. Jame rašoma: „2016 07 29 įregistravau Kelmės rajono savivaldybėje ir atskirai Kelmės rajono tarybos Socialinių klausimų ir sveikatos apsaugos komitete pareiškimą su prašymu atlikti patikrinimą dėl galimo VšĮ Kelmės ligoninės direktorės B. Petrošiutės tarnybinio nusižengimo diskriminuojant darbuotojus, darbuotojų nepagrįstą persekiojimą, darbo etikos pažeidimus, įgaliojimų viršijimą dėl gydytojų specialistų profesinės kompetencijos nustatymo, dėl nepagrįsto oftalmologų etatų mažinimo ir kt.“

Pareiškėjas nurodė ir priežastis dėl kurių kreipėsi į savivaldybės tarybą. Pirmiausia dėl to, kad rajono taryba yra Kelmės ligoninės steigėja ir yra atsakinga už šios įstaigos veiklą, privalo organizuoti jos kontrolę.

Į ŠAAT J. Pluščiauskis kreipėsi todėl, kad per 30 dienų negavo nei iš rajono tarybos, nei iš jos vadovo mero jokio atsakymo, o jo prašymas net nepradėtas tirti. Be to, J. Pluščiauskio advokatė V. Pluščiauskienė, vadovaudamasi Advokatūros įstatymo 44 straipsniu, kuris įpareigoja teikti informaciją, reikalingą teismui, paprašė mero V. Andrulio pateikti atitinkamą informaciją bei dokumentų nuorašus. Prašoma sprendimo dėl Kelmės ligoninės Stebėtojų tarybos sudarymo ir jos narių patvirtinimo, darbo reglamento tvirtinimo, kompetencijos, funkcijų ir atsakomybės, sprendimo dėl Stebėtojų tarybos narių pasikeitimo. Taip pat advokatė prašo steigėjo sprendimų dėl Gydymo tarybos formavimo tvarkos, reglamento. Klausiama, kokiu būdu steigėjui buvo pranešta apie gydymo paslaugų apimties mažinimą dėl naikinamų gydytojų specialistų etatų Kelmės ligoninėje 2016 m. Prašo pateikti rajono tarybos sprendimą šiuo klausimu. Domimasi, kodėl nėra viešai paskelbta Kelmės ligoninės ataskaita už 2015 m. šios viešosios įstaigos (VšĮ) interneto tinklalapyje. Iš viso V. Pluščiauskienė prašo atsakyti į 14 klausimų arba pateikti dokumentų nuorašus.

Pluščiauskio advokatė paprašė ir iš Kelmės ligoninės administracijos atitinkamų dokumentų: vieno ligoninės direktorės įsakymo, 2013-2016 m. gydytojo J. Pluščiauskio darbo veiklos analizės duomenų, pateikti pastarojo veiklos analizę už 30 paskutinių darbo metų, duomenų apie 2013-2016 m. paskirtas drausmines nuobaudas, turimos kvalifikacijos dokumentų, pažymą apie darbo užmokestį, priedus ir kitokias priemokas pagal kiekvieną mėnesį už 2008-2016 m. laikotarpį, nurodant faktiškai dirbtų valandų skaičių. Be to, advokatė iš Kelmės ligoninės administracijos prašo šios VšĮ Įstatų, jos direktorės pareigybinių nuostatų bei įstaigos 2013-2015 m. veiklos ataskaitų.

Pluščiauskienė dešimt įvairių klausimų pateikė Sveikatos apsaugos ministerijai. Juose klausiama, ar kai kurie Kelmės ligoninės dokumentai neprieštarauja sveikatos apsaugos ministro įsakymams, prašo informacijos apie gydytojo oftalmologo darbo krūvio normatyvus ir t.t. Nusiųstas raštas ir Šiaulių teritorinei ligonių kasai. Jai pateikiami keturi klausimai, susiję su Kelmės oftalmologų darbu, teiraujamasi ar Ligonių kasa tikrino šios srities specialistų darbo krūvį.

Be to, J. Pluščiauskis parašė prašymą Šiaulių teritorinei darbo ginčų komisijai. Prašyme „Dėl VšĮ Kelmės ligoninės direktoriaus 2016 08 26 d. įsakymo Nr. P1-399 (11.1) „Dėl drausminės nuobaudos skyrimo Jonui Pluščiauskiui panaikinimo, atlyginimo priteisimo už viršvalandinį darbą.“ rašoma: „2016 08 26 gavau VšĮ Kelmės ligoninės direktoriaus 2016 08 26 d. įsakymą Nr. P1-399 (11.1) „Dėl drausminės nuobaudos skyrimo Jonui Pluščiauskiui“.

Drausminė nuobauda – papeikimas man paskirtas už tai, kad „2016 m. liepos 28 d. G. S. (išsamesni duomenys pateikiami), be šeimos gydytojo siuntimo kreipusis į VšĮ Kelmės ligoninės konsultacijų poliklinikos gydytoją oftalmologą Joną Pluščiauskį dėl akies perštėjimo ir skausmo, nebuvo suteikta gydytojo konsultanto konsultacija.

Manau, drausminė nuobauda yra paskirta nepagrįstai bei neteisėtai, todėl yra naikintina dėl tokių priežasčių…“ Jas medikas nurodo. Jo argumentus „Bičiulis“ pateikė rugpjūčio 10 d. numeryje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Prieš tai buvęs įrašas
«
Sekantis įrašas
»
UAB ROSEBA