BIČIULIS

<Bronislavas KLIMAŠAUSKAS>

Praėjusį trečiadienį posėdžiavusi rajono mero K. Arvasevičiaus vadovaujama komisija Literatūrinėms premijoms skirti, leidžiamiems literatūros kūriniams vertinti ir jų leidimo eilės tvarkai nustatyti paskyrė šių metų R. Biržinytės ir Žemaitės literatūrines premijas.

                              R. Biržinytės premija – T. Rimulaitytei

1996 metais įsteigta anksti iš gyvenimo išėjusios kelmiškės poetės, trijų eilėraščių rinkinių autorės, aktyvios kultūros veikėjos R. Biržinytės literatūrinė premija kasmet skiriama Kelmės rajone gyvenančiam ar iš jo kilusiam autoriui už geriausią praėjusiais kalendoriniais metais atskira knyga išleistą kūrybą. Šiemet premija atiteko tytuvėniškei Teresei Rimulaitytei už eilėraščių rinkinį „Kalbėjimas į tylą“. Tai jau penktoji šios autorės knyga, pasak leidinio reziumė, „poetės gilus susikaupimas prie gyvenimo altoriaus, apšviesto Viešpaties saule“. Joje – daug filosofiškai jausmingų posmų apie tikėjimą, meilę savo artimui, apie gimtąją Lietuvą ir jos ne visada branginamą žemelę… T. Rimulaitytė 2003 metais jau yra pelniusi R. Biržinytės premiją už poezijos rinkinį „Trokštu tylos“.

Komisija nutarė pažymėti Kražiuose gyvenančią literatę Iloną Bumblauskienę už originalius leidinėlius vaikams, iš jų – už pernai išleistą Smalsučio augalų knygelę „Kas čia?“ ir „Lavink rankelę!“

Iš viso šia premija apdovanota 14 autorių: A. Miltenienė, V. Kalvaitis (dukart), K. Alekna, I. Viržintas, St. Ramanauskas, J. Ramanauskaitė, O. Jautakienė, R. Krivickaitė, I. Stankienė, V. Gulbinas, J. Garbenienė, V. Adomaitienė, B. Klimašauskas ir T. Rimulaitytė (antrąkart).

Šių metų R. Biržinytės premija bus iškilmingai įteikta gegužės 16–osios popietę Kelmės Žemaitės viešojoje bibliotekoje.

                                Žemaitės premija – Vl. Kalvaičiui

Viena seniausių, 1965 metais įsteigta Žemaitės literatūrinė skiriama už grožinę prozą, literatūrinę publicistiką kaimo tematika, už prozą, atspindinčią nacionalinį savitumą, propaguojančią gimtosios kalbos grožį. Ji šiemet antrąkart įteikiama už pastarųjų dvejų metų geriausią kūrybą.

42–uoju Žemaitės premijos laureatu šiemet tapo Tytuvėnuose gyvenantis Rašytojų sąjungos narys Vladas Kalvaitis už pernai išleistą novelių romaną „Sustiprinto režimo barakas“. Šioje, beveik puspenkto šimto puslapių knygoje autorius per atskirus novelių veikėjus, jų buitį, per asmeninius potyrius parodo sovietinių lagerių pragarą, tragiškus likimus ir išgyvenimo galimybes. Dvi siužeto linijos – neparašyti laiškai senelei ir žiauri lagerių kasdienybė daro pasakojimą įtaigų ir jaudinantį. Romano meninę vertę sustiprina išraiškingos detalės, turtingas žodynas, sinonimika.

Vl. Kalvaitį skaitytojai pažįsta kaip talentingą rašytoją iš jo epigramų bei lyrikos rinkinių „Kolega įsiūlė“, „(Ne)nusipelnęs“, „Skuduriniai žmogeliukai“, „Prieblandos varnas“, iš apsakymų knygų „Volungė“ ir „Svečias iš Magadano“. 1948 metais už tai, kad priklausė patriotinei organizacijai, devyniolikmetis vaikinas buvo areštuotas per Radviliškio gimnazijos baigimo egzaminą ir vėliau nugabentas į lagerį Intoje, kurioje nežmoniškomis sąlygomis kalintas penkerius metus. Po to – tremtis į Sibiro taigą. „Sustiprinto režimo barakas“ – tai Vl. Kalvaičio savotiška gyvenimo knyga, kurią jis rašė 20 metų.

Žemaitės literatūrinę premiją V. Kalvaičiui numatyta iškilmingai įteikti birželio 6–ąją restauruotame Užvenčio dvaro malūne.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

UAB ROSEBA