BIČIULIS

Loreta DIRBANAUSKAITĖ

Norėdama atsakyti į šį klausimą, pasidomėjau kai kuriomis Kelmės rajono savivaldybės įmonių, įstaigų bei ministerijų interneto svetainėmis.

Aprašo reikalavimai

LR Vyriausybė dar 2003 metų balandžio 18 dieną yra priėmusi nutarimą „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“. Šio Aprašo 18 punktas reikalauja: Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Darbo užmokestis“ pateikiami tos įstaigos darbuotojų, einančių vienodas (tai yra to paties pavadinimo, neatsižvelgiant į įstaigos ir (arba) struktūrinio padalinio pavadinimą) arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, šių pareigų pavadinimai, darbuotojų, einančių vienodas arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, skaičius ir šias pareigas einančių darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, taip pat einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis. Einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis turi būti paskelbtas per 10 darbo dienų nuo naujo ketvirčio pradžios, o praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis – per 10 darbo dienų nuo kalendorinių metų pabaigos.

Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.“

Be to, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis apima tarnybinį atlyginimą, įskaitant priedus ir priemokas, jei jie yra paskirti.

Pasirodo šio Aprašo 18 punkto reikalavimų nesilaiko ne tik Kelmės rajono savivaldybės įmonės ir įstaigos, bet ir kai kurios ministerijos. Pavyzdžiui, Švietimo ir mokslo, Socialinės apsaugos ir darbo, Energetikos ministerijos dar nepaskelbė 2016 metų IV ketvirčio darbo užmokesčio vidurkio

Ministrų ir viceministrų algos

Kokias algas gauna mūsų ministrai ir viceministrai?

Ministrai 2015 m. uždirbo nuo 3106 iki 3785 Eur, o 2016 m. IV ketvirtį jiems buvo paskirtas darbo užmokestis nuo 3106 iki 3819 Eur (išimtis – Kultūros ministerija, kultūros ministro 2016 m. IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis buvo 6525 Eur). Viceministrai 2015 m. uždirbo nuo 2461 iki 2820 Eur, o 2016 m. IV ketvirtį – nuo 2497 iki 3071 Eur.

Kiek uždirba meras, savivaldybės administracijos darbuotojai?

Šį kartą galima pasidžiaugti Kelmės rajono savivaldybės administracijos laiku pateikta informacija apie darbuotojų darbo užmokestį.

Viceministrų algai galime prilyginti Kelmės rajono mero V. Andrulio darbo užmokestį. Meras 2015 m. vidutiniškai uždirbo 2345 Eur, o 2016 m. IV ketvirtį – 2761 Eur.

Mero pavaduotojas I. Šimkus 2015 m. vidutiniškai uždirbo 1654 Eur, 2016 m. IV ketvirtį – 1958 Eur. Savivaldybės administracijos direktorė I. Sirusienė 2015 m. vidutiniškai uždirbo 1794 Eur, o jos pavaduotoja D. Genutienė 1300 Eur, o 2016 m. IV ketvirtį – atitinkamai 1949 Eur ir 1448 Eur. Savivaldybės administracijos skyrių, poskyrių vedėjų vidutinis darbo užmokestis 2015 m. buvo 1180 Eur, o 2016 IV ketvirtį – 1177. Skyrių vedėjų pavaduotojų alga 2015 m. siekė 1011 Eur, o 2016 m. IV ketvirtį sumenko iki 994 Eur. Seniūnų alga 2015 m. buvo 1112 Eur, o 2016 IV ketvirtį pakilo iki 1249 Eur.

Įspūdingas Vijurkų globos namų administracijos darbuotojų darbo užmokestis

Sakoma, kad žuvis pūva nuo galvos. Jei jau kai kurios ministerijos nesugeba laiku įvykdyti Aprašo 18 punkto reikalavimų, tai ką kalbėti apie Kelmės rajono savivaldybės įmones ir įstaigas.

Vijurkų globos namų interneto svetainėje skelbiamas 2016 m. II ketvirčio darbo užmokestis.

Nuo 2016 m. IV ketvirčio praėjo jau pusantro mėnesio, tačiau šio ketvirčio vidutinis mėnesis darbo užmokestis vis dar neskelbiamas.

Be to, svetainėje turėtų būti skelbiamas vieno darbuotojo darbo užmokestis, o ne bendras visų darbuotojų, einančių vienodas ar panašias pareigas. Kadangi mokame dalinti, tai suskaičiavome. Nurodoma, kad Vijurkų globos namų administracijoje dirba 3 žmonės, kurie 2016 m. II ketvirtį uždirbo 7270 Eur. Šią sumą padalinę iš 3, gauname, kad vienas administracijos darbuotojas uždirbo 2423,3 Eur. Visi suprantame, kad direktorius už kitus administracijos darbuotojus uždirba daugiau, todėl šios įstaigos vadovės algą galime prilyginti mero ar viceministro algai.

Beje, Vijurkų globos namuose gyvena 40-44 vaikai.

O kiek uždirba kitų rajonų vaikų globos namų direktoriai?

Kauno savivaldybės vaikų globos namų, kuriuose gyvena 60 vaikų, direktorius 2016 m. IV ketvirtį gavo 1172 Eur algos. Telšių vaikų globos namų, kuriuose gyvena 48-60 vaikų, direktorius gavo 777 Eur. Šiaulių vaikų globos namų, kuriuose gyvena 56 vaikai, direktoriaus vidutinis darbo užmokestis buvo 997,6 Eur. Raseinių vaikų globos namų, kuriuose gyvena 30 vaikų, direktoriaus vidutinis darbo užmokestis buvo 828,6 Eur.

Pripažinkime, Vijurkų globos namų direktoriaus darbo užmokestis įspūdingas, jei jį palyginame su kitų rajonų vaikų globos namų direktorių darbo užmokesčiu.

Neskelbia duomenų

Liolių socialinės globos namų interneto svetainėje duomenų apie šios įstaigos darbuotojų darbo užmokestį nepavyko rasti. Svetainės lankytojai informuojami, kad informacija yra ruošiama. Darbuotojų darbo užmokestį slepia ir Kelmės rajono socialinių paslaugų centras.

Savivaldybės įmonių vadovų algos

Savivaldybės įmonės „Kelmės knygynas“ direktorius 2015 metais gavo 749,39 Eur algos, o 2016 m. IV ketvirtį – 848,25 Eur. Nesvarbu, kad ši įmonė dirba nuostolingai. Direktoriaus alga padidėjo beveik 100 Eur.

Darbo užmokestis didėjo ir Kelmės vietinio ūkio direktoriui. Jei 2015 m. pastarasis uždirbo vidutiniškai 1215 Eur, tai 2016 m. IV ketvirtį – 1545 Eur.

UAB „Kelmės šilumos tinklai“ interneto svetainėje nurodyta tik 2016 m. IV ketvirčio vadovo alga. Ji siekė 1500,75 Eur.

UAB „Kelmės vanduo“ interneto svetainėje galime rasti informaciją apie šios bendrovės darbuotojų 2013 m. ir 2014 m. darbo užmokestį, kai dar Lietuvoje gyvavo nacionalinė valiuta – litas. Apie 2015 m. ir 2016 m. darbo užmokestį šioje bendrovėje informacijos nėra.

UAB „Kelmės autobusų parko“ direktoriaus alga 2016 m. IV ketvirtį buvo 1838,43 Eur. Nuo 2016 m. I ketvirčio alga padidėjo daugiau nei 250 Eur.

Įmonių ir įstaigų interneto svetainėse, ieškant informacijos apie darbuotojų darbo užmokestį, nuostabą kėlė tai, kad daugumos įmonių ir įstaigų vadovai interneto svetainių visai neprižiūri, jų pateikiama informacija yra pasenusi ir neatitinka valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms keliamų reikalavimų.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

UAB ROSEBA