BIČIULIS

Alvydas GEŠTAUTAS

Kelmės rajono savivaldybė gavo sveikatos apsaugos viceministrės Gintarės Šakalytės raštą, kuriame prašoma informuoti, kaip bus įgyvendinamos Kontrolės ir audito tarnybos rekomendacijos dėl Kelmės ligoninės. Šį dokumentą ruošė Sveikatos apsaugos ministerijos Vidaus audito tarnybos skyriaus vedėjas Vytenis Gudelis. G. Šakalytė šį raštą atsiuntė po to, kai į ministeriją kreipėsi Seimo narys Kęstutis Masiulis su prašymu išanalizuoti minėto audito užfiksuotus pažeidimus ir užtikrinti, kad ligoninė nustotų švaistyti mokesčių mokėtojų pinigus, taip pat įvertinti, ar ligoninei vadovauja tam reikalingą kompetenciją turintys asmenys.

„Bičiuliui“ su šiuo dokumentu savivaldybės administracijos direktorės Irenos Sirusienės nurodymu nebuvo leista susipažinti. Raštą gavome kitais kanalais. Jame rašoma: „…Susipažinus su audito ataskaita, matyti, kad VšĮ Kelmės ligoninėje:

  1. skiriant priedus ir priemokas vadovaujantiems darbuotojams (pvz., direktoriui, jo pavaduotojui) nesilaikoma teisės aktų reikalavimų;
  2. kompensuojant transporto išlaidas darbuotojams nesilaikoma teisės aktų reikalavimų ir neracionaliai, neefektyviai naudojamas darbo užmokesčio fondas;
  3. neužtikrinama pakankama vidaus kontrolė (pvz., finansų, viešųjų pirkimų srityse), už kurios sukūrimą ir funkcionavimą yra atsakingas įstaigos vadovas;
  4. neužtikrinama efektyvi sveikatos priežiūros paslaugų kokybė;
  5. nesivadovaujama teisės aktų reikalavimais dėl sveikatos priežiūros specialistų darbo krūvių nustatymo, o įstaigoje taikoma darbo apmokėjimo tvarka yra neskaidri, netiksli, nesudaranti sąlygų, kad būtų vienodai ir pagrįstai atlyginta už darbo rezultatus.

Kadangi Sveikatos apsaugos ministerija nėra VšĮ Kelmės ligoninės steigėjas ar dalininkas ir negali tiesiogiai užtikrinti, kad audito ataskaitoje užfiksuoti pažeidimai būtų pašalinti bei būtų užtikrinta, kad lėšos naudojamos racionaliai ir kad įstaigai vadovautų kompetentingi asmenys, prašome Jūsų atsakyti, ar:

– VšĮ Kelmės ligoninė suderino su Kontrolės ir audito tarnyba audito ataskaitoje pateiktų 11 rekomendacijų įgyvendinimo planą;

– kaip ir kada bus įgyvendinamos rekomendacijos, pateiktos Kelmės rajono savivaldybės merui (1 rekomendacija), tarybai (2 rekomendacijos) ir administracijai (4 rekomendacijos);

– bus svarstomas VšĮ Kelmės ligoninės vadovų atsakomybės klausimas (pvz., dėl įstaigai padarytos žalos kompensavimo ir atitikimo užimamoms pareigoms).“

– Kadangi esu kilęs iš Kelmės ir dažnai joje lankausi, sulaukiu kelmiškių, buvusių ir dabartinių medikų nusiskundimų dėl Kelmės ligoninės vadovų nederamo elgesio, kai kurių gydytojų aplaidumo,– „Bičiuliui“ sakė K. Masiulis. – Be to, kai kurie Kelmės rajono tarybos nariai sakė, jog Kontrolės komitete buvo aptartos audito išvados, tačiau politikai ir valdininkai, atsakingi už rekomendacijų įgyvendinimą, kol kas nieko nedaro. Pats susipažinau su audito išvadomis ir susidariau nuomonę, kad yra rimtų pažeidimų. Jei Kelmės savivaldybė ministerijai tik formaliai atsirašinės, tuomet prašysiu, jog situacija ligoninėje pasidomėtų Seimo Sveikatos reikalų komitetas, kuris į tokius pažeidimus žiūri labai atsakingai.

Savivaldybės administracijos direktorė Irena Sirusienė atsakymą paruošti nurodė Teisės ir personalo skyriaus vedėjui Arūnui Kasparavičiui bei savivaldybės gydytojai Indrei Skirmantaitei.

– Sveikatos apsaugos ministerija neturi įtakos Kelmės ligoninei, nes ne ji, o mūsų rajono taryba yra šios medicinos įstaigos steigėja,– teigė A. Kasparavičius. – Kontrolės ir audito tarnybos rekomendacijos bus vykdomos ir su pastarąja suderintas veiksmų planas. Beje, jis yra viešas ir pateiktas savivaldybės interneto svetainėje. Bus sprendžiamas klausimas ir dėl turtinės žalos atlyginimo. Ligoninės direktorė (Benina Petrošiutė – aut. pastaba) atsisako ją atlyginti. Dėl jos atitikimo eiti užimamas pareigas nebus jokio sprendimo, nes auditorių rekomendacijose toks klausimas nekeliamas.

Kontrolieriai rekomendacijose nurodė savivaldybės merui Vaclovui Andruliui pasirūpinti, kad būtų išieškota ligoninės direktorei neteisėtai išmokėto 927,14 Eur darbo užmokesčio ir 287,23 Eur socialinio draudimo įmokų.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

UAB ROSEBA