BIČIULIS

Alvydas GEŠTAUTAS

Verslininkas Vladimiras Popovas dar šių metų sausio pabaigoje raštu kreipėsi į rajono savivaldybės administraciją ir prašė, kad būtų panaikinta Dvaro gatvė, esanti Beržėnuose, Užvenčio seniūnijoje. Verslininkas rašte nurodė, kad nuosavybės teise yra įsiteisinęs Beržėnų dvaro sodybos pastatus, įrašytus į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą. Teritorija, esanti aplink dvaro sodybos pastatus, patenka į nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos zoną. Rašto autorius planuoja ateityje atkurti buvusio dvaro teritorijos ribą, t. y. sujungti žemės sklypus į vientisą teritoriją. Tačiau Dvaro gatvė tam trukdo, nes šią teritoriją dalina į dvi dalis.

Apie šį raštą sužinojo Beržėnų gyventojai. Sigutė Dauknienė, atstovaudama savo mamos beržėniškės Elenos Doroškinos interesus, kreipėsi į rajono savivaldybę. Jos raštą nagrinėjo rajono tarybos Kontrolės komitetas, kuriam vadovauja Egidijus Ūksas. Komitetas, išklausęs S. Dauknienės, pasiūlė savivaldybės administracijai ieškoti konflikto sprendimo būdo. Nors komitetas ir nesikreipė į merą Vaclovą Andrulį, tačiau šis savo iniciatyva konfliktui spręsti sudarė komisiją, vadovaujamą rajono tarybos nario Petro Račkausko. Ši komisija gegužės pabaigoje apsilankė Beržėnuose. Po kelių dienų ten įvyko rajono politikų, savivaldybės administracijos ir kitų valdininkų susitikimas su gyventojais. Jame dalyvavo ir kolegė Loreta Dirbanauskaitė. Jos teigimu, sueigoje kalbėjo ir V. Popovas, ir kiti Beržėnų gyventojai. Absoliuti dauguma pasisakė už tai, kad Dvaro gatvė liktų.

– Komisijos nariai – politikai P. Račkauskas, Kristina Balsienė ir aš – parašėme, kad reikia atsižvelgti į daugumos beržėniškių nuomonę. Be politikų komisijoje buvo savivaldybės vyr. architektas Rimantas Dobrovolskis, Užvenčio seniūnijos seniūnas Linas Mačernius ir Nacionalinės žemės tarnybos Kelmės skyriaus vedėjas Arvydas Žukauskas,– „Bičiuliui“ sakė E. Ūksas. – Mane nustebino savivaldybės administracijos tarnautojų parengtas rajono tarybos sprendimo projektas. Jame, neatsižvelgus į politikų nuomonę, išdėstyti tik valdininkų argumentai ir siūloma panaikinti Dvaro gatvę.

Birželio 28 d. vykusiame rajono tarybos posėdyje sprendimo projektą dėl Beržėnuose esančios Dvaro gatvės pavadinimo panaikinimo pristatęs R. Dobrovolskis teigė, kad ji neatitinka gatvei keliamų reikalavimų. Pavyzdžiui, normatyvuose nurodyta, kad gatvė turi būti bent dvylikos metrų pločio, o Dvaro gatvė vietomis tesiekia 3,5 m. O meras V. Andrulis dar pristatydamas šio klausimo svarstymą pasakė, kad nepriklausomai nuo politikų sprendimo nepatenkinta pusė, t.y. arba V. Popovas, arba dalis kitų Beržėnų gyventojų, kreipsis į teismą.

Tarybos narys Vytautas Barkauskas sakė, kad Dvaro gatvė iš dangaus nenukrito ir buvo laikas, kai keliui, tapusiam gatve, buvo suteiktas pavadinimas. Politikas Kęstutis Bilius aiškino, kad jei bus panaikinta gatvė, tuomet verslininkas gali užsidėti šlagbaumą ir žmonės su technika negalės pravažiuoti.

Dobrovolskis aiškino, jog šlagbaumo jis užsidėti negalės, nes kelias eina per valstybinę žemę. Tuomet pasigirdo nuogąstavimų, kad V. Popovas žemę, per kurią eina Dvaro gatvė, gali privatizuoti. Pranešėjas paaiškino, jog tokių dalykų nei rajono taryba, nei savivaldybės administracija nesprendžia. Žemės pardavimo klausimus sprendžia Nacionalinė žemės tarnyba. Tuo pačiu pastebėsime dar vieną įdomų dalyką – Dvaro gatvėje nėra nė vieno gyventojo, joje yra tik keli, daugiausia ūkinės paskirties, pastatai.

Račkauskas patikslino, kad verslininkas prašo panaikinti tik gatvės pavadinimą, o ne kelią, kuris turi Dvaro gatvės pavadinimą. Pasak politiko, tai du skirtingi dalykai.

Posėdyje dalyvavusi Vyriausybės atstovė Šiaulių apskrityje Asta Jasiūnienė pastebėjo, kad šiandien politikams nereikėtų diskutuoti, jei savivaldybės administracija prieš dvejus metus būtų įvykdžiusi jos reikalavimą ir inventorizavusi gatves bei kelius.

– Vyriausybės atstovė pasakė faktą, kurio rajono taryba nežinojo. Akivaizdu, kad savivaldybės valdininkai Vyriausybės atstovės nurodymo nevykdė. Bet noriu grįžti dar į senesnius laikus – 2006 metus, kai rajono taryba suteikė šiam keliui Dvaro gatvės pavadinimą,– aiškino E. Ūksas. – O sprendimo projektą ruošė valdininkai, atsižvelgę į Užvenčio seniūnijos siūlymus.

Beržėnų gyventojų vardu kalbėjo Vladimiras Doroškinas. Jis sakė, kad V. Popovas nepadarė nieko gero Beržėnams ir neturės 100 mln. eurų dvarui sutvarkyti. Garbaus amžiaus beržėniškis prašė atsižvelgti į daugumos, o ne vieno žmogaus interesus. Taip elgtis ragino ir šiame krašte gyvenanti rajono tarybos narė K. Balsienė. Ji kalbėjo:

– Jei valdininkai kažkada ir klydo, dėl to dabar neturi kentėti žmonės. Dvaro gatvė yra ne šunkelis. Ji normali, turi tvirtus pagrindus, gatve važiuoja sunkiasvorės mašinos, vietos užtenka ir didelių gabaritų technikai.

Po diskusijų politikai balsavo. Devyni buvo už gatvės pavadinimo naikinimą, vienuolika tarybos narių susilaikė, o vienintelė K. Balsienė balsavo prieš Dvaro gatvės panaikinimą. Tad gatvės pavadinimas išliko.

Po posėdžio E. Ūksas mums sakė, kad, jo nuomone, valdininkai pateikė keistą sprendimo projektą. Pasak Kontrolės komiteto pirmininko, negalima tiesmukiškai naikinti Dvaro gatvės pavadinimo nepanaikinus rajono tarybos 2006 m. atitinkamo sprendimo dalies, kurioje kalbama apie Dvaro gatvės panaikinimą Beržėnuose.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

UAB ROSEBA