BIČIULIS

Emilija KVIETKUVIENĖ

Lietuvių kalbos draugijos Kelmės skyrius, savo veiklą pradėjęs prieš dvejus metus, nuveikė nemažai gražių darbų, tačiau du renginiai išskirtiniai: pavasarį kelmiškiai surengė profesoriaus Alberto Rosino, kilusio iš Šaukėnų, 80-mečio minėjimo konferenciją „Lingvistika – irgi poezija“, o rudenį pakvietė Kelmės rajone organizuoti LKD XVIII suvažiavimą. Šis suvažiavimas 2018 m. rugsėjo 29 d. vyko Tytuvėnuose.

LKD priklauso per 130 narių iš visos Lietuvos, į suvažiavimą susirinko apie 80 narių ir jų bičiulių. Į renginį atvyko svečių iš Italijos, taip pat LKD Maskvos skyriaus atstovė. Suvažiavimui pirmininkavo LEU Lietuvių kalbotyros ir didaktikos katedros docentas, Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybos kalbos tvarkytojas dr. Vidas Valskys ir LKD Kelmės skyriaus pirmininkė, Kelmės „Kražantės“ progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Alma Paulauskienė.

Suvažiavimas prasidėjo sveikinimais ir padėkomis. Kelmės rajono savivaldybės mero Vaclovo Andrulio sveikinimą ir jo padėkas LKD pirmininkei prof. Genovaitei Kačiuškienei bei sekretorei Ritai Urnėžiūtei įteikė mero pavaduotojas Albertas Brazas. Kelmės rajono savivaldybės administracijos kalbos tvarkytojai dr. Onai Laimai Gudzinevičiūtei buvo įteikta Seimo nario Juozo Rimkaus padėka.

Svarbiausia suvažiavimo dalis – išklausyti LKD nuveiktų darbų ataskaitą ir aptarti ateities darbus. LKD pirmininkė prof. Genovaitė Kačiuškienė išsamiai aptarė tarybos ir valdybos nuveiktus darbus, apžvelgė LKD skyrių veiklą. LKD skyriai veikia Jurbarke, Kazlų Rūdoje, Kelmėje, Klaipėdoje, Panevėžyje, Plungėje, Raseiniuose, Rietave, Šakių rajone, Šiauliuose, Utenoje, Plungėje, Lietuvos edukologijos universitete. Per 2017-2018 m. įsteigti trys nauji: Šiaulių rajono Bubių mokykloje, Ukmergės Antano Smetonos gimnazijoje ir Lietuvos Respublikos atstovybėje Maskvoje, todėl dabar draugijoje yra 15 skyrių. Buvo pagirta ir Kelmės skyriaus, kurio įkūrimą inicijavo dr. Ona Laima Gudzinevičiūtė, veikla. Kelmės skyrius yra vienas iš gausiausių – jame per 30 narių. Salė plojimais sutiko žinią, kad LKD narys yra ir Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis. Apdovanoti už Lietuvių kalbos draugijos idėjų palaikymą ir pagalbą organizuojant profesoriaus Alberto Rosino 80-mečio  minėjimo konferenciją „Lingvistika – irgi poezija“ kelmiškiai: Alma Paulauskienė, „Kražantės“ progimnazijos mokytoja metodininkė, Daiva Stonienė, savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, Stasys Jokubauskas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, Egidijus Ūksas, Jono Graičiūno gimnazijos vyresnysis mokytojas, Rita Grišienė, Žemaitės viešosios bibliotekos direktorė.

Daugiausia atgarsio visuomenėje sulaukė dvi didžiausios LKD veiklos: Metų žodžio ir Metų posakio rinkimai bei pirmoji virtuali Lietuvių kalbos viktorina. Žinia apie šias veiklas buvo skleidžiama plačiai, pavyzdžiui, įkurta veidaknygės paskyra „Metų žodis“. Ji veikia ir dabar, galima siūlyti kandidatus į 2018-ųjų metų žodį ir posakį (2017-ųjų metų žodžiu tapo „švaistuomenė“, o posakiu – „Laikausi kaip Gedimino kalnas“). Per gana trumpą laiką surengtoje pirmojoje virtualioje LKD viktorinoje, vykusioje gegužės 7-ąją – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, dalyvavo 1239 dalyviai iš 20 pasaulio šalių (nugalėtojais tapo 28 įvairių profesijų asmenys).

Suvažiavimo dalyviai išklausė ir Revizijos komisijos ataskaitą.

Kalbant apie ateities planus kaip bendri LKD planai buvo iškelti tokie uždaviniai: didinti LKD narių, grupių, skyrių skaičių Lietuvoje ir užsienyje, konkrečia veikla prisidėti prie LR Seimo patvirtintų 2019 metų – kaip Vietovardžių metų – įgyvendinimo, toliau rengti Metų žodžio ir Metų posakio rinkimus, kasmet organizuoti virtualias LKD viktorinas. Vienas iš aktualių klausimų – LKD XIX suvažiavimo rengimas. Dėl pasikeitusios situacijos, t.y. reikalavimo teikti LKD ataskaitas Registrų centrui, nutarta, kad kitais metais suvažiavimas vyks ne rudenį, kaip būdavo įprasta, o pavasarį, balandžio mėnesį. LKD nariai dalyvavo diskusijose, pasisakė Vilniaus universiteto informatikos specialistas doc. dr. Gintautas Grigas, LKD pirmininkas 1997–2008 m. doc. dr. Aldonas Pupkis, LKD valdybos sekretorė Rita Urnėžiūtė. Valstybinės kalbos inspekcijos viršininkas Donatas Smalinskas pristatė pranešimą „Apie VKI ir LKD bendradarbiavimą“. Nuskambėjo įžvalgos apie gimtosios kalbos perspektyvas, nes, kaip teigė pranešėjas, yra politikų, manančių ir teigiančių, kad atėjo laikas Lietuvoje įteisinti verslo anglų kalbą. Pranešėjas pabrėžė, kad valstybinė kalba yra vienintelė – lietuvių kalba. Valstybinės institucijos dažnai klaidingai teigia nieko negalinčios padaryti dėl kalbos suvaržymų. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininko Audrio Antanaičio pranešimas buvo pavadintas „Apie valstybinės kalbos būklę ir perspektyvas“. Pranešėjas emocingai kalbėjo, kad jaunajai kartai nebėra svarbi gimtoji kalba kaip vertybė. Vienas žmogus negali kalbos apginti – tai valstybės reikalas.

Po oficialiosios dalies svečiai, lydimi gidės Rūtos Krencienės, dalyvavo ekskursijoje po Tytuvėnų vienuolyno ir bažnyčios ansamblį. Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčios klebonas Rimantas Žaromskis maloniai priėmė bažnyčioje pagiedoti Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinės gimnazijos moksleivių ansamblį. Ekskursijos pabaigoje Piligrimų centro rūsiuose norintieji dalyvavo edukacinėje programoje – pamėgino rašyti žąsų plunksnomis. Išlydėdami svečius kelmiškiai pažadėjo ir ateityje kviesti LKD narius į įvairius renginius.

Spalio 23 dieną LKD pirmininkė prof. Genovaitė Kačiuškienė vėl svečiavosi Kelmės rajone – atvyko įteikti LKD padėkų aktyviems kelmiškiams Martynui Dzimidui, Šaukėnų kultūros ir amatų centro direktoriui, Algimantui Šukiui, Šaukėnų seniūnui, Elenai Burdulienei, Šaukėnų kraštotyros muziejaus muziejininkei, Kristupui Lavickui, Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos mokiniui. Pirmininkė padėkojo Kelmės rajono savivaldybės merui Vaclovui Andruliui ir administracijos direktorei Irenai Sirusienei už paramą LKD veiklai, o už Lietuvių kalbos draugijos idėjų palaikymą ir pagalbą organizuojant renginius apdovanojo LKD Kelmės skyriaus narį, rajono savivaldybės merą Vaclovą Andrulį.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

UAB ROSEBA