BIČIULIS

Žala kitų asmenų sveikatai dažniausiai padaroma eismo įvykių, muštynių, buitinių konfliktų  (dažniausiai sukeliamų neblaivių, asocialių asmenų) ar kitokių nusikalstamų veikų ar administracinių pažeidimų metu. Kalti dėl kito asmens sužalojimo asmenys per nustatytą laikotarpį privalo atlyginti Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžetui, kurio lėšomis buvo apmokėtas nukentėjusių asmenų gydymas, padarytą žalą.

Jei kalti dėl kito asmens sužalojimo asmenys geranoriškai neatlygina PSDF biudžetui padarytos žalos, tai žala išieškoma teisės aktų nustatyta tvarka.

Teisė išieškoti lėšas iš fizinių ir juridinių asmenų už žalą, padarytą apdraustojo sveikatai, kai apdraustojo sveikatos priežiūros paslaugų išlaidos buvo apmokėtos iš PSDF biudžeto lėšų, yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatyme. TLK, siekdamos išieškoti PSDF biudžetui padarytą žalą, glaudžiai bendradarbiauja su teisėsaugos institucijomis.

Žala PSDF biudžetui gali būti išieškoma ir tada, kai asmuo neteisėtai pasinaudoja Europos sveikatos draudimo kortele.

Kasmet į PSDF biudžetą iš kaltų asmenų, kurie neteisėta veika padarė žalą kitų asmenų sveikatai, už kurių gydymą iš šio biudžeto apmokėjo TLK, sugrįžta vis didesnė patirtos žalos suma (pernai –  beveik 6 mln. litų).

Kaip vykdomas žalos išieškojimas, jei asmenį teko gydyti dėl padaryto nusikaltimo, avarijos, kitos neteisėtos veikos

Žalos PSDF biudžetui išieškojimo procesą TLK pradeda gavusi iš ikiteisminio tyrimo institucijų informaciją apie neteisėtą veiką – nusikaltimus ar baudžiamuosius nusižengimus žmogaus gyvybei, sveikatai, viešajai tvarkai, transporto eismo saugumui, administracinius teisės pažeidimus, kurių metu sužaloti asmenys.

Šiaulių TLK per 2013 metus gavo 1013 pranešimus apie pradėtus ikiteisminius tyrimus dėl asmenų sužalojimo ir nustatė, kad PSDF biudžetui padaryta žala beveik už 1,8 mln. litų.

Jei nukentėjusiojo sveikata sutrikdyta eismo įvykio metu ir įvykio metu transporto priemonei galiojo transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis, tai TLK dėl žalos PSDF biudžetui, padarytos gydant nukentėjusį asmenį, atlyginimo teikia pretenziją draudimo bendrovei.

Kitais atvejais – kai asmens sveikata sutrikdoma smurtinių nusikaltimų, viešosios tvarkos pažeidimų metu ir pan., ar, kai eismo įvykio metu transporto priemonei negaliojo transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis, – žala išieškoma pareiškiant ieškinį baudžiamojoje byloje arba civilinio proceso tvarka.

Šiaulių TLK 2013 metais pareiškė ieškinių dėl daugiau nei 1,1 mln. litų., pateikė pretenzijų draudimo bendrovėms beveik dėl 0,5 mln. litų  žalos PSDF biudžetui atlyginimo (2012 m. atitinkamai  1,3 mln. Lt ir 0,6 mln. Lt).

Kai žala yra padaroma bendrais kelių asmenų neteisėtais veiksmais, šie asmenys žalą PSDF biudžetui privalo atlyginti solidariai. Šis terminas reiškia, kad TLK įgyja teisę reikalauti atlyginti visą žalą iš bet kurio nusikalstamą veiką padariusio asmens.

Jei asmenį sužaloja nepilnametis, pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas, žalą PSDF biudžetui turi atlyginti jo tėvai, rūpintojai ar globėjai. Jei nepilnametis yra 14-18 metų amžiaus ir turi turto ar uždarbio, kurio pakanka žalai atlyginti, tokiu atveju atsako pats.

Kaip vykdomas žalos išieškojimas, jei neteisėtai pasinaudota Europos sveikatos draudimo kortele

Šias korteles privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems asmenims, vykstantiems į Europos Sąjungos (ES) šalis, taip pat į Norvegiją, Islandiją, Lichtenšteiną (Ekonominės erdvės šalys) bei Šveicariją, išduoda TLK. Šiose šalyse, Lietuvoje privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems asmenims pateikus Europos sveikatos draudimo kortelę, būtinoji medicinos pagalba teikiama nemokamai arba apmokama iš dalies (t.y., PSDF biudžeto lėšomis). Jei asmuo nėra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu (pavyzdžiui, deklaravęs išvykimą iš Lietuvos, nustojęs mokėti privalomojo sveikatos draudimo mokestį ar dėl kitų priežasčių praradęs apdraustojo statusą), už gydymo paslaugas jis turi mokėti pats.

Nežiūrint į tai, kad kiekvienas, gaunantis Europos sveikatos draudimo kortelę, pasirašytinai pasižada nenaudoti jos pasibaigus draudimo privalomuoju sveikatos draudimu laikotarpiui, vis dėlto yra asmenų, kurie minėtose šalyse pasinaudoja Europos sveikatos draudimo kortele, nebūdami apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje. Kas nutinka tuomet?

Suteikusiai būtinosios medicinos pagalbos paslaugas gydymo įstaigai išlaidas apmoka  pagalbą suteikusios šalies valstybinio sveikatos draudimo įstaiga, kuri vėliau kreipiasi į Valstybinę ligonių kasą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK), prašydama kompensuoti patirtas išlaidas iš PSDF biudžeto. VLK, apmokėdama šias išlaidas, išsiaiškina, ar asmuo yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu. Jei nustatoma, kad paslaugos buvo suteiktos neapdraustam, tačiau Europos sveikatos draudimo kortelę pateikusiam asmeniui ir tokiu būdu buvo padaryta žala PSDF biudžetui, pirmiausia šis asmuo informuojamas apie pareigą pačiam atlyginti žalą arba prašoma pateikti draustumą privalomuoju sveikatos draudimu patvirtinančius dokumentus. Jei asmuo nepateikia prašomų dokumentų arba neatlygina nustatytos žalos, tai TLK kreipiasi į teismą dėl žalos PSDF biudžetui išieškojimo.

Naudingiau atlyginti žalą geranoriškai

Jei jau atsitiko taip, kad tenka atlyginti žalą PSDF biudžetui, naudingiausia tai padaryti geranoriškai, – kai žala atlyginama geranoriškai, nepriteisiamos teismo išlaidos, neatsiranda papildomų išlaidų už antstolio atliekamus veiksmus.

Asmuo, padaręs nusikalstamą veiką ir gavęs pranešimą dėl žalos atlyginimo, gali pasirinkti: arba iš karto atlyginti visą žalą, arba atvykti į TLK ir pasirašyti sutartį dėl žalos PSDF biudžetui atlyginimo dalimis. Sutartis yra sudaroma ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui. Konkretus žalos atlyginimo terminas nustatomas šalių susitarimu, atsižvelgiant į žalos dydį ar kitas aplinkybes. Sudarius sutartį, žala turi būti atlyginama mokant sutartyje numatytas įmokas kiekvieną mėnesį, iki  kol bus atlyginta visa žala.

Šiaulių TLK 2013 metais buvo sudarytos 84 žalos atlyginimo sutartys dėl 208 tūkst. litų žalos atlyginimo.

Visais atvejais žalos dydis priklauso nuo suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos buvo apmokėtos iš PSDF biudžeto, kiekio ir kainų.

Rūpimus klausimus galima pateikti el. pašto adresu info@vlk.lt arba ligonių kasų informacijos telefono numeriu 8 700 88888.

***

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Prieš tai buvęs įrašas
«
UAB ROSEBA