BIČIULIS

Loreta DIRBANAUSKAITĖ

Seniai nerimsta mokytojų aistros dėl apmokėjimo už valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą.

Šį kartą – apie valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą.

Į redakciją kreipėsi Kelmės J. Graičiūno gimnazijos mokytojas Nerijus Šarauskas, kuris papasakojo, kad šiemet lietuvių kalbos ir literatūros mokykliniame brandos egzamine atliko vykdytojo funkcijas. Spalio mėnesį už šį 4 valandų darbą gavo 9,29 Eur (neatskaičius mokesčių – aut. pastaba). Pasipiktinęs mokytojas kalbėjo, kad jo darbas įvertintas kaip nekvalifikuoto darbininko, t. y. jam už valandą buvo mokamas minimalus valandinis atlyginimas – 2,32 Eur. Nerijus stebėjosi, kodėl už šį darbą mokama neatsižvelgiant į suteiktą mokytojui kvalifikacinę kategoriją, turimą darbo stažą. Be to, mokytojas pats turi mokėti už atvykimą į egzaminą. Pasak jo, jis kartais gyvena Šiauliuose. Taigi, kad atvyktų į egzaminą iš Šiaulių ir grįžtų į juos ir išleido tuos 9,28 Eur. Klausė, ar mokytojai iš savo kišenės turi remti brandos egzaminų organizavimą? Po šio gauto atlygio, kuris nekompensuoja ne tik kelionės išlaidų, bet ir mokytojo atsakomybės vykdant egzaminą, Nerijus tvirtino, kad daugiau niekada nesutiks būti egzaminų vykdytoju. Pasak jo, tokių egzaminų vykdytojai turėtų būti žmonės, atliekantys nekvalifikuotą darbą.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas S. Jokubauskas sutiko, kad už mokytojų dalyvavimą egzaminuose yra mokamas per mažas atlygis. Tačiau jo padidinti nėra už ką. Už mokytojų dalyvavimą egzaminuose yra mokama iš rezervinių 7 proc. mokinio krepšelio lėšų. Iš šių lėšų dengiami ir mokymo įstaigų įsiskolinimai. Be to, tokius įkainius rekomenduoja taikyti švietimo ir mokslo ministro pasirašytas įsakymas. Šis ministro įsakymas įsigaliojo nuo 2015 m. sausio 1 d.

Šie rekomendaciniai įkainiai tikrai neatspindi mokytojų kvalifikacijos, jų atsakomybės. Štai, už valstybinių brandos egzaminų vykdymą rekomenduojamas vyresniojo vykdytojo įkainis – 4,05 Eur/val., administratoriaus – 3,77 Eur/val., vykdytojo – 3,19 Eur/val. Už mokyklinius brandos egzaminus ir pakartotinę sesiją rekomenduojamas vyresniojo vykdytojo įkainis – 3,19 Eur/val., administratoriaus – 2,90 Eur/val., vykdytojo – 2,32 Eur/val., už vertintojo įvertintą kandidato ar apeliacinės komisijos nario įvertintą apelianto darbą – 2,03 Eur įkainis (jei kandidato darbą vertina keli vertintojai, įkainis atitinkamai dalijamas), už vertinimo komisijos pirmininko atliekamas funkcijas – 2,42 Eur/val., už menų dalykų, technologijų ir profesijos mokytojo (darbo vadovo) atliekamas funkcijas – 3,48 Eur/val.

Pasižvalgius internete apie kituose rajonuose taikomus įkainius, paaiškėjo, kad vienuose rajonuose įkainius tvirtina savivaldybės tarybos, kituose – savivaldybės administracijos direktoriai. Dauguma rajonų taiko Švietimo ir mokslo ministerijos rekomenduojamus įkainius. Pavyko rasti tik vieną dosnesnę savivaldybę – Pakruojo rajono. Čia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinti beveik dvigubai didesni įkainiai.

Ar neatsitiks taip, kad mokytojai, nepatenkinti tokiu apmokėjimu už jų darbą, nebesutiks dalyvauti egzaminuose? Atsakomybė didelė, o įkainiai menki.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

UAB ROSEBA